LinkedIn fortsätter att utvecklas snabbt

Den pågående förändringen av LinkedIn påverkar allt från hur vi interagerar till vilket innehåll som ger bäst resultat. Och det väcker en mängd starka känslor. Ny analys av utvecklingen på sociala medier-nätverket.

Under det senaste året har jag skrivit flera artiklar om den förändring som pågår på LinkedIn. Det är en utveckling består av flera olika delar, från ökad aktivitet och större interaktion till förändringar i vad som postas och vilka typer av poster som ger bäst resultat.

Jag tycker den här utvecklingen är mycket intressant och väl värd att analysera närmare. Till största delen för att den innebär att vi som användare måste förhålla oss till den utifrån den bild vi vill förmedla av oss själva på LinkedIn. Men även för att den synliggör en del konkreta problem för LinkedIn som plattform.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Ökad aktivitet och mer personligt innehåll

LinkedIns största utmaning i många år har varit den relativt låga aktiviteten bland de som är medlemmar. Det är fortfarande så att en majoritet av de ca 550 miljoner användarna bara besöker nätverket ibland, och inte blir aktiva annat än när de är i jobbsökarmode. Men samtidigt så blir den grupp som gör dagliga besök, som laddar ned appen, som interagerar på olika sätt, allt större.

Det jag tycker är mest spännande med detta är att det här vi hittar orsaken till varför så mycket av beteendet har ändrats. När LinkedIn för fem-sex år sedan medvetet började arbeta för större interaktion var det väldigt mycket kunskapsdelning som stod i fokus, ett naturligt val med tanke på profileringen som professionellt nätverk. Man fick kända namn att skriva direkt på plattformen, köpte Slideshare och Lynda (utbildningsportal), gjorde det lätt att dela länkar mm. Det dröjde ett tag innan möjligheten att kommentera och gilla dök upp.

Det är fortfarande många som delar kunskaper, länkar mm, men en av de tydligaste förändringarna är att fler och fler användare inte gör det – istället har det skett en förflyttning mot poster som är mer personliga – man reflekterar över sitt liv, delar med sig av erfarenheter och åsikter. Det ganska neutrala tonläge som fanns tidigare blir mindre vanligt. På sätt och vis är det ett ogiltigförklarande av det som en gång var en sanning som ofta upprepades i sociala medier: Man skulle vara ”personlig, men inte privat”. På LinkedIn idag finns det en tydlig förflyttning till det mer personliga och inte sällan in på vad som för ett par år sedan skulle betraktats som privat.

”Det här är inte Facebook”

En konsekvens av att användarna blir mer personliga och allt oftare privata på LinkedIn är att det dyker upp olika varianter av ”Det här hör inte hemma här, posta på Facebook istället”-kommentarer. Detta är inte unikt för LinkedIn, den sortens förmaningar om vad som passar sig eller inte finns även på Twitter och säkert i andra nätverk också. Det finns nästan alltid en grupp som varit med länge och tycker sig kunna diktera vad som är rätt eller fel. Men problemet med den logiken är att den bara fungerar så länge som det är en relativt homogen grupp användare som är aktiva. I takt med att allt fler personer, med olika intressen, värderingar och yrkesroller blir aktiva blir det omöjligt att hålla kvar idén om att det finns ett rätt sätt att bete sig på LinkedIn.

Men det finns en aspekt av detta som är intressant för alla användare att reflektera över: Beroende på vad du vill ha ut av din närvaro på LinkedIn, vad ger då bäst resultat? Ifall du är där för att sälja, vad ger då bäst resultat hos din målgrupp? Om du vill ha ett nytt jobb, vad vill du visa upp för en potentiell arbetsgivare? Om du vill bygga ett stort nätverk, vad vill då detta nätverk se av dig?

Här kan det vara värt att fundera över vad andra gör, och om det är något du kan lära av. Men också att komma ihåg att de kan vara på LinkedIn av helt andra orsaker än du själv, och att deras sätt att interagera inte skulle fungera lika bra för dig.

