Vad är digital transformation?

Du har säkert hört begreppet digital transformation i olika sammanhang. Men vad betyder det egentligen? Här kommer en definition och några exempel på vad det kan innebära för ditt företag.

Först och främst, vad betyder digital transformation? En definition jag har fastnat för är ”Användandet av (digital) teknologi för drastiskt förbättra företagets prestationer eller omfattning.” som kommer från Cap Gemini. Med andra ord, att titta över allt ditt företag gör och se om det kan göras bättre genom att föra in digitala dimensioner. Ett ökat användande av digital teknologi leder inte bara till förbättringar av befintliga produkter och processer, utan många gånger även till att helt nya möjligheter skapas. Det är därför digital transformation ofta kopplas samman till begrepp som ”disruption” (när nya sätt att göra saker leder till att befintliga system kullkastas) och ”digital darwinism” (det sker en evolution där förlegade metoder försvinner).

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Många användningsområden

Begreppet används ofta inom marknadsföring och kundservice, framför allt när kända tänkare som Brian Solis skriver om det. Men det perspektivet är för smalt, det finns funktioner och processer inom många delar av företagets verksamhet som kan utvecklas och förbättras genom att digitala lösningar tillämpas.

Här är några exempel där ökad användning av digitala verktyg och metoder kan ge fördelar:

Personalisera budskap

För kommunikation, marknadsföring och försäljning innebär det större möjligheter att anpassa budskap och innehåll till vem kunden/intressenten är, och var denne befinner sig i t.ex en köpprocess.

Erbjuda bättre lösningar

Affärsutveckling får större möjligheter att titta på beteenden/mönster hos befintliga och potentiella kunder för att kunna förbättra affärsmodeller, lösningar mm.

Effektivare kundservice

All form av kundservice och motsvarande kan både effektiviseras och utvecklas genom ökad användning av digitala verktyg och processer

Bättre produktutveckling

Utveckling av produkter och tjänster kan påskyndas och förbättras genom ökad tillgång till information från befintliga produkter som sänder tillbaka information. Detta kan ibland resultera i att helt nya produkter skapas.

Smartare leveranser

Inom produktion och logistik kan digitala lösningar både bidra till förbättringar av befintliga system och att helt nya metoder tas i bruk.

Transformationen påverkar hela samhället

Jag har utgått från företagets perspektiv i denna definition, men det är viktigt att komma ihåg att digital transformation kommer att ske i alla delar av samhället. Offentlig verksamhet, ideella organisationer och enskilda människor håller alla på olika sätt på att i grunden förändra beteenden, hur man planerar och utför olika saker, och hur man förhåller sig till information och informationsdelning.

Detta är en viktig poäng för dig att förhålla dig till: Oavsett vad du tycker om digital transformation så är det något som pågår runt omkring dig hela tiden, och det påverkar dig och din arbetsplats på ett genomgripande sätt.

Vill du veta mer om digital transformation? Här hittar du mer

5 sätt att komma igång med digital transformation

Gör din företagsledning redo för digital transformation

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital utveckling? Jag kan hjälpa er komma igång. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

1 kommentarer på Vad är digital transformation?

  1. Pingback: 3 tips - så här underlättar du er digitala transformation | Dagensanalys.se

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.