Få med chefen på content marketing-tåget

Om du är i startgroparna för att sätta igång med content marketing, eller funderar på att göra det, är det en sak som du ska ta med på din att göra-lista. Du måste säkra att din chef, eller företagsledningen förstår vad du vill göra och är med noterna. Annars kan du få utmaningar i arbetet längre fram. Här får du veta mer om varför och hur du ska göra.

Beroende på vilken slags organisation du arbetar i så kommer du att behöva förankra content marketing på olika sätt. I ett mindre företag kanske du och ägaren löser detta med ett enskilt möte, i en större organisation kanske det krävs en genomarbetad presentation som ska dras i flera grupper. Oavsett vilket, så måste det göras.

Gör det samtidigt som du börjar arbetet med att ta fram en plan för din content marketing.

Det här måste du gå igenom med ledningen

Content marketing skiljer sig på flera sätt från annan marknadsföring, både i arbete och i förväntade resultat. Det är viktigt att du och din chef har samma förståelse och förväntningar kring detta. Här är några konkreta saker att ta upp:

Inte ett projekt – Content marketing är inte ett projekt som kommer att leverera stora resultat på kort sikt. Det är en investering och arbete på längre sikt. Detta för att det tar tid att nå målgruppen, innehållet ska fungera som en del i deras köpresa, samt att det krävs en viss volym innehåll för att lyckas.

Mandat – Det är viktigt att du (eller den som ska leda satsningen på content marketing) har mandat att ta hjälp av experter inom företaget, eller kontakta t.ex säljare för att få bättre insikt i kundernas utmaningar. För att få fram innehåll som direkt handlar om kunder, t.ex framgångshistorier, behövs även ett mandat för att kontakta kunden direkt, eller den som är ansvarig för kundkontakten. Du bör även säkra ett mandat för dig och andra att kunna agera i sociala medier. Om allt detta ska stämmas av gång på gång kommer satsningen att ta lång tid och vara ineffektiv.

Resurser och budget – Satsningen på content marketing måste också komma med ordentligt tillsatta resurser och en konkret budget. Annars kan du inte köpa in hjälp när så behövs, eller få ett fungerande arbetsflöde. Ett exempel kan vara om de kollegor du gett vissa roller – som redaktör eller publicerare – inte får tid avsatt för att göra detta.

Godkännande – I större företag kan frågan om vem som ska godkänna innehåll bli en het potatis, som tar mycket tid och kraft. Se därför till att ha ett förslag som din marknadschef eller företagsledning kan använda. Basera den gärna på HUKI-modellen. Detta kommer inte att lösa alla dina utmaningar kring vem som får vara med och tycka, men det kan göra processen mycket mer effektiv.

Resultat och förväntningar – Vilka resultat din content marketing kan ge är något som du pratar om i presentationen för cheferna, men det är oftast viktigt att sedan med en gemensam insats komma överens om syfte och mål. Om alla inblandade varit med och tagit fram syfte och mål så känner alla mer ansvar för att uppfylla målen.

Hur ska du göra?

Att komma överens om konkreta saker som budget, mandat och godkännande är viktigt. Men det allra viktigaste är att du lyckas förklara för ledningen vad content marketing är, och hur det skiljer sig från annan marknadsföring ert företag gör.

Kanske kommer de du berättar detta för inte vara särskilt intresserade av eller insatta i marknadsföring. Därför måste du hålla det enkelt och konkret:

  • Förklara att content marketing går ut på att ge befintliga och potentiella kunder kunskaper som hjälper dem att lösa problem och i slutändan fatta köpbeslut
  • Visa gärna några exempel från andra företag som redan arbetar med content marketing. Helst sådana som är respekterade i din bransch, om det inte går så använd företag som med välkända, respekterade varumärken. De flesta chefer föredrar att inte vara först med att pröva något nytt.
  • Förklara att det inte är som vanliga annonser, där resultaten ofta är vaga och mätpunkterna oklara
  • Gör klart att allt som görs utgår från affärsmålen, har tydliga mätpunkter, och att det ska koppla ihop med t.ex säljarnas arbete.
  • Kom överens om vilken slags rapportering de vill ha kring satsningen, och hur ofta detta ska ske.

Om du arbetar på ett mindre företag kan detta även vara ett bra tillfälle att komma överens om vad syftet med satsningen är – lead generation, kännedom eller annat – och ställa upp mål som ni är överens om. I större företag är det bättre att ta detta med marknadschefen eller liknande. Samma sak gäller för att komma överens om hur stora resurser som ska läggas på content marketing.

Vänner i viken

Ofta kan det vara så att det finns personer i företaget som inte formellt sitter i en ledningsgrupp eller bestämmer, men som ändå är viktiga att få med på tåget. Det kan vara t.ex informella ledare eller ämnesexperter. Om du har jobbat en tid på företaget vet du säkert redan vilka det här är, om inte så kanske du har en pålitlig kollega med mer kunskap som du kan fråga.

Du gör det genom att ge dem samma information som du gav ledningen – vad content marketing är, vilka mål som finns. Det kan också vara viktigt att ge dem möjligheten att påverka vad som ska hända. De kanske har information om målgruppen eller produkterna som de gärna delar med sig. Lägg tid på att få med dem och lyssna på vad de har att säga.

Det faktum att du tagit dig tid att få deras stöd kan göra mycket för att ditt arbete ska löpa på smidigt framöver.

Det här ska du komma ihåg:

  • Gå igenom med ledningen vad content marketing är och vad din satsning ska leda till
  • Få ett klart mandat, med resurser och budget
  • Skaffa dig även stöd från informella ledare eller nyckelspelare i företaget

 

Tack för att du läste hit och lycka till med din content marketing. Om du har frågor eller funderingar så lämna en kommentar eller mejla mig. Och vill du ha hjälp med att starta din content marketing, eller göra den ännu bättre, så skicka ett mejl.

 

Bildkälla: Helen S, Steam galore, Flickr

0 kommentarer på Få med chefen på content marketing-tåget

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.