Avfölj eller ta bort

En annan dimension av detta är att om man ogillar vad andra gör eller hur de interagerar så är det bättre att avfölja eller ta bort dem. Det är det enklaste sättet för dig att få ett bättre nyhetsflöde och slippa kontakt med personer eller företag som du inte uppskattar. Ett konkret exempel för egen del är att jag tog bort den kontakt som nyligen skickade mig ett långt meddelande där hen föreslog att jag skulle ta hjälp av ett företags experter på digital marknadsföring då mina egna kunskaper på området var otillräckliga. Jag är visserligen den första att säga att det alltid finns mer att lära, men också att man bör vara försiktig med generella utskick eller att utgå ifrån att man kan mer än alla andra.

LinkedIn har gjort mycket för att låta oss förbättra och förändra det nyhetsflöde vi ser på senare år, men jag skulle önska mig att de möjligheter som finns både var mer stabila – nu tycks deras effektivitet variera från en dag till en annan – och framför allt att de gick att påverka ännu mer. I dagsläget kan jag t.ex välja att inte se uppdateringar från personer jag har i mitt nätverk, men inte välja att blocka personer utanför mitt nätverk. Det vore en mycket välkommen förbättring.

Vad vi postar

Vem du vill vara på LinkedIn har förstås stor betydelse för vad du postar och hur du gör det. Successivt under det senaste året har de flesta användare fått möjlighet att dela video direkt i nyhetsflödet, och under 2018 har många företagssidor också fått den optionen. Min bild är att video postat direkt på LinkedIn (alltså inte i form av t.ex en YouTube-länk) visat sig vara ett mycket effektivt sätt att få genomslag. Jag postar ofta video för egen del, antingen sådana som jag gör direkt i mobilen:

(Denna video har alltså först postats direkt på LinkedIn och i andra sociala medier, sedan har jag lagt den på YouTube).

Och jag delar även enkla filmer som jag gjort i Keynote:

Bägge typerna av film har gått mycket bra på LinkedIn.

Samma sak gäller för cleantech-företaget Climeon, där jag är Head of Customer marketing. Vi postar också enkla filmer vi gjort själva direkt i sociala medier, t.ex på LinkedIn:

 

Du kan ha nytta av att använda video även om du är på LinkedIn för att hitta nytt jobb eller bygga ett nätverk. För närvarande verkar de gå bra överlag, och om du kan se att de du vill nå fram till interagerar med dem så finns det all anledning att pröva.

Även bilder fortsätter att ge bra utdelning, både selfies och de som visar olika händelser och miljöer. En bild och en personlig reflektion kring motivet, ämnet mm ger bra genomslag.

Däremot verkar det fortfarande vara så att den typen av innehåll som ger det största genomslaget är rena textposter som gärna börjar med ett dramatiskt påstående. Därefter görs ett antal radbrytningar så man kommer under den synliga linjen i en post och användaren måste klicka för att få se mer. Just detta med klickandet är centralt, liksom att lägga eventuella länkar i kommentarerna – det driver fram aktivitet tidigt i postens livscykel vilket är avgörande för stor synlighet. Du kan läsa mer om hur LinkedIns algoritmer fungerar här. Jag är personligen ingen fan av dem, men det är otvivelaktigt så att de genererar resultat.

Vad händer framåt?

Några intressanta frågor kring LinkedIns fortsatta utveckling är förstås om man kommer att kunna fortsätta aktivera sina användare, och fr.a behålla nivån av interaktion man nu fått igång hos ett växande antal. Jag tror svaret är ja på bägge frågorna, men en viktig del för att kunna lyckas med det är att man arbetar på att skapa en mer stabil plattform där inte information går förlorad eller funktioner inte fungerar ordentligt. En dålig användarupplevelse är en av de främsta orsakerna till att ett sociala medier-nätverk tappar besökare och besöksfrekvens.

På senare tid har LinkedIn introducerat bl.a hashtags och stickers för filmer. Det skulle även vara intressant att se dem testa en variant på Stories-formatet som varit så framgångsrikt för fr.a Instagram.

Vad tror du kommer att hända med LinkedIn framöver?

 

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på LinkedIn fortsätter att utvecklas snabbt

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.