5 sätt du kan komma igång med digital transformation

Hur kan ditt företag inleda en digital transformation? Här är fem saker som du kan göra för att komma igång.

De flesta företag kommer att genomgå en digital transformation de närmaste åren, där stora delar av deras nuvarande verksamhet kommer att förändras i grunden. Vad är digital transformation? Kort kan det beskrivas som ””användandet av (digital) teknologi för drastiskt förbättra företagets prestationer eller omfattning.” som det står i en rapport från Cap Gemini. Om du vill läsa en längre definition och få några exempel kan du göra det här. Jag gillar beskrivningen ovan därför att den är bred i sin tillämpning, den talar om digital transformation som något som angår hela företaget, och som något som både kan förbättra befintlig verksamhet och samtidigt skapa nya möjligheter.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Alltför ofta beskrivs digital transformation som främst en angelägenhet för marknadsföring och, i bästa fall, kundrelationer. Det är två mycket viktiga områden, men potentialen i vad digital utveckling kan göra är precis lika stor inom t.ex produktutveckling, produktion och logistik.

En annan svårighet med begreppet är att det finns en mängd exempel och case från nystartade företag eller omstörtande företag som Apple och Google. Majoriteten av företag stämmer inte in i de kategorierna, men de står i lika hög grad inför samma utmaningar där det gäller ta till sig digitala möjligheter.

Om du jobbar på ett företag som står i startgroparna för att genomgå en digital transformation, eller om du försöker övertyga dina kollegor om nödvändigheten av det, så vill jag rekommendera fem möjligheter. De är lika giltiga för alla företag, oavsett om de är stora eller små, gamla eller nya, som sätt att sätta igång. Det finns givetvis flera områden som behöver tacklas, men detta ger dig möjligheten att ta de första, viktiga stegen:

1. Få alla delar av företaget att prata om digitalt

Genom att göra detta löser du två nyckelfaktorer. För det första, du ser till att digital transformation inte ägs av endast en del av företaget och ignoreras av de övriga. Nästan alla avdelningar eller affärsområden kommer att ha betydelsefulla roller att spela, och en del av dem, som IT, måste vara en del av varje process. För det andra, det finns troligen andra personer som ser nödvändigheten av digital transformation, och genom att få igång samtalet om det kan ni få direkt kontakt med varandra.

2. Få med högsta ledningen

Det finns många fantastiska saker som kan starta från gräsrotsnivå och arbeta sig upp inom organisationen, men digital transformation är inte en av dem. Det är nödvändigt att få med ledningen på noterna, av flera orsaker. Två av dem är att kostnaderna troligen blir höga och att förändringen kommer att ta tid. För att lyckas måste högsta ledningen se nödvändigheten i detta.

Det finns dock en del utmaningar kring detta, främst att digital kompetens ofta saknas på ledningsnivå. Du kan läsa mer om detta i min bloggpost Gör din företagsledning redo för digital transformation

3. Gör digitalt till en del av företagets DNA

Digital mognad kan skilja sig mycket mellan olika delar av ett företag, särskilt om det är stort och har funnits länge. Lägg därtill att intresset för digitala frågor är mycket varierande från person till person. Men för att en digital transformation ska lyckas är det nödvändigt att höja den digitala kunskapsnivån generellt. Det gör du genom utbildning och genom att uppmuntra till diskussioner. Du måste även beskriva ämnet på ett sätt att alla kan relatera till det på något sätt, även de som är ointresserade av det eller som har en begränsad kontakt med digitala ytor.

4. Använd data

En av de tydligaste delarna av digital transformation är att använda data i olika sammanhang, inte minst analys och beslutsfattande. Det är en konkret aktivitet som är bra att sätta igång tidigt. Det finns mycket data att tillgå i allt från kundrelationer och kommunikation till produktion och logistik. Att finna vägar att verkligen använda denna data på ett medvetet och konsekvent sätt kommer att ge såväl konkret nytta som infallsvinklar för förändring och utveckling.

5. Hitta partners

Den digitala revolutionen, inte minst den del av den som vi kallar Internet of things, har skapat flera intressanta samarbeten. Bilindustrin och telekombranschen, för att ta ett exempel. Möjligheterna för den här sortens nya samverkan är väl värt att undersöka för de flesta företag. Och det kan handla om såväl nya affärsmöjligheter som produkt- och tjänsteutveckling, med det digitala som drivkraft och möjliggörare.

 

Om du är intresserad av att läsa mer om digital transformation har jag skrivit de här posterna också:

Vad är digital transformation?

Gör din företagsledning redo för digital transformation

Och det finns intressanta rapporter från Cap Gemini, Altimeter Group och Brian Solis som är väl värda att ta del av. Jag hade också nytta av Ray Wangs 5 steps to starting your digital transformation initiative när jag skrev denna post.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital utveckling? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

Bild: Repro Smoking Spaceman Robot

0 kommentarer på 5 sätt du kan komma igång med digital transformation

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.