LinkedIn inte bara för företag – så kan museer, universitet och domstolar dra nytta av yrkesnätverket

Kan LinkedIn vara relevant även för andra verksamheter än företag? Ja, definitivt. I den här artikeln visar jag hur t.ex universitet, museer och domstolar kan ha nytta av att jobba med just denna sociala medier-plattform. Genom att använda LinkedIn kan många verksamheter öka sin synlighet och bygga förtroende samt intresse.

Det är lätt att tro att den yrkesfokuserade plattformen LinkedIn passar bättre för företag än för icke-komersiella eller offentliga verksamheter. Men det stämmer inte. På senare tid har jag pratat LinkedIn med bl.a museer, domstolar och universitet. Tre typer av organisationer som man kanske inte förväntar sig att på den plattformen.Min syn är att det är både viktigt och värdefullt för dem att vara på LinkedIn.

Viktigt för att de kan skapa synlighet för sin verksamhet och för frågor som är viktiga för dem.

Värdefullt för att det finns betydligt större möjligheter att nå fram till relevanta målgrupper på LinkedIn än på andra sociala plattformar.

Vad är nyttan med LinkedIn?

LinkedIn världens största yrkesfokuserade sociala plattform. Den har över en miljard användare globalt, varav mer än fem miljoner finns i Sverige. I dagsläget finns ingen konkurrent med samma fokus som LinkedIn.

I Sverige är de mest aktiva användarna välutbildade män och kvinnor mellan 30-60 som har skrivbordsarbeten (eller tjänstemän om du föredrar Internetstiftelsen definition). Många har någon form av chefsroll. Globalt sjunker åldersspannet något, men det är fortfarande i hög grad beslutsfattare som använder LinkedIn.

För ett museum, en domstol eller ett universitet finns det ett flertal nyttor med att rikta sig till de här användarna:

– Utbilda om den egna verksamheten genom att tala direkt till sina målgrupper
– Skapa kännedom om viktiga områden inom verksamheten, t.ex forskning eller pedagogik.
– Väcka intresse för relevanta frågor kring samhällsnytta, akademisk frihet eller kunskapsdelning.
– Tillsammans med medarbetare och andra berätta mer personliga historier kring vad man gör och varför.
– Väcka intresse för den egna verksamheten hos framtida medarbetare.

 

Varför just LinkedIn?

Den generella orsaken till varför sociala medier är viktig för kommunikation och marknadsföring är att det är där de vi vill nå fram till finns. Enligt senaste Svenskarna och Internet använder 85% av svenska folket sociala medier dagligen. De största plattformarna är Facebook och Instagram, men den upplevelse de flesta företag och organisationer har numera är att det är mycket svårt att nå fram till sina målgrupper på dem utan att annonsera.

LinkedIn å andra sidan har ett behov av innehåll, som gör att möjligheterna att få organisk (obetald) synlighet är betydligt bättre. Självklart finns det även här hinder, på grund av algoritmer eller låg innehållskvalitet. Men eftersom den stora majoriteten av LinkedIns användare inte postar och att även många företagskonton publicerar sporadiskt bir synligheten betydligt större. Detta kräver gediget arbete i form av kontinuitet och interaktion, men för att travestera Hunger Games ”the odds are somewhat in your favour”.

En sista fördel för just museer, domstolar och universitet är möjligheten att nå beslutsfattare och påverkare inom myndigheter, förvaltningar och näringsliv för att skapa kännedom kring verksamhet och projekt – inte minst viktigt till exempel för att få finansiering.

Se bortom rekrytering

De verksamheter jag tar upp här, liksom företag och organisationer generellt, använder ofta LinkedIn redan. Men enbart med fokus på rekrytering och ibland employer branding – alltså att bygga arbetsgivarmärket för att attrahera framtida medarbetare. LinkedIn är en utmärkt plattform för detta, men jag rekommenderar alltid att man ser bortom det. Istället för att tänka arbetsgivarmärke, tänk varumärke i sin helhet.

Hur gör man?

Utöver den mer grundläggande delen – att ha ett tilltalande och uppdaterat företagskonto och hjälpa medarbetarna till professionella profiler – så är en bra början att identifiera några olika ämnen att kommunicera kring. Här är det viktigt att hitta en bra mix. Det finns frågor och områden ni brinner för, men ni behöver även identifiera ämnen som går bra hem hos de ni vill nå fram till. När ni tänker mix, tänk högt och lågt, samt olika format (text, video, bilder osv). Här blir en bra planering avgörande.

En annan grundbult för framgångsrikt LinkedIn-arbete är att det måste finnas tid. Inte bara för att posta, utan framför allt för att kunna interagera. Till exempel uppmuntra till kommentarer och sedan svara på dem samt interagera på andras poster. Detta har alltid varit viktigt, men utvecklingen på LinkedIn under det senaste året visar att det numera är avgörande för att nå genomslag.

Ett tredje och sista tips är att fokusera kontinuitet mer än på att posta mycket (eller alltför sällan). Det är bättre att ta höjd för en post per vecka än att det inte händer något på flera veckor eller att du postar mycket på kort tid. Här blir en bra planering och koll på vad du redan gjort åter avgörande – eftersom du kan använda samma poster flera gånger.

 

Vad du ska ta med dig

Om du arbetar med kommunikation på ett universitet, ett museum eller en domstol – titta närmare på om LinkedIn kan hjälpa er att nå fram till relevanta målgrupper, och då inte bara för rekrytering.

Definiera viktiga ämnen och frågor ni vill arbeta med, och planera innehåll utifrån det. Men tänk på mixen – satsa inte bara på komplext innehåll utan lyft även det emotionella och enkla.

Se till att det finns tid till mer än att posta – interaktion och moderation är nycklar till en framgångsrik närvaro.

PS/ Detta fungerar även för kommuner, ideella verksamheter, intresseorganisationer

 

Ta hjälp av ett proffs

Jobbar du på ett museum, ett universitet eller en domstol, och vill att ni ska bli bättre på LinkedIn? Jag kan hjälpa er att komma igång med hjälp av en workshop, en utbildning eller ta fram en plan. Hör av dig så pratar vi ihop oss!

Hör av dig till mig på mejl så kan vi prata mer om vad ni vill åstadkomma. Du hittar mig även på LinkedIn.

0 kommentarer på LinkedIn inte bara för företag – så kan museer, universitet och domstolar dra nytta av yrkesnätverket

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.