LinkedIn inte bara för företag – så kan museer, universitet och domstolar dra nytta av yrkesnätverket

Kan LinkedIn vara relevant även för andra verksamheter än företag? Ja, definitivt. I den här artikeln visar jag hur t.ex universitet, museer och domstolar kan ha nytta av att jobba med just denna sociala medier-plattform. Genom att använda LinkedIn kan många verksamheter öka sin synlighet och bygga förtroende samt intresse. Läs mer