Content marketing – Så håller du koll på ansvar

Arbetet med content marketing innehåller flera olika moment och någon måste vara ansvarig för var och ett av dem. Dessutom kan det finnas andra i företaget som ska konsulteras och informeras. För att sköta allt det här så smidigt som möjligt är det bra att i förväg bestämma vem som är ansvarig, vem som ska göra jobbet och vem som ska frågas till råds. Läs mer