Tre saker jag hoppas marknadsförare och kommunikatörer gör 2018

Jag vill se integration av sociala medier, insiktsarbete utifrån data och en tydligare expertroll på alla marknads- och kommunikationsavdelningar under 2018. Blir det så tror du?

Så här i början av året är det lättare att skriva om förhoppningar och förändringar. Vi som jobbar med kommunikation och marknadsföring befinner oss i ett landskap som snabbt förändras, och där vi dessutom kan räkna med att konstant utveckling kommer att vara normen framöver. När det är så finns det förstås en mängd olika saker vi kan göra annorlunda, och jag är säker på att du redan är i gång med att tänka i de banorna.

Men det finns några saker som jag reflekterat extra mycket kring under 2017, och som jag tror är viktiga för alla inom marknadsföring och kommunikation att ta mer på allvar även under det kommande året. Här är tre av dem:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Integrera sociala medier

Sociala medier som begrepp började få bred spridning för dryga 10 år sedan. I takt med att de olika nätverken har vuxit har även företagens intresse för dem blivit allt större. Samtidigt blir det allt svårare att samla utvecklingen inom det vi kallar sociala medier under just det begreppet. Som en mycket bred, övergripande definition fungerar det förstås, liksom vi använder begrepp som kommunikation och marknadsföring. Men många företag ser fortfarande på sociala medier som en sammanhållen kanal, oavsett nätverk. Det är inte längre ett giltigt synsätt för den flora av nätverk, funktioner och möjligheter som finns. För många företag är det fortfarande främst en marknadsföringskanal, trots att verkligheten visar att det är en angelägenhet för de flesta delar av ett företag eller en organisation.

Det jag skulle önska att företag och organisationer gjorde under 2018 är att integrera de olika sociala medier-nätverken i sin övriga verksamhet. Istället för att se dem som en sammanhållen kanal, se dem som något som ska ingå i flera olika delar av verksamheten. Marknadsföring, kundservice, affärs- och produktutveckling, rekrytering, hållbarhetsarbete osv. Vilket i sin tur leder till att det inte längre blir effektivt att ha en eller ett par personer som ska sköta allt inom sociala medier. Istället behöver det bli en kärnkompetens i hela organisationen.

Det är idag inte rimligt att ett företag arbetar med sociala medier separerat från allt annat som görs, eller inte kräver av sina medarbetare att de ska ha en grundläggande kompetens kring de nätverk mm som är relevanta för deras arbete.

Vill du läsa mer om detta? Här är två länkar:

Företags användning av sociala medier framöver – rekrytering och utbildning nycklar

Är sociala medier-experten på väg att dö ut?

 

Arbeta mer data-drivet

I många företag sker det mesta av marknadsföringen utifrån vad magkänslan (egentligen våra fördomar och erfarenheter) eller vanan styr mot. Det kan ge goda resultat, men risken är överhängande att vi missar möjligheter till förbättringar och ökad relevans.

Istället tycker jag du ska titta mer på hur det går för det innehåll ni tar fram, vad era målgrupper visar intresse för i olika sammanhang, vad de söker på eller frågar dina säljare om – och sedan använda det som en utgångspunkt för vad ni gör inom marknadsföring och kommunikation. Samt även titta på vilka kanaler och format som genererar resultat, och vilka som inte gör det. Om du gör det har ni tagit ett viktigt steg mot att jobba analytiskt och utifrån relevanta data-insikter.

Det är en gammal sanning att vi måste titta på resultatet av olika aktiviteter och utifrån det analysera vad som gått bra eller dåligt. Idag är det viktigare än någonsin eftersom vi har större utmaningar med att nå fram till våra målgrupper – om vi försöker göra det i fel kanaler eller med irrelevanta budskap kommer de att ignorera oss. Vi har dessutom mycket bättre verktyg än någonsin tidigare för att analysera effekten av det vi gör, så det finns ingen anledning att inte göra det.

Låt 2018 bli året när du och dina kollegor arbetar mer utifrån insikter än slentrian.

Vill du läsa mer om detta? Här är två länkar:

Datadrivet mot magkänsla

Tre sätt att jobba data-drivet med ditt innehåll

 

Kliva fram som experter

Min upplevelse är fortfarande att i många företag ser på kommunikatörer och marknadsförare som producenter och utförare av olika aktiviteter. Det kan vara säljare som vill ha broschyrer, produktägare som beställer kataloger eller produktsidor osv. Det är inte heller ovanligt att mycket tid går åt till att ta fram mallar för dokument, presentationer mm. Olika kanaler ska fyllas med innehåll och chefer ska stöttas i sitt kommunikativa arbete.

Detta gäller företag av alla storlekar och i de flesta branscher. Självklart finns det strategiska inslag i arbetet – man tar fram kommunikationsstrategier och marknadsplaner mm – men de får ofta vika på grund av krav från andra delar av organisationen. Andra delar som inte har samma insikter eller kunskaper kring marknadsföring. I det snabbt skiftande, digitala landskap vi nu lever i är detta inte längre realistiskt – om det nu ens var det när det mesta som gjordes var tryckta annonser och säljbroschyrer…

Det är dags för marknadsförare och kommunikatörer att proklamera sig som experter inom sina områden – och en gång för alla säga ifrån till andra delar av verksamheten och andra medarbetare att det inte är deras jobb att bestämma hur marknadsföringen och kommunikationen sker. Här har inte minst marknads- och kommunikationschefer en viktig roll att spela, de måste sätta tonen i ledningen så resten av organisationen rättar in sig.

Inom expertens roll ligger att analysera vilka aktiviteter som den största effekten och sedan utföra dem – inte springa på halvkokta idéer som kläckts på annan plats. Det ska finnas en gemensam utgångspunkt i affärsmål och strategiska prioriteringar, men när det kommer till vad som ska göras och hur tar experten över.

Jag hoppas 2018 blir året då bilden av marknadsavdelningen förändras från de som producerar på beställning till de som planerar och utför sin del av affärsmålen.

Vill du läsa mer om detta? Här är två länkar:

Från utförare till expert – transformera marknadsavdelningen

Låt inte resten av företaget förstöra din marknadsföring

 

 

Där har du mina tre förhoppningar för 2018. Vad tror du – blir de verklighet? Saknar du någonting eller har du en fråga – lämna en kommentar här nedan eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Tre saker jag hoppas marknadsförare och kommunikatörer gör 2018

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.