5 saker om digital utveckling B2B-företag måste ha koll på

Jobbar du på ett B2B-företag? Känns det fortfarande som de flesta av era affärer kommer till via relationsbyggande eller direkta möten på mässor mm? Då är det här fem insikter om hur digitaliseringen förändrar din värld som du måste läsa.

Den digitala utvecklingen går snabbt, men trots det finns det en hel del företag och inte minst enskilda personer som tror att denna utveckling inte påverkar dem. Detta är fortfarande ett vanligt synsätt i många B2B-företag. Man kanske pliktskyldigast har en webbplats, några stillastående konton i sociala medier, samt i bästa fall ett nyhetsbrev som går ut via CRM-systemet. Men inget av detta kommer att hjälpa dem skaffa nya kunder eller prospects.

Varför behöver då företag satsa på sin närvaro i digitala sammanhang? Jo, för att deras möjliga och befintliga köpare lägger allt mer av sin tid där. Och mindre av sin tid på fysiska möten. Självklart kommer mässor, konferenser mm fortsatt vara viktiga, men sammantaget är det digitala kanaler och aktiviteter som fokus måste ligga på.

Jag har tagit fram lite statistik ur en färsk rapport från DataReportal. Här kan du läsa rapporten i sin helhet. Håll gärna koll på webbplatsen, de publicerar mycket matnyttiga rapporter om den digitala utvecklingen flera gånger om året.

Här är de fem insikterna alla B2B-företag behöver förstå, för att kunna arbeta effektivt och framgångsrikt med sin digitala marknadsföring:

1. Det är på nätet dina kunder finns

Om vi tar den mest grundläggande insikten först så har nu 5 miljarder människor, alltså över 60% av världens totala befolkning, tillgång till nätet. Om vi räknar bort barn och äldre (från 70 år och uppåt) så innebär det att alla du kommer i kontakt med; dina kunder, prospects, partners och så vidare, använder internet. I mer eller mindre hög grad förstås, men nätet är en del av deras dagliga liv.

Det betyder en gång för alla att ditt företag måste ha en synlighet på nätet. De ni vill nå använder digitala tjänster, som sök, eller olika nätverk, som sociala medier, både privat och i jobbet. En av de mest slitna invändningarna från företagsledningar som inte vill förändras, att just deras kunder inte använder internet, är helt enkelt inte sann längre.

2. Dina kunder använder sociala medier

Nätverkandet är ett klassiskt sätt att skaffa och behålla kunder. Förr i tiden gjordes det via klubbar, personliga möten och mässor. Idag sker det i tilltagande grad via sociala medier. Över 4,6 miljarder människor, nästan 60% av världens befolkning, använder sociala medier. Och det går inte att dra en skarp gräns mellan arbete och fritid, och säga att det inte innebär att sociala medier gör nytta inom B2B. Helt enkelt för att den skarpa gränsen aldrig har existerat i någon form mellan arbete och fritid. Om sociala medier bara har en betydelse i det privata måste ju samma sak gälla för golfspel, middagsbjudningar och alla andra sätt som säljare försökt fördjupa relationer genom tiderna. Vi är alltid människor och vi kan alltid påverkas av goda skäl eller bra berättelser oavsett i vilket sammanhang eller när i veckan de levereras.

Detta betyder att sociala medier behöver vara en del av ditt företags försäljnings- och marknadsarbete. Sedan är en annan sak vilka social medier ni ska jobba med.

 

Ni behöver också förstå att sociala medier inte är något som bara fungerar för vissa åldersspann, vissa yrken eller vissa intressen. Om vi håller oss till ålder kan vi se att i ålderspannen 25-34 år, 35-44 år samt 45-54 år använder över 70% sociala medier i arbetet. Och hos de över 55 är siffran över 50%:

 

En tredje aspekt kring sociala medier som är viktig att förstå är att de flesta plattformar har ett värde för B2B-företag. Breda plattformar som YouTube, Facebook och Instagram används över hela världen, och även av era kunder. Inte minst som annonsplattformar har de mycket att erbjuda, men även organiskt innehåll och Facebooks gruppfunktioner levererar nytta. Yrkesnätverket LinkedIn används av många professionella världen runt, och här finns både större möjligheter för organiska poster samt bra genomslag för annonser:

 

3. Dina kunder använder ofta smartphones

Om ditt företag mest gör affärer i Sverige är chansen god att era kunder sitter med datorer, och gör en hel del av sitt arbete där. Smartphonen kommer fram när de lämnar kontoret och under helgerna.

Men i stora delar av världen är smartphonen den enda skärm de du vill nå fram till har. Och även bland yngre i Sverige är smartphonen det främsta verktyget. Detta betyder att allt innehåll ni gör, alla typer av digitala formulär, alla typer av interaktioner bör planeras och produceras utifrån att de kan ses på en mindre skärm.

Skräm inte bort potentiella kunder med en digital upplevelse som inte är anpassad till deras användning och förväntningar.

 

4. E-post är fortfarande en viktig kanal för dina kunder

Sedan flera år finns det en vanlig föreställning om att e-post skulle vara en mindre effektiv marknadsföringskanal än tidigare. Detta stämmer inte. Visst är det så att vi säger upp prenumerationer på utskick vi inte tycker är värdeskapande, visst är det så att vi är mer svårflirtade på att skriva upp oss än tidigare, och visst är det så att reglerna kring kundregister och liknande kontinuerligt skärps och hårdnar. Men detta betyder bara att vi behöver bli bättre på att jobba med e-post som kanal, inte att vi ska sluta göra det.

Över 90% av yrkesarbetande mellan 16 och 64 använder e-post i sitt arbete. Och över 75% gör det på en daglig basis. Det är och förblir en av de viktigaste kanalerna för kommunikation som existerar. Och om vi jobbar med verktyg som marketing automation, inbound marketing mm så kan vi dra oerhört mycket nytta av den:

 

 

Och det är inte heller så att e-post bara används av äldre anställda, och kommer att försvinna på sikt. Användarna finns i alla åldersgrupper, och deras bruk av e-post är hög över hela linjen:

 

 

5. Dina kunder använder digitala kanaler för att hitta lösningar

Det är ingen nyhet att företag och organisationer i allt högre grad använder sig av olika digitala kanaler och sammanhang för att hitta lösningar och förstå vilka möjligheter som finns. Och att denna tid tas från traditionella säljmöten. Men lite färsk statistik visar hur omfattande denna digitala användning är.

Utöver konferensen och mässor är det rekommendationer från nätverk eller kollegor, vad som sägs i branschen och vad som går att få fram via sökningar som representerar kunskapsinhämtning. Och alla dessa finns i tilltagande grad i olika digitala dimensioner.

Därför behöver ditt företag se till att era budskap, lösningar och kundberättelser finns både tillgängliga och synliga i olika digitala kanaler och på olika digitala plattformar.

 

 

 

Ditt nästa steg

Vill du veta mer om vad den digitala utvecklingen innebär för ditt företag, och hur du kan använda den? Har du svårt att se möjligheterna och tendenserna på egen hand?

Då kan jag hjälpa dig, både med coachning och workshops. Jag har stor erfarenhet av att hjälpa både små och stora företag med att bli bättre på sociala medier. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

0 kommentarer på 5 saker om digital utveckling B2B-företag måste ha koll på

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.