Bli bättre på sociala medier – Lär av Hemingway och andra

Ända sedan sociala medier började ta fart har vi påmint oss själva och varandra om att det är en möjlighet till samtal, inte en monolog. Att vi ska lyssna lika mycket som vi pratar, om inte mer. Vi talar om att inte ägna oss åt megafon-marknadsföring och att vi ska mäta på ”engagemang”. Trots detta är det fortfarande alltför vanligt att företag är riktigt dåliga lyssnare. Läs mer

Är native advertising bra eller dåligt?

Native advertising, köpt innehåll som ska likna omgivningen det publiceras i, är hett omdiskuterat just nu. I den här posten ställer jag den något tillspetsade frågan om det är bra eller dåligt med native, både ur ett allmängiltigt synsätt och ur perspektivet ifall det är en marknadsaktivitet värd att satsa på. Läs mer