Få med chefen på content marketing-tåget

Om du är i startgroparna för att sätta igång med content marketing, eller funderar på att göra det, är det en sak som du ska ta med på din att göra-lista. Du måste säkra att din chef, eller företagsledningen förstår vad du vill göra och är med noterna. Annars kan du få utmaningar i arbetet längre fram. Här får du veta mer om varför och hur du ska göra. Läs mer

En plan för din content marketing

Den vanligaste anledningen att företag misslyckas med content marketing är att de inte har en plan, en strategi, för vad de ska göra och hur de ska göra det. För att ge dig själv en chans att lyckas är det bra att sätta av tid i början och ta fram en plan. Läs mer

Content marketing – Så håller du koll på ansvar

Arbetet med content marketing innehåller flera olika moment och någon måste vara ansvarig för var och ett av dem. Dessutom kan det finnas andra i företaget som ska konsulteras och informeras. För att sköta allt det här så smidigt som möjligt är det bra att i förväg bestämma vem som är ansvarig, vem som ska göra jobbet och vem som ska frågas till råds. Läs mer