Ta fram en strategi för sociala medier – kurs

Utan en dokumenterad strategi för sociala medier är det svårt för företag och organisationer att nå framgång, oavsett vad som är syftet med den sociala närvaron. Därför håller jag en utbildning 8/3 för dig som vill ta fram eller förbättra din strategi.

Spännvidden mellan hur mycket företag använder sociala medier i Sverige skiftar mycket. Det finns företag som ligger mycket långt fram, det finns de som börjat använda det och det finns organisationer som fortfarande funderar på om de ska sätta igång. Men något som faktiskt förenar alla dessa företag är att det är få av dem som har en dokumenterad och implementerad strategi för närvaron i sociala kanaler.

Avsaknaden av en ordentlig strategi är den vanligaste orsaken till varför företag och organisationer misslyckas med att använda sociala medier på ett sätt som fungerar. Och detta gäller oavsett vilka syften som ligger bakom användningen. Varumärkesbyggande, positionering, rekrytering, kundvård eller försäljning – de kräver alla en ordentlig plan för att kunna genomföras ordentligt. En ytterligare fara med att inte ha en dokumenterad och implementerad strategi är att risken för incidenter och felsteg som leder till krissituationer.

För dig som vill lära dig hur du tar fram och implementerar en strategi för sociala medier, eller förbättrar den som redan finns på plats, håller jag en utbildning till hösten. Det är en halvdagsutbildning som äger rum tisdag 8 mars mellan 8.30-12.00.

Här är de punkter jag tänker fokusera på:

  • Vilka sociala medier ska prioriteras och hur bestämmer vi det?
  • Hur integrerar vi sociala medier med övrig kommunikation?
  • Hur jobbar vi effektivt utifrån resurser och organisation?
  • Vilket innehåll ska vi använda, och hur tar vi fram det?
  • Hur får vi till en bra interaktion med våra målgrupper?
  • Vilken roll har sociala medier i en krissituation?
  • Vad ska vi mäta om sociala medier, och hur gör vi det?

Den här utbildningen vänder sig främst till dig som är ansvarig för sociala medier på ditt företag. Den passar både för företag och organisationer som planerar att börja använda sociala kanaler och för de som redan är igång. Även du som arbetar med sociala medier och vill ta en strategisk roll eller ansvar har nytta av den här utbildningen. Men om du däremot söker efter en mer grundläggande genomgång eller introduktion till sociala medier är det bättre att du mejlar mig för ett anpassat upplägg.

Mitt mål är att du ska få en lärorik förmiddag tillsammans med andra som arbetar med ungefär samma saker som du själv, och där vi gemensamt går igenom de relevanta punkterna och diskuterar kring dem. Du kommer att få med dig följande saker hem:

   • Konkreta råd och tips för hur du ska ta fram en strategi
   • Mall för vad strategin ska innehålla
   • Tips om hur du implementerar och följer upp strategin internt

Kursen hålls i samarbete med Wednesday Relations och anmälan sker via dem här.

0 kommentarer på Ta fram en strategi för sociala medier – kurs

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.