6 grundläggande tips för bättre marknadsföring 2019

Vill du förbättra din marknadsföring under 2019 men är osäker på var du ska börja? Här är sex tips som kan hjälpa dig.

Så här års är det gott om trendspaningar och innehåll om det nyaste nya – samtidigt vet jag att det finns gott om marknadsförare runt om i Sverige som tycker det är svårt att få arbetet att fungera (och många som upplever att de har för mycket att göra).

Om du är en av dem så är det här en artikel för dig. Jag tar upp fem grundläggande saker som är bra att få på plats och som kommer att hjälpa dig att göra ett bättre jobb under resten av 2019. När du har gjort detta är du mycket bättre rustad att bestämma vilka trender och nyheter du ska lägga tid och pengar på.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Här har du mina sex punkter:

1. Strategi

Ifall ditt företag inte har en tydlig och uppdaterad strategi för vad ni ska göra i marknadsföring så är det väl värt arbetet att ta fram en sådan. Förutom att den ger er en mycket bättre bild av vad som ska göras, hur och av vem samt i vilket syfte (för att ta några exempel), så är en strategi också ett utmärkt verktyg för att klargöra vad ni inte ska göra. En strategi utgår från affärsmål och resurser, och i skärningspunkten mellan dessa blir det tydligt vad som måste göras och i vilken omfattning – det som inte ryms där får prioriteras ned eller bort.

En bra strategi är marknadsförarens bästa vän! Här kan du läsa mer om det.

2. Målgruppsanalys

Många svenska företag (och organisationer) har dålig koll på sina målgrupper – vilka de egentligen är, hur deras situation och behov ser ut, i vilka kanaler de går att nå. Om ni saknar en ordentligt målgruppsanalys är det närmast omöjligt att skapa relevanta budskap och innehåll, och lika svårt att sprida det. Målgruppsbeskrivningar av typen ”Kvinnor 25-45 år” är närmast meningslösa idag, det är en alldeles för bred beskrivning. För att inte tala om de företag som lever kvar i tron att deras målgrupp är ”alla kvinnor”. Även om ni har en produkt som i teorin alla kvinnor skulle kunna vara tänkbara köpare av så måste ni fortfarande bryta ned den gruppen i mer avgränsade segment.

Här kan du läsa mer om målgrupper

3. Processer

Hur sköts marknadsarbetet på ditt företag eller organisation? Hur är ni organiserade, när och hur sker planeringen, görs produktionen internt eller externt, vilka är ansvariga för medieköp, spridning, mätning och uppföljning? Om du vet svaret på alla de här frågorna så är chansen stor att ni har bra, fungerande processer på plats som gör det lätt att jobba effektivt.

Om du å andra sidan svarar ”Det är olika…” på de här frågorna så är risken stor att ni saknar ordentliga processer. Mitt förslag är då att du och dina kollegor försöker ändra på detta, så snart som möjligt. Det finns nämligen (minst) tre mycket konkreta vinster ni kan göra:

För det första så kommer ni att kunna arbeta mer effektivt. För det andra så kommer ni sannolikt att spara pengar eftersom en vanlig orsak till att budgetar springer iväg är otydliga processer. Och för det tredje är chansen god att ni kommer att må bättre – ifall ni kan göra mer av arbetet inom fungerande ramar så minskar stress och brandkårsutryckningar.

4. Mätningar

Vad är det ni mäter i ditt företags marknadsföring, och vad är syftet med att göra det? Jag stöter ofta på företag som har mätpunkter eller KPI:er som är frikopplade från affärsmålen, eller där det i varje fall är otydligt hur och var kopplingen finns. Ta till exempel att mäta engagemang i sociala medier när det övergripande målet för marknadsföringen är att öka försäljningen. Det kan finnas en korrelation mellan dessa två, men det är svårt att veta om allt man får är siffror.

I andra företag hinner man aldrig riktigt fram till att bestämma vad som ska mätas – vilket gör att varken marknadsförarna eller någon annan på företaget egentligen vet hur det går. En av de vanligaste orsakerna till missnöje i ledningsgrupper och andra delar av företaget är just marknadsavdelningens oförmåga att förklara vad de gör och hur det går.

Så mitt tips är att bryta ned ditt övergripande syfte med marknadsaktiviteterna i konkreta mål, och sedan koppla dem till konkreta mätpunkter. Då blir det lättare både för dig och dina kollegor att se effekterna av vad ni gör, och att förklara vad som händer för andra delar av företaget. Ifall du är osäker på hur du kommer igång med detta så hittar du mer information här

5. Verktyg och analys

En av de tydligaste utvecklingslinjerna inom marknadsföring är att vi får allt mer verktyg till vårt förfogande, och av detta följer att vi får större möjligheter att faktiskt analysera vad som händer och har hänt. Rätt utnyttjat kan verktyg inom t.ex marketing automation, CRM och innehållsproduktion göra oss mycket mer effektiva samtidigt som de hjälper oss att få en mycket bättre överblick av effekterna kring våra aktiviteter. Fel utnyttjat blir verktygen något som utnyttjas till en bråkdel av sin kapacitet och analysen stannar vid att copypasta in lite statistik i ett excelark.

Så vad göra? Mitt tips är att satsa både tid och pengar på att få igång en ordentlig användning av de verktyg ni redan har på plats, och sätta av mer tid för att analysera det ni faktiskt gör. Ett sätt att få loss både budget och tid för detta är att minska två klassiska aktiviteter på marknadsavdelningen: produktion av innehåll och leveranser av sådant andra avdelningar tycker marknadsföring går ut på. Med andra ord, lägg tid och kraft på att lära er verktyg och analys för det kommer att betala sig.

6. Börja testa

Mina fem första tips handlar alla om sådant som är viktigt men inte alltid får hjärtat att klappa fortare hos marknadsförare. Många av oss har trots allt valt detta yrkesområde för att vi älskar att skriva, filma, designa osv. Mitt sista tips talar mer till den sidan, och via det kan du faktiskt plocka in några av alla de där trendspaningarna och det senaste sena.

Det har aldrig funnits så många möjligheter att göra innehåll och aktiviteter med hjälp av olika format, sammanhang och medier. Vi kan testa vad som fungerar bäst för vår målgrupp både enkelt och snabbt. Den största förändringen som krävs är att vi ställer om vårt arbetssätt så det finns större möjligheter att experimentera och pröva sig fram. Mitt tips till dig är att jobba för att du och dina kollegor får möjlighet att göra så.

 

Där har du mina sex tips. Har du fler? Lämna en kommentar.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

1 kommentarer på 6 grundläggande tips för bättre marknadsföring 2019

  1. Pingback: De 10 beste sakene om Content Marketing i januar - Content Marketing Norge

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.