Gör din företagsledning redo för digital transformation

Det talas mycket om digital transformation numera, och enigheten är stor om att detta är något de flesta företag kommer att gå genomföra. Samt att högsta ledningen måste vara med på tåget för att arbetet ska lyckas. Men en aktuell studie visar att digital kompetens ofta saknas i styrelse eller ledningsgrupp, Vad kan vi göra för att ändra på detta?  Läs mer

Content marketing 2.0 – digitala och fysiska kanaler samverkar

Content marketing har tagit världen med storm. Mycket därför att nätet har förändrat allt från hur vi inhämtar information till hur vi handlar. Men i takt med att content marketing utvecklas och mognar hamnar kundens köpresa allt mer i fokus, och där behövs både fysiska och digitala kanaler. Läs mer