Gör din företagsledning redo för digital transformation

Det talas mycket om digital transformation numera, och enigheten är stor om att detta är något de flesta företag kommer att gå genomföra. Samt att högsta ledningen måste vara med på tåget för att arbetet ska lyckas. Men en aktuell studie visar att digital kompetens ofta saknas i styrelse eller ledningsgrupp, Vad kan vi göra för att ändra på detta? 

I en undersökning från november 2014 instämmer nästan 80% av tillfrågade styrelseledamöter i svenska företag att digital utveckling påverkar affärsmodellerna. ”Alla i styrelsen och ledningen måste ha digital kompetens” säger en deltagare. Men de är mindre säkra på att sådan kompetens verkligen finns i styrelser och ledningsgrupper. Ett talande tecken är att mer än 59% av svenska företag saknar en krisplan för sociala medier. Du kan läsa mer om undersökningen från bl.a Hammer och Hanborg här.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Ledningens stöd avgörande

De flesta företag kommer att genomföra en digital transformation, i betydelsen ””användandet av (digital) teknologi för drastiskt förbättra företagets prestationer eller omfattning.” som Cap Gemini har definierat begreppet. Ett mindre antal har redan satt igång. Men för att lyckas är det nödvändigt att ha stöd och backning från högsta ledningen, både styrelse och ledningsgrupp. Annars kommer digital transformation att behandlas som ett avgränsat och begränsat projekt och det innebär ett misslyckande. Brist på kunskap och kompetens i digitala frågor hos många företag varslar om att detta misslyckande kommer att bli en realitet.

Vad är då lösningen? Ett förslag som kommit fram är att företag borde byta ut medlemmar av ledningsgrupp och styrelse som saknar digital kompetens. Jag är dock övertygad om att det är fel väg att gå. Orsaken är att de som sitter i ledning och styrelse rekryterades för specifika kompetenser, och om de byttes ut skulle dessa kompetenser riskera att gå förlorade. Vad vi vill åstadkomma är att addera ny kunskap och kompetens, inte ta bort den som redan finns.

Jag rekommenderar istället att skapa team med de som redan i dagsläget arbetar med digitala frågor inom företaget, och låta dem lära ut och dels med sig av sina kunskaper. På så sätt kan ledningen skaffa sig en förståelse för hur digital utveckling påverkar olika delar av företaget, och hur den i slutändan kommer att påverka resultatet.

Ett digitalt DNA

I en annan post har jag skrivit om fem saker du kan göra för att komma igång med digital transformation. En del av de förslagen är relevanta även i detta sammanhang. Som t.ex att få igång ett samtal om digitala frågor i alla delar av organisationen och at göra digitalt till en del av företagets DNA. Ytterligare en, och på många sätt den viktigaste, är att börja använda data på riktigt, dvs som en viktig del av analys och insikt i allt från affärsutveckling och produktutveckling till kommunikation och kundrelationer. Att öka förståelsen och insikten kring betydelsen av dataanvändning hos högsta ledningen har flera fördelar, inte minst att få slut på att det ignoreras eller enbart används för att bekräfta redan fattade beslut.

Men för att lyckas med att få ledningen digitalt kompetent måste vi tala deras språk. Ett vanligt misstag är att tala om digitala frågor utifrån vårt eget perspektiv, att sätta det i ett sammanhang vi är familjära med. Vi glömmer bort att för någon som inte delar vårt intresse är detta både obegripligt och troligen tråkigt.

Guida till kunskap

Att beskriva vad digital utveckling och transformation innebär på ett sätt som en ledningsgrupp eller styrelse kan förstå och relatera till måste börja med en förståelse för vad som är viktigt för dem och vilka delar av verksamheten de bryr sig mest om. Bara genom att adressera detta har vi en möjlighet att nå fram till dem. Den största orsaken till varför så få av ledningen i många företag har en djupgående kunskap i digitala frågor beror helt enkelt på att det aldrig funnits en anledning för dem att skaffa sig den kunskapen. Nu börjar de märka av behovet, men vi måste guida och hjälpa dem om deras intresse ska förvandlas till verklig kunskap.

Vill du läsa mer om digital transformation så har jag skrivit även detta:

Vad är digital transformation?

Digital transformation i vardagen

Strategi nyckel i digital transformation

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital utveckling? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

1 kommentarer på Gör din företagsledning redo för digital transformation

  1. Pingback: 8 svenska bloggar om kommunikation att följa 2015 » Joakim Arhammar

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.