Är sociala medier-experten på väg att dö ut?

Socialt och digitalt smälter samman och blir en allt större del av vår tillvaro. Då kan inte längre en enda anställd vara experten eller ansvarig. Men expertkunskaper och affärsmässig förståelse kommer fortfarande att behövas, och måste spridas på fler händer.

Ola Andersson skriv nyligen en läsvärd artikel på LinkedIn: Sociala medier-expert – redan ett yrke på väg att dö ut?  Jag rekommenderar dig varmt att läsa den. Och jag väntar här på dig medan du gör det. Ses snart!

Välkommen tillbaka. Nu är vi på samma blad i boken.

Låt mig börja med att säga att jag håller med Ola i det mesta han säger. Så detta är inte ett motargument, utan mer egna reflektioner utifrån det han skriver om.

Sociala medier-expertens död

Det har varit populärt i många år att proklamera sociala medier-expertens död alternativt icke-tillstånd. Som jag ser det finns det en glidning här i vad vi menar med expertis. Att vara sociala medier-expert så där i största allmänhet kommer säkert att försvinna inom kort, helt enkelt av den anledning att sociala medier i sig är en alltför stor och osorterad materia för att en person ska behärska alla delar lika väl. (Mer om detta längre ned).

Däremot har vi rollen av att ha en djup kunskap om sociala medier i en yrkesmässig betydelse, och här tycker jag det blir knepigare. Visserligen kan man argumentera för att sociala medier kan och bör integreras bland samtliga kontaktytor ett företag eller en organisation har för att kommunicera med sina målgrupper, och ur perspektiv som organisation och mätbarhet är detta nödvändigt.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Men det finns en skillnad mellan att arbeta med sociala medier i de flesta former och att arbeta med andra typer av interaktion – och det är att väldigt många använder sociala medier privat, men relativt få gör det yrkesmässigt. Och den skillnaden i perspektiv är avgörande.

Det faktum att du har ett Facebook-konto eller är jätteintresserad av Instagram gör inte per automatik att du kommer att vara framgångsrik med eller ens förstå vad sociala medier innebär i kontexten av ett företag eller en organisation. Hur man arbetar med sociala medier utifrån affärsmål eller organisationsmål, att förstå målgruppens behov och kunna möta dem, att kunna mäta och analysera utvecklingen och så vidare.

Så ur det perspektivet kan jag se ett behov av tydligt utpekade roller inom en organisation som just fokuserar på sociala medier. Annars är det lätt att vi trillar tillbaka till där vi befann oss för ett par år sedan, när det var praktikanten eller den på avdelningen som visade det största intresset för sociala medier som fick ta hand om arbetet med det. Självklart är intresse och engagemang viktigt, men det är inte de enda kriterierna.

Hagan Blount vandrade runt New York med den här skylten för några år sedan

Hagan Blount vandrade runt New York med den här skylten för några år sedan

För stort för en person

En av Olas huvudpoänger är att alla yrken som innehåller sociala medier ligger risigt till. ”Att säga att man jobbar med sociala medier är på sätt och vis som att man före millennieskiftet hade sagt att man jobbar med massmedier”.

Här tror jag återigen att han har helt rätt. Sociala medier är ett för stort område för att i förlängningen fortsatt fösas ihop under ett begrepp. De gamla nätverken som Facebook, LinkedIn och Twitter är helt väsensskilda från t.ex Snapchat, och när nu dessutom utvecklingen leder mot att det är i messenger-appar de kommande stora stegen tas så blir kopplingen ännu märkligare.

Konsekvensen för företag och organisationer är att man inte längre kan hålla sig med t.ex en person som ansvarig för sociala medier, eller som social media manager. Istället måste kunskapen brytas ned per målgrupp och syfte och tillämpas där. Om social selling är en viktig del av företagets verksamhet så krävs det medarbetare med stora kunskaper inom det. För många företag är sociala medier en viktig del i kundvård och kundservice, då krävs det kunskaper om kanaler och verktyg där. Och så vidare.

Idag och imorgon

Olas avslutande framåtblick tycker jag är jättebra. Att det är de företag och organisationer som lyckas knäcka den sociala koden som kommer att lyckas. Alltså de som förstår att det vi idag kallar sociala medier kommer att vara helt integrerat och på många sätt dominerande i allt vi gör framöver. Och att hela vår nuvarande logik med separata digitala kontaktytor – webbplatser som ska rymma allt mellan himmel och jord, sociala medier, portaler och appar – kommer att kastas över ända.

Vad ska då företag och organisationer göra idag för att börja knäcka den sociala koden? Här är fyra tips från mig:

Sluta betrakta sociala medier som en sak

I många företag är sociala medier fortfarande en enda sak – en marknadsföringskanal, en angelägenhet för kundtjänst, något PR-teamet använder. Sluta se det som en enda funktion för er och analysera istället hur era målgrupper använder sociala kanaler och vad de förväntar sig av er i dem.

Rekrytera fler

Istället för att anställa en person – en sociala medier-ansvarig eller social media manager – som förväntas förstå alla sociala medier-nätverk lika bra och kunna hantera målgruppernas vitt skilda behov, rekrytera de som kan arbeta med sociala medier i kontexten av kundvård, social selling mm.

Utbilda internt

Det är också viktigt att de flesta medarbetare – oavsett vad de arbetar med eller på vilken nivå – har kunskaper om sociala medier i en professionell kontext. Det enda sättet du kan uppnå det är genom att utbilda dem

Integrera och mät

Så länge företag och organisationer betraktar sociala medier som en separat liten bubbla som lever sitt eget liv kommer det att bli svårt att arbeta systematiskt med det ur ett helhetsperspektiv. Integrera sociala medier i organisationens olika delar och framför allt börja sätta konkreta mål så att ni kan mäta nyttan med det.

Där har du mina reflektioner kring utvecklingen av sociala medier. Om du har frågor eller funderingar så lämna en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att förstå sociala medier och arbeta med dem utifrån olika behov? Jag kan hjälpa er att komma igång. Kontakta mig så berättar jag mer.

Bildkälla: Blogtrepreneur, Flickr

2 kommentarer på Är sociala medier-experten på väg att dö ut?

  1. Pingback: Ola Andersson

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.