Sociala medier i Sverige 2022

Vill du veta hur användningen av sociala medier ser ut i Sverige så här i början av 2022? Behöver du snabbt kolla siffrorna för Facebook eller Instagram? Jag har gjort en översikt av bl.a rapporten Svenskarna och Internet 2021.

Sociala medier fortsätter att vara en viktig del av svenskarnas liv, nästan oavsett ålder, geografi eller intressen. Och de senaste årens pandemi har fått användningen att öka för en del plattformar, medan andra håller fast vid sina siffror.

För att få en överblick av vad svenskarna gör i sociala medier finns det ingen bättre överblick än Internetstiftelsens stora rapport Svenskarna och Internet. Här kan du hitta rapporten för 2021 som jag kommer att utgå ifrån. Och jag vill påminna om att den innehåller så mycket mer än bara data om sociala medier. Lägg lite tid på att kolla igenom den i sin helhet.

Om du redan har kikat på rapporten så har du säkert lagt märke till att siffrorna för användning har ändrats en hel del för många plattformar. Detta beror på att stiftelsen har ändrat på frågeställningar för att få fram mer relevanta svar. En sådan förändring är hur ofta sociala medier används, där avgränsningen lagts till de senaste 12 månaderna för att det ska vara nuvarande användning. En konsekvens av justeringen är dock att det inte går att jämföra med tidigare år.

Vill du lära dig mer om att göra innehåll för sociala medier? Köp Contenthandboken här

 

Åldersfördelning

Övergripande visar undersökningen att 95% av internetanvändarna från 8 år och uppåt har använt sociala medier det senaste året.

Den åldersgrupp som använder sociala medier allra mest är 90-talisterna (som alltså finns i spannet lite över 30 år till lite över 20 år). Såväl 80-talister som 00-talister är även de flitiga användare. Alla tre har en daglig användning på över 90%. Bland 60- och 70-talister går siffran ned till 80%-nivån. För 50-talister sjunker den ner till 75%, och för 40-talister till 66%. Med andra ord en hög daglig användning även bland de som är över 55 år och äldre.

 

 

De tre stora

Det finns en tydlig skillnad mellan vilka plattformar som använts brett och de mer nischade. Facebook, Instagram och YouTube är klart störst. Men sinsemellan har de lite skillnader i användning. YouTube är störst totalt sett, över 80% av svenska internetanvändare har besökt plattformen minst en gång de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffror för Facebook och Instagram är 71% respektive 64%.

Men när det gäller daglig användning är Facebook störst, med 54%, följt av Instagram på 46% medan YouTube är nere på 35%.

Även för användning på veckobasis toppas Facebook (62%), följt av YouTube (56%) och Instagram (54%).

Den viktiga kunskapen här är att både Facebook och Instagram har betydligt mer aktiva användare, medan besöken till YouTube sker mer sällan.

 

Facebook

Runt 70% av alla svenska internetanvändare från 8 år och uppåt har använt Facebook de senaste 12 månaderna. Över 50% använder Facebook varje dag.  Avgränsar man undersökningen till 16-åringar och äldre ökar siffrorna till 80% respektive 60%

De som lägger mest tid på Facebook är 90-talisterna (90%), följda av 80- samt 70-talister. (87% respektive 83%).  Föga överraskande ser det likadant ut när man tittar på daglig användning.

Något fler kvinnor än män använder Facebook

Facebook är klart störst när det gäller dagliga användare. Det är även den plattform som har flest användare över generationerna. De under 20 är mindre aktiva, därefter tar det fart och användningen är hög upp till 55-60 år. Det mesta av aktiviteterna sker i grupper, snarare än i nyhetsflödet – där vi mera konsumerar.

 

Instagram

Över 60% av alla nätanvändare från 8 år och uppåt har använt Instagram under det senaste året. Runt 50% på daglig basis.

Precis som Facebook är det 90-talisterna som är flitigaste användarna (85%), därefter 80-talisterna (78%) och sedan kommer de födda på 00-talet (77%). Här är en skillnad från Facebook att 70-talisterna inte är på tredje plats. Mönstret är likadant för daglig användning.

Det är betydligt fler kvinnor som använder Instagram än män.

På Instagram hittar du både de yngre och de äldre, om än med en övervikt för de under 50. Men alltfler över 50 strömmar dit. Och Instagram fortsätter att närma sig Facebook i användning.

 

YouTube

80% av internetanvändarna över 8 år har använt Youtube under de senaste 12 månaderna. En dryg tredjedel gör det dagligen.

De flitigaste användarna är de som är födda på 90-talet och 00-talet, båda ligger på 95% användare. Efter dem kommer 80-talisterna med 90%.

Flest dagliga användare finns bland 00-talisterna (67%), därefter kommer 10-talisterna  (55%) och sedan 90-talisterna (48%). Med andra ord är yngre generationer på YouTube mer frekvent än de som är över 30 och uppåt.

Det är något mer män än kvinnor på YouTube.

Genomgående är att användarna kommer till YouTube både för underhållning och för att lära sig saker.

Ta med dig: YouTube har många användare, i alla åldrar – och de vill både bli underhållna och för att lära. En plattform med stor potential för marknadsförare.

 

TikTok

Globalt har TikTok över miljarden användare, och växer mycket snabbt. I Sverige har 20% av internetanvändarna från 8 år och uppåt använt Tiktok det senaste året. 10% gör det dagligen.

Tiktok används mest av de födda på 2000-talet, och allra mest av 00-talisterna. Runt 67% av 00-talisterna har använt Tiktok det senaste året, och nästan 50% är där dagligen. För de födda på 10-talet är siffrorna 40% respektive 27%.

Det är fler kvinnor än män bland användarna.

Även om användningen är störst bland de kring 20 och nedåt växer TikTok snabbt och kommer att ta sig uppåt i åldersgrupperna. Dessutom är det många som använder TikTok aktivt, det vill säga gör egna videos.

LinkedIn

Ungefär 4 miljoner svenskar använder Linkedin enligt plattformens egen statistik.  I Svenskarna och Internet står det att 30% av alla internetanvändare från 18 år och uppåt har använt Linkