LinkedIns fortsatta förändring – Värt att tänka på

LinkedIn befinner sig i snabb förändring, och det finns en hel del saker kring detta som är bra att veta. Jag har samlat lite reflektioner och rekommendationer här.

Ser du på LinkedIn på samma sätt idag som du gjorde för ett par år sedan? Sannolikt inte – redan för flera år sedan satte nätverket ett större fokus på värdefullt innehåll som ändrade användarnas beteende, och nu de senaste åren har ännu större förändringar skett i hur vi använder LinkedIn. I början av hösten 2017 skrev jag om att sättet vi använder och interagerar på LinkedIn snabbt höll på att förändras. Nu har det gått nästan ett halvår sedan dess och det går att dra lite tydligare slutsatser – både kring hur du kan använda det bäst, men även om vår syn på LinkedIn i allmänhet.

Bedrägligt lugn

En av de saker jag ville fånga kring användningen av LinkedIn, och som redan då hade pågått ett drygt år, var att det inte längre till största delen var ett i hög grad passivt nätverk som de flesta besökte oregelbundet för att lägga till lite kontakter och kanske fräscha upp CV:et lite.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

När man tittar på undersökningar som Svenskarna och Internet är det lätt att tro att det är så:

Så här står det om LinkedIn i undersökningen: ”Fler och fler provar på att använda Linkedin någon gång, men det är ingen märkbar förändring av andelarna som använder Linkedin varje månad eller oftare. Det är heller ingen tjänst som används dagligen. Det kan tyda på att många ser Linkedin som en tjänst för att lägga upp statisk information om sig själv, inte en tjänst för socialt utbyte.”

Svenskarna och Internet-undersökningen har förstås rätt i sak, många ser fortfarande LinkedIn som något statiskt. Men det är också så att de dryga 3,100 personer som undersökningen bygger på finns över hela landet och i spannet från 11 till 70 år. De representerar svenska folket, men säger inte mycket om den betydligt intensivare användning som finns inom vissa åldersgrupper (30-50) och inom vissa branscher (t.ex IT, kommunikation, sälj osv).

Detta är intressant därför att den allt större aktiviteten och dagliga användningen hos en begränsad användarskara förstås också blir synlig hos den större gruppen och därför över tid kommer att påverka deras syn på LinkedIn – både hur ofta man ska besöka det och vad man ska ägna sig åt.

Min egen observation sedan nästan två år är att betydligt fler använder LinkedIn dagligen, eller åtminstone flera gånger i veckan, och att man delar och interagerar betydligt mer än tidigare.

Nätverkstrådarna påverkar

En annan orsak till varför användningen och interaktionen på LinkedIn ökar är de s.k nätverkstrådarna. Startade av Nina Jansdotter går de ut på att snabbt växa sitt nätverk genom att visa sig öppen för inbjudningar och själv invitera andra deltagare i tråden. En konsekvens av detta är att många användare snabbt får in ett stort antal mycket aktiva användare (som Nina t.ex) och på så sätt blir det lättare för dem att börja interagera (en like här och en kommentar där osv).

Värdet av nätverkstrådar har diskuterats mycket, och det finns många som inte uppskattar dem. Motargumentet brukar vara att du inte nödvändigtvis får kontakter som kommer att stärka ditt nätverk via dem, utan att de snarare är bra för kvantiteten följare. Å andra sidan betyder än så länge ett stort antal följare på LinkedIn större genomslag. Det finns m.a.o både för och nackdelar med dem, men de bidrar till att driva upp interaktionen på LinkedIn.

Större interaktion

Just den ökande interaktionen, alltså att vi gillar, delar och kommenterar poster, är en annan sak som delvis motsäger statistiken. Återigen är siffrorna helt korrekta, men de grupper som är inne ofta och interagerar mycket sätter sin prägel på hela nätverket. Min analys är att alla typer av interaktioner har ökat rejält på LinkedIn under det senaste dryga året. Och effekten är även påtaglig på relativt kort tid, det vill säga du behöver inte vänta flera dagar för att få ett genomslag.

Hand i hand med detta går även en förändring i hur LinkedIn algoritmiskt styr vad vi ser. I en post från mars 2017 beskriver de ansvariga för LinkedIns nyhetsflöde vad som händer när vi postar något:

I steg ett sker en automatisk klassificering av varje bild, text eller video som ”spam”, ”låg kvalitet” eller ”okej” – i det närmaste i realtid. Klassas posten som ok går den vidare till nästa bedömning. Här synas ditt nätverk – hur det interagerar med dina poster, hur stor sannolikheten är att du kommer få ett stort genomslag mm. I ett tredje steg kan vid behov din post synas av mänskliga redaktörer, vars jobb det är att bl.a rensa bort dåligt innehåll och uppvärdera det som är bra.

Ju mer du kan få ditt nätverk att interagera med ditt innehåll desto större synlighet kommer du att få både inom det och generellt i nyhetsflödet, för den aktuella posten och även för framtida poster eftersom algoritmens hela tiden lär sig och utvecklas. Det är här som kombinationen av stort nätverk och lättkonsumerat innehål verkligen ger effekt.

Länkandets minskade betydelse

En tydlig konsekvens av hur LinkedIn bedömer och hanterar innehåll är att den ”gamla” logiken bakom mycket postande – att dela en länk till sin hemsida (du kanske har upptäckt den här artikeln just genom en länk från LinkedIn) inte fungerar lika automatiskt som förut. Du måste ha verkligt bra innehåll som din målgrupp vill förflytta sig bort från LinkedIn för att ta del av om du ska lyckas med det. Och inte ens då kommer du att få med dig alla du vill nå.

För att få genomslag på dina poster idag finns det fler sätt som leder till högre interaktion. Du kan t.ex ställa en fråga eller komma med ett påstående (gärna lite provokativt), du kan berätta en historia som andra kan lära något av, du kan tacka någon eller något, och du kan inte minst berätta om något du gjort eller fått – gärna en framgång. Alla de här sakerna aktiverar ditt nätverk till att agera, och det är betydligt lägre tröskel än att få dem att klicka på något. Vem vill inte ge en tumme upp, skriva grattis eller använda en väl utvald emoji eller dela något värdefullt vidare. Den här sortens poster gynnar avsändaren eftersom de leder till ökad interaktion (och därmed till större synlighet tack vare algoritmisk styrning).

Genom att posta en video (direkt i flödet helst, inte via t.ex YouTube) eller en bild ökar du också chansen att få många interaktioner och därmed bra genomslag.

Betyder då detta att du inte ska posta länkar till t.ex den egna sajten? Jodå, det kan du fortfarande göra, men du måste lägga mer omsorg på vad du länkar till och du kommer sannolikt inte få samma genomslag som poster utan länkar. Jag rekommenderar därför att du blandar olika typer av poster.

Medarbetarna avgörande för företagens synlighet

Hur påverkar denna förändrade logik kring länkar, interaktioner mm företag som använder LinkedIn? Även här är det viktigt att förstå att man måste satsa mer på innehåll som kan konsumeras direkt i nyhetsflödet istället för att enbart posta länkar. Men det som är direkt avgörande för att få synlighet är att man måste få med sina medarbetare så att de delar, gillar och kommenterar.

Den verkliga kraften i en LinkedIn-post från företaget kommer när du får dina kollegor att interagera kring den. Se till att du lägger tid och kraft på att få detta att hända.

En bättre LinkedIn-upplevelse

Om du själv ökat på ditt nätverk det senaste året, eller har många i det som i sin tur har många kontakter kommer du att behöva rensa upp i ditt nyhetsflöde för att inte översvämmas av poster som får oerhört stor genomslag. Märker du efter ett tag att vissa personer i ditt nätverk ständigt gillar, kommenterar eller delar sådant du inte är intresserad av så är den bästa lösningen att avfölja dem (ni är fortfarande i nätverk, men du ser inte just den kontaktens poster eller interaktioner).

Men i ett större perspektiv går det också att konstatera att vad som är en bra LinkedIn-upplevelse i allt högre grad beror på vem man frågar. En del användare som varit aktiva under flera år förfasar sig kring utvecklingen eller försöker lägga ned lagen kring vad man får eller inte får göra där, men sanningen är det att den tiden är förbi när det fanns ett rätt sätt att bete sig. På samma sätt blir det ofta förekommande önskemålet att ”LinkedIn inte ska bli som Facebook” meningslöst. Bägge är nätverk byggda kring social interaktion, och även om det för många finns en klar gräns mellan vad de gör på Facebook och vad de gör på LinkedIn så är det inte en absolut gräns som vi alla kan enas kring. Det du behöver göra är att bestämma dig för vad du vill att LinkedIn ska spela för roll i ditt liv och sedan använda de olika verktyg och taktiker som finns för att nå dit.

 

Där har du mina reflektioner kring LinkedIn. Vad tycker du? Dela gärna med dig i en kommentar eller mejla mig.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

2 kommentarer på LinkedIns fortsatta förändring – Värt att tänka på

  1. Pingback: Tord Sand

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.