Fem skäl varför du ska mäta din marknadsföring

Vet du varför det är viktigt att mäta den marknadsföring du gör? Om inte, här har du fem orsaker att börja med.

Jag har länge haft intrycket att marknadsförare inte tycker att det är viktigt att mäta det man gör. Eller rättare – vi säger att det är viktigt att mäta, men vi blir medvetet eller omedvetet väldigt vaga när det blir dags att gå till handling, eller så saknas det plötsligt tid att göra det.

Detta är ingen ny företeelse, jag har snart jobbat med marknadsföring i 30 år och tycker detta är något vi kämpat med hela tiden. Skillnaden mellan idag och förr är att det ställs helt andra krav på att marknadsförare ska kunna visa vad man gör och vilka resultat det ger. Med andra ord är det viktigare än någonsin att vi börjar mäta.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Jag tänkte att en bra startpunkt kan vara att försöka svara på frågan varför vi ska göra det med fem anledningar jag kan komma på. Det finns fler, och du får gärna lägga till fler genom att lämna en kommentar.

1. Vi kan se resultatet av våra aktiviteter

Det här är förstås den främsta, och mest grundläggande anledningen till varför vi ska mäta det vi gör. Alla de aktiviteter vi genomför inom marknadsföring utgår från de mål företaget eller organisationen satt upp, och då måste vi kunna ta reda på hur väl vi har bidragit till dem. Om vi inte mäter på och följer upp resultaten av de aktiviteter vi genomför har vi ingen aning om vad vi håller på – vi har ingen möjlighet att bedöma om vi gör ett bra jobb eller inte.

2. Vi kan lära vad som fungerade bra och vad som inte gjorde det

Genom att ställa upp konkreta mål för allt vi gör kan vi sedan mäta och följa upp för att se hur det gått. De svar vi får fram täcker ofta flera intressanta områden – från hur kostnadseffektivt något varit till om vi gjorde saker i rätt tid och på rätt sätt. Vi kan även titta närmare på om det vi gjorde gav de resultat vi förväntat oss eller om de inte gjorde det. Ifall vi kan se ett positivt resultat så har vi fått kunskaper vi kan ta med oss till nästa aktivitet, om resultatet

3. Vi kan jämföra olika aktiviteter med varandra

Genom att mäta olika aktiviteter, kanaler, innehållsformat osv får vi inte bara en möjlighet att svara på hur de fungerar, vi kan även jämföra dem med varandra och på så sätt få en uppfattning om vad som ger bäst resultat. Detta är något av det mest intressanta inom marknadsföring, att kunna testa och jämföra olika sätt vi kan nå våra mål. Du kan tillämpa det i allt från A/B-testning av CTA:er och landningssidor till jämförelser av olika kanaler och medier.

4. Vi kan tala om för andra vad vi gör

Om vi inte mäter och undersöker det vi gör inom marknadsföring blir det närmast omöjligt att berätta om det för kollegor och andra. Det räcker inte med att vi talar om vad vi gjort – genomfört en kampanj, skapat innehåll, gjort ett utskick – vi måste också kunna svara på frågor om det gav ett positivt resultat, om det var värt insatsen relativt andra saker vi kunnat göra och vilka konkreta bidrag det levererade.

Inte minst är detta frågor som kommer från ledningen, och som många marknadsförare upplever att det är svårt att svara på. Rätt väg att gå här är dock inte att ge vaga svar eller säga att det är svårt att mäta. Det är bättre att försöka konkretisera frågorna så mycket som möjligt.

Ett exempel är den ofta förekommande frågan Vilken ROI (return on investment) gav aktiviteten? Här gäller det att kunna koppla aktiviteten tillbaka till ett konkret mål, och ange ett värde av att det målet uppnås, för att sedan mäta utfallet på det. Genom att parallellt räkna samman kostnaderna (investeringen) blir det lättare att ställa resultatet mot insatsen. Men om det saknas ett tydligt mål, en oklar resultatmätning eller en beräkning av hur mycket som spenderats blir det mycket svårt att besvara frågan om ROI. Det är också viktigt att ta med tidsperspektiv kring denna fråga: Vi kanske gör en investering i marknadsaktiviteter nu där vi först kommer att kunna mäta resultatet om några månader eller ännu längre – då måste vi redogöra för förutsättningar och när vi kan presentera resultat.

5. Vi kan bli bättre marknadsförare

För att bli riktigt bra på någonting krävs att vi ständigt fortsätter lära oss, att vi tittar på resultatet av vad vi gjort och försöker förbättra det. Att vi är beredda att sluta göra det som inte fungerar, och göra mer av det som fungerar eller kan göra det – även om det känns svårt och tufft. Allt detta kräver att vi undersöker det vi gör – mäter, analyserar, diskuterar och reflekterar. Att mäta på den marknadsföring vi gör är ett måste för att kunna lära oss och bli bättre.

Där har du fem orsaker till varför det är viktigt att mäta det vi gör inom marknadsföring. Du kan säkert komma på fler – lämna gärna en kommentar med dina förslag.

Vill du lära dig mer om att mäta? Läs min serie om att mäta i content marketing.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Fem skäl varför du ska mäta din marknadsföring

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.