Gör din företagsledning redo för digital transformation

Det talas mycket om digital transformation numera, och enigheten är stor om att detta är något de flesta företag kommer att gå genomföra. Samt att högsta ledningen måste vara med på tåget för att arbetet ska lyckas. Men en aktuell studie visar att digital kompetens ofta saknas i styrelse eller ledningsgrupp, Vad kan vi göra för att ändra på detta?  Läs mer