5 grundbultar för att få din plan att fungera

Du måste ha en ordentlig plan för att lyckas med din content marketing. I två poster går jag igenom vad en sådan plan ska innehålla. Första delen handlar om fem grundbultar som alla planer måste bygga på.

En av de vanligaste orsakerna till att content marketing-aktiviteter misslyckas är att de inte bygger på en ordentlig plan. Konsekvenserna kan att kostnaderna springer iväg och att kvaliteten på innehållet blir ojämnt. Det kan också göra att man inte orkar hålla igång arbetet under längre tid eller att resultaten av det arbete som görs blir svåra att värdera. Och det är bara några exempel på vad som kan gå snett.

I en annan post går jag igenom 10 punkter om vad som bör ingå i en plan för din content marketing. Men det finns också några allmänna råd och tips som du kommer att ha nytta av. Det är dem jag går igenom i denna post.

Jag tar som utgångspunkt att det är en plan för content marketing som ska tas fram. Men de här grundbultarna är lika användbara för dig som ska arbeta fram en plan för sociala medier, internkommunikation, marknadskommunikation och liknande. Oavsett vilken slags plan det är behövs alltid de här sakerna göras.

De fem grundbultarna är att att din plan måste:

  • Dokumenteras
  • Kommuniceras
  • Vara användbar
  • Följas upp
  • Regelbundet revideras

Dokumenterad

Det är viktigt att din plan är ordentligt dokumenterad. Med det menar jag att den inte bara får finnas i ditt huvud eller i olika delar – lite i marknadsplanen, lite i en arbetsbeskrivning och lite på en bortglömd server någonstans. Skriv ned den i en sammanhängande form.

Även om du är ensam i ditt företag om att arbeta med content marketing behöver du i alla fall en dokumenterad plan. Det kommer att ge dig tid över att fundera på viktiga saker, som vilket innehåll du ska ta fram, om du inte hela tiden måste påminna dig själv om detaljer. Och om ni blir fler som ska arbeta med det, eller du byter arbetsuppgifter, behöver du också kunna dela med dig av den.

Kommunicerad

Alla som ska arbeta med content marketing på företaget ska känna till den plan som finns, och kunna arbeta utifrån den. Detta gäller både anställda och eventuella konsulter. Därför behöver du lägga minst lika mycket tid på att se till att alla inblandade förstår och arbetar utifrån planen som på att ta fram den. Planer som ingen använder saknar värde.

Medan du går igenom planen med alla som ska arbeta med content marketing har du också goda möjligheter att upptäcka vad som saknas. Det kanske inte är helt tydligt vem som gör vad, eller hur mycket tid som ska läggas på olika delar. Det är bara bra ju tidigare du upptäcker detta, för din plan ska inte bara tala om vad som ska göras, utan även hur det ska göras och av vem i alla lägen. Annars är det ingen plan utan en önskelista.

Det är även viktigt att du kommunicerar din plan uppåt, till en ledningsgrupp eller din chef. De ska inte bara känna till den, utan även ha gett sitt stöd till hela content marketing-satsningen (kallas ofta buy-in, och du kan läsa mer om varför det är viktigt här).

Användbar

Det som utmärker en användbar plan är att den är tydlig och kort. Faktiskt är det så att ju kortare den är desto större är chansen att den blir använd. För att inte riskera att ta fram ett av de där omfattande dokumenten som lätt samlar damm, ska du se till att innehållet i din plan motsvarar titeln.

Är det en plan för content marketing så lägg inte in sådant som hör hemma i till exempel en övergripande marknads- eller kommunikationsstrategi där. Som SWOT-analyser, omfattande målgruppsanalyser, en integrerad plan för köpt, ägd och förtjänad media för att ta några exempel.

Och om det redan finns dokument och planer på plats som tar upp delar av det som ingår i din content marketing-plan, hänvisa till dem istället för att plocka in det i din plan. Så fort samma sak står på två ställen ökar risken att något missas vid en uppdatering. Några exempel på detta är riktlinjer och liknande som handlar om varumärke, tone of voice eller kanaler och format.

Målet är att planen ska vara så tydlig och användbar att även om alla som jobbar med content marketing byts ut över en natt så skall det nya gänget veta exakt vad de ska göra nästa morgon.

Följa upp

Det räcker inte med att du kommunicerar din plan en gång. Du behöver också regelbundet kolla att arbetet faktiskt sker efter planen, annars gör den inte mycket nytta. Och om arbetet inte sker efter planen måste du ta reda på varför och sedan göra en justering. En sådan anpassning kan vara att se till att planen följs, men det kan lika gärna innebära att du justerar planen för att någon hittat ett bättre sätt att sköta jobbet på.

Uppföljning är viktigt för att content marketing består av många olika delmoment, som kan involvera flera människor, och det är viktigt att alla görs rätt. Och även för att se till att de görs på ett sätt som är så effektivt som möjligt.

Revidera

Med jämna mellanrum måste du gå igenom din plan för att se om den behöver uppdateras eller göras om. Det finns flera orsaker till detta. Arbetsprocesser kan behöva justeras, eller förändringar i de kanaler som används. De målgrupper du vill nå kan även de bytas ut. Extra viktigt är att du regelbundet tittar på de mätpunkter du satt upp och den data du får tillgång till via digitala kanaler för att utifrån det göra nödvändiga justeringar.

Där har du mina fem grundbultar. Nu är du redo att gå vidare till själva planen för din content marketing.

Och om du är intresserad av att läsa mer om vad som är viktigt att tänka på kring planer och strategier så hittar du det här.

 

Tack för att du läst detta och lycka till med din content marketing. Har du frågor eller funderingar så lämna en kommentar här nedan eller mejla mig. Och om du vill ha hjälp med en plan för din content marketing, eller för att blir ännu bättre på det, så hör av dig.

Bildkälla: Felix E Guerrero, Puros tornillos, Flickr

0 kommentarer på 5 grundbultar för att få din plan att fungera

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.