Så kan AI bli ett trumfkort för marknadsförare och kommunikatörer

Vi pratar för mycket om farorna med AI för marknadsföring och kommunikation, och för lite om möjligheterna vi får att ta en expertroll inom företaget eller organisationen. AI kan hjälpa oss med allt från planering och produktion till optimering och analys.

För många marknadsförare och kommunikatörer har utvecklingen inom AI kommit att handla om huruvida kommer att ersättas av verktyg som kan sköta produktionen av allt från kampanjer till innehåll billigare och snabbare.

AI har blivit en källa till oro.

Det diskussionen har handlat alldeles för lite om är de möjligheter Ai skapar inom marknadsföring och kommunikation. Och då framför allt inte inom produktion av text, video, bild mm. Utan när det gäller processer och arbetsmetoder.

Där finns det en stor potential för att både arbeta bättre och lösa många av de konkreta problem som finns inom företag och organisationer idag.

Den stressade mångsysslaren

Som lärare och föreläsare möter jag varje år marknadsförare och kommunikatörer från olika företag, offentliga verksamheter, ideella organisationer. Om det finns en sak som förenar dem så är det känslan av att alltid vara stressade och under stor press att leverera. Alldeles för ofta har kommunikations- eller marknadsavdelningen förvandlats till en leveransenhet som ska tillgodose andra avdelningar med mer eller mindre realistiska behov av innehåll, aktiviteter och så vidare.

För många av dessa personer känns AI-verktyg som potentiella hot, som kommer att ersätta dem då de snabbt kan leverera något som för utomstående framstår som bra nog. Text, bild, video mm som inte har den kvalitet en människa kan åstadkomma, men som den oinitierade kan tycka fungerar.

Här menar jag att det är viktigt att berätta två saker för kollegor och ledning: 1. AI-verktyg är hjälpredor, som gör att vi kan jobba snabbare. Men de kan absolut inte ersätta oss. Och 2. Den verkliga nyttan idag ligger i möjligheterna att effektivisera processer för allt från planering och produktion till optimering och analys.

Låt mig komma med ett par exempel:

På många företag där jag varit inne som konsult eller medarbetare har stressen för marknadsförare ofta legat i mängden av krav och önskemål på produktion eller justering. Istället för att som idag antingen säga nej eller bli överväldigade kan en marknadsförare som jobbar med AI skapa nya processer som utvecklar och justerar produktionen utifrån önskemålen.

För ett par år sedan fick jag lägga närmare en vecka på att få en video anpassad och översatt till en ny marknad – idag kan jag göra det jobbet på en timma. Och jag skulle kunna skapa en process där min egen medverkan är minimal, för den interna beställaren kommunicerar direkt med verktyget.

Eller låt säga att olika delar av din organisation producerar t.ex rapporter eller presentationer, men det blir ofta fel och då måste du lägga tid och pengar på att fixa till dem. Istället för en mall som är lätt att bryta emot kan du idag skapa en specialiserad GPT som strukturerar informationen på rätt sätt, varpå den kan direkt kan läggas in i de mallar som finns.

Lär av Klarna – titta på hur ni jobbar.

Det svenska betalningsföretag Klarna har varit mycket aktiva i att berätta om hur de använder AI. Deras marknadschef David Sandström har sagt att man kommer att spara 100 miljoner kr genom att använda AI mer. Här är det mycket bildgenerering man talar om, men det Klarna egentligen gör är att se över sina processer för kampanjer och produktion. De har identifierat att när de tar hjälp av AI kan de dels snabbare utvärdera idéer och förbättra dem, dels anpassa och personalisera dem. Det handlar alltså om bra mycket mer än att öka produktionen av bilder.

Ett annat sätt att se på saken är att Klarna genom att ta hjälp av AI lyckas med det som de flesta företag drömmer om när de bygger en Inhouse-avdelning. Snabbare processer, med större möjlighet till personalisering.

Samma sak kan varje marknadsavdelning göra. Identifiera vad det är som tar tid och ställer till det i ert arbete. Testa sedan hur ni kan ta hjälp av AI-verktyg för att hitta bättre processer. Och när ni gör det är det viktigt att inte utgå från att det sätt ni gör nu är det enda tänkbara. Börja med att beskriva problemet, och se sedan på lösningen utifrån olika perspektiv. Jag brukar ta hjälp av t.ex ChatGPT för att resonera kring olika möjligheter.

 

Ta ledningen i utvecklingen

Nyttan för marknadsförare och kommunikatörer med AI är inte bara möjligheten att effektivisera processer och arbetssätt. Det finns också en stor möjlighet för er att ta rollen som experter. Än så länge befinner sig de flesta företag och organisationer i startskedet av sin användning av AI. De har inte definierat områden, nyttor eller processer. Här kan marknads- eller kommunikationsavdelningen agera vägvisare och guider.

Dels genom att definiera processer och metoder, dels genom att komma med lösningar för hur hela organisationen kan bli kunnig och kompetent kring AI. I allt från användning till regelverk och begränsningar.

Genom att ta ledningen kan ni förflytta den interna diskussionen bort från AI-styrd produktion till ett helhetsperspektiv där ni befinner er i förarsätet. Alternativet är att ni avvaktar vad som händer i andra delar av organisationen, och då kommer ni att ha produktivitetsdiskussionen igen och igen.

 

Börja med ramverk och utbildning

Två saker som är viktiga för organisationer som vill komma igång med AI på rätt sätt är tydliga arbetsformer och en gemensam förståelse för vad AI är.

Det första löser ni bäst genom att ta fram ett ramverk för hela organisationen. Några viktiga frågor det ska besvara är:

  • Hur ska vi arbeta med AI? När får vi använda det och på vilka sätt?
  • Vilken slags information får vi använda och hur?
  • Vilka verktyg kan vi använda? Vem äger dem och hur får vi tillgång till dem
  • Ska vi arbeta med befintliga verktyg, som Open AI, Copilot mm, eller bygga egna?
  • Hur säkrar vi transparens kring AI, och hur förhåller vi oss till lagar och regler?

 

Den andra delen – gemensam förståelse – löser man bäst med hjälp av utbildning. Men det räcker inte med en enstaka introduktion till AI, utan här behöver ditt företag arbeta med olika typer av insatser. En del av dina kollegor kommer att behöva djupa kunskaper inom olika områden, medan andra mer behöver ett grundläggande förhållningssätt. Med tanke på den snabba utvecklingen kommer kunskaperna dessutom att behöva uppdateras regelbundet.

Vad du ska ta med dig

Fastna inte i dagens diskussion om huruvida AI kan ersätta er produktion. Använd istället olika verktyg för att förbättra och effektivisera hur ni jobbar med marknadsföring och/eller kommunikation. Här finns stora möjligheter till förbättringar

Och genom att ta ledartröjan i den interna utvecklingen kan ni profilera er som experter – och slippa diskussionen om minskade resurser.

Börja med att analysera var behoven finns, sätt ett ramverk och utbilda kollegorna.

 

Ta hjälp för att komma igång

Tycker du det är svårt att veta vad du ska göra för att ta ett grepp om AI? Jobbar du med marknadsföring eller kommunikation? Jag kan hjälpa dig att hitta en väg framåt och börja arbetet på rätt sätt. Skicka mig ett mejl så kan vi prata mer: pontus@staunstrup.se

0 kommentarer på Så kan AI bli ett trumfkort för marknadsförare och kommunikatörer

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.