LinkedIn inte bara för företag – så kan museer, universitet och domstolar dra nytta av yrkesnätverket

Kan LinkedIn vara relevant även för andra verksamheter än företag? Ja, definitivt. I den här artikeln visar jag hur t.ex universitet, museer och domstolar kan ha nytta av att jobba med just denna sociala medier-plattform. Genom att använda LinkedIn kan många verksamheter öka sin synlighet och bygga förtroende samt intresse. Läs mer

Sociala medier är inte gratis marknadsföring – 5 saker företag måste ändra på

Ser ditt företag sociala medier som gratis marknadsföring? Jag stöter fortfarande på företag som gör det och resultatet blir att de inte ser några större resultat av arbetet där. För att lyckas med sociala medier krävs tid och pengar. I den här artikeln pekar jag på fem saker man behöver ändra på.
Läs mer