Content marketing som når sitt mål

Vad är skillnaden mellan effektiv content marketing och content marketing som inte når sitt mål? Den frågan svarar jag på här.

Jag har ju bett om frågor angående content marketing som jag kan besvara. Här är ett par som Sharzad Modeli ställde: Vad är den största skillnaden mellan en marknadsförare som gör effektiv content marketing och en som inte når sina mål? Vad är några avgörande delar för att överbrygga gapet? (Fast hon ställde dem på engelska, så här är de i original: What’s the biggest difference between a content marketer that is effective and a marketer than fails to reach their goals? What are some essential components to bridge the gap?)

Spännande frågor, tack för dem Sharzad. Här är mitt svar:

Vad är effektiv content marketing?

Om vi börjar med att slå fast vad som är effektiv content marketing, så är det förstås content marketing som når sitt mål. Och det betyder att en förutsättning för att kunna vara effektiv är att sätta tydliga mål. Utan väl definierade mål och målgrupper blir det oerhört svårt att göra någon form av marknadsföring över huvud taget, och helt omöjligt att bedriva content marketing.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

En marknadsförare som vill vara effektiv i sin content marketing måste med andra ord börja med att definiera vilka mål som sättas upp. Handlar det om att till en början skapa kännedom kring en produkt eller lösning för en målgrupp för att sedan guida dem fram till ett köp och vidare bortom det? Eller är målet att snabbt hjälpa en målgrupp se ett behov och lösa det, som t.ex är det väsentliga för många e-handlare. För ett B2B-företag kan det huvudsakliga målet med content marketing vara att bygga en position som branschledare, eftersom rollen som tankeledare är viktig för att generera leads åt säljare.

Allt det här är olika mål, och genom att identifiera dem blir det tydligt vad marknadsföraren ska ägna sig åt i sin content marketing.

Att slå fast mål och målgrupper innebär också effektivitet i allt från innehållsproduktion till kanalval och mätningar. En marknadsförare som vet vilken målgrupp som står i fokus vet också vilka utmaningar den målgruppen har, och kan se till att innehållet adresserar dem. Hen kan arbeta med distributionen i egna och andra medier utifrån insikten att målgruppen verkligen finns där. Och till sist – med mål blir det helt och hållet tydligt vad som ska mätas.

Ineffektiv content marketing

Om vi vänder på allt detta så blir det lätt att identifiera content marketing som inte når sina mål. Det är content marketing som saknar ett tydligt syfte, som inte har en klar bild av vilken målgrupp som står i fokus, och därmed inte vet vilket innehåll som behövs. Resultatet i sådana fall brukar oftast bli innehåll som inte ger ett värde, som försöker tala till alla utan att säga något till någon. Som distribueras i kanaler där målgruppen inte finns, eller ännu vanligare inte sprids alls.

Ett ytterligare kännetecken på ineffektiv content marketing är att ingenting mäts. För eftersom det saknas tydliga mål blir det svårt att mäta, oavsett om det är på resultat eller innehållseffektivitet.

Content marketing av den här ineffektiva varianten brukar dessutom upphöra efter en tid, eftersom det inte finns någon ordentlig planering kring vad som ska göras eller av vem. När den första entusiasmen har lagt sig blir det svårt att hålla innehållsproduktionen vid liv.

Vad är skillnaden?

Det går egentligen att sammanfatta skillnaderna mellan effektiv och ineffektiv content marketing i ett enda ord: strategi. De företag som lyckas bäst med sin content marketing har en dokumenterad och implementerad strategi på plats. Och de jobbar utifrån den.

En strategi definierar inte bara mål, målgrupper och mätpunkter. I den slås även fast hur man ska arbeta, vem som ska göra vad och hur man kan arbeta så effektivt som möjligt. Allt det som är skillnaden mellan att veta vad man håller på med och att famla runt i blindo.

Om du vill veta mer om vad som ska finnas med i en strategi för content marketing så hittar du det här.

Där har du mitt svar, Sharzad. Jag hoppas att det besvarade de funderingar du hade.

Som tack för att hon ställde en fråga som jag kunde skriva ett svar på får Sharzad ett signerat ex av boken Content marketing för alla. Det kan du också få.

 

Har du frågor eller funderingar på effektivitet i content marketing? Lämna en kommentar här nedan eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Kontakta mig för mer information.

En kommentar på Content marketing som når sitt mål

  1. Pingback: How you do effective content marketing? – Sharzad Modeli

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.