Den splittrade bilden av LinkedIn och vad du kan lära av den

Har ditt företag nytta av att vara på LinkedIn? Och har du det som individ? Jag vrider och vänder lite på olika aspekter av det yrkesfokuserade sociala medier-nätverket för att hitta ett svar

En sak som gång på gång slagit mig under de senaste åren är den stora skillnad som finns i olika människors beskrivning av LinkedIn som sociala medier-nätverk och värdet av att vara aktiv där – som företag och individ.

Många som arbetar med digital utveckling, sociala medier och liknande ser LinkedIn som en i högsta grad marginell företeelse, ett nätverk med starkt begränsad aktivitet, en plats för CV-förvaring som befolkas av personer från ett fåtal yrkesområden.

Andra ser det som den bästa platsen för t.ex B2B-företag att nå sina målgrupper och för företag i allmänhet att bygga både varu- och arbetsgivarmärke. Nyligen postande t.ex Gary Vaynerchuk en artikel där han gav B2B-marknadsförare tipset att Go all in on LinkedIn as a marketing strategy. Där skriver han bl.a:

2019 is going to be the year of LinkedIn. 

Whether it’s through the written word, audio, or video, my biggest advice for you all is to publish an enormous amount of content on LinkedIn every day. This is especially true if you’re in the B2B space.

The organic reach on LinkedIn is similar to what Facebook’s reach was several years ago. The ads are expensive because there’s a “floor” on pricing, but there’s a massive opportunity with organic content right now on LinkedIn.

Så vem har rätt? Bägge sidor har poänger, men det okritiska synsätt som ligger bakom uttalanden som Go all in on LinkedIn tycker jag behöver nyanseras. Det är viktigare än någonsin för företag (och individer) som överväger att använda nätverket att verkligen se det utifrån sin egen position och de mål man har.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

LinkedIns begränsade omfattning

Är LinkedIn en marginell företeelse? I jämförelse med nätverk som Facebook och Instagram bleknar onekligen LinkedIn, både i användartal men ännu mer om vi jämför den faktiska användningen. LinkedIn har globalt nära 600 miljoner användare, varav drygt 100 miljoner är aktiva månatliga användare. Facebook har över två miljarder användare varav 1,5 miljarder är där dagligen. Instagram har över en miljard användare, och hälften är där varje dag.

Med andra ord: LinkedIn lyckas med knapp nöd övertyga var sjätte användare att ta sig dit en gång i månaden, medan både Facebook och Instagram har användare som är där varje dag.

I Sverige är det ungefär 30% av befolkningen som har ett LinkedIn-konto (utifrån det underlag som Svenskarna och Internet mäter på), varav 4% använder det dagligen. Även här är jämförelserna med Facebook och Instagram tuffa för yrkesnätverket: 76% har Facebook och 53% använder det dagligen, 60% har Instagram och 38% använder det dagligen.

Självklart kan ett socialt nätverk ha värde utan att ha en stor mängd dagliga användare, men en ytterligare intressant aspekt att begrunda är vilka i Sverige som använder LinkedIn:

IT och kommunikation (där man sannolikt räknar in marknadsföring, säljare mm) dominerar stort med 61%, därefter kommer Finans med 51%. Ett skutt ned till Kultur, Offentlig förvaltning och Industri som ligger i 30-40%-spannet, därefter är vi snabbt nere i 10-20%-spannet.

Med andra ord: Om din målgrupp finns inom IT, Kommunikation och Finans är chanserna goda att många där har ett LinkedIn-konto. Och sannolikt finns det många här som använder det oftare än en gång i månaden.

Ska man satsa allt på LinkedIn?

Det korta svaret är nej – det ska man inte. Trots vad Gary Vee säger, och trots att många andra säger samma sak. Statistiken här ovan går inte att bortse ifrån, och lika lite kan vi ignorera att LinkedIn har dragits med de här problemen i flera år utan att lyckas göra något åt dem.

Men med detta sagt så finns det ett värde med LinkedIn för såväl företag som individer – fr.a för B2B-företag skulle jag säga. Här håller jag helt med Gary Vaynerchuk när han skriver att den organiska räckvidden på LinkedIn är oerhört stor jämfört med t.ex Facebooks. Detta betyder att du faktiskt kan nå fram till din målgrupp med ditt innehåll och dina budskap utan att behöva betala för det – givet att de finns på LinkedIn.

För många B2B-företag finns det ett stort värde i att vara på LinkedIn, särskilt om de vänder sig till de branscher som är starkt representerade. Jag har arbetat med flera företag där LinkedIn har varit en värdefull kanal just på grund av den organiska räckvidden. Och även som individ har jag haft nytta av LinkedIn för att bygga en position och ett nätverk.

Gör din analys

Det jag vill lyfta med den här artikeln är vikten av att alltid se varje kanal (eller media) utifrån det eventuella värde det kan ha för ett specifikt företag eller organisation. Det finns sällan något värde i att följa svepande, generella råd som ”Gå all-in på något” utan frågan blir alltid Vad fungerar för just oss?

Dessutom är det sällan klokt att lägga alla ägg i samma korg – och min känsla när jag hör Gary Vee och andra uttala sig om LinkedIn är just att de uppmuntrar till ett slags ogenomtänkt LinkedIn-frossande, utan att sätta det i en kontext av målgrupp, vad du vill uppnå och vad som ger resultat.

LinkedIn är ett nätverk med uppenbara problem att aktivera stora delar av sina användare, med ett betydligt trögare flöde och snävare fokus än andra sociala medier. Detta betyder att om du eller ditt företag är på jakt efter en kanal där ni snabbt kan nå många i en målgrupp, eller om de ni vill nå finns inom andra branscher än IT, Kommunikation osv – då kommer LinkedIn att ha ett starkt begränsat värde för er.

Om du däremot arbetar på ett B2B-företag som vill nå fram till beslutsfattare, påverkare och andra på i första hand större företag och mer generellt de som arbetar i sådana företags kontorsmiljöer – då kan LinkedIn ha ett värde. Framför allt om ni jobbar med det som kallas social försäljning. Här kan LinkedIns organiska räckvidd ge bra resultat. Men för att verkligen lyckas behöver du då mobilisera kollegor och andra, för det är via dem som ditt företag kan få ett ordentligt genomslag.

Ifall du är på LinkedIn för att bygga ditt eget nätverk, profilera dig som expert eller för att du vill skifta jobb så gäller i stort sett samma resonemang – titta på vilka du vill nå fram till och fråga dig sedan om de ingår i de sfärer som finns på LinkedIn. Gör de det så finns det ett värde i att lägga tid här, och då tycker jag du ska lära av de som lyckats bidra med något eget när de byggt en närvaro här. T.ex David Stavegård, som gör tipsvideos om Excel. För egen del har jag haft stor nytta av LinkedIn, just därför att de människor och grupper jag oftast vill nå fram till finns här.

Med andra ord: Det är aldrig en bra idé att gå all-in på någonting. Ska ditt företag eller du själv lägga tid och pengar på LinkedIn, gör analysen att de ni vill tala med finns där, och om du kommer fram till att det är värt det – lär av de personer och företag som förstått hur man tillför värde i nätverket.

 

Där har du min syn på var LinkedIn befinner sig idag, och värdet nätverket kan ha för företag och personer. Vad tycker du? Kommentera gärna.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Den splittrade bilden av LinkedIn och vad du kan lära av den

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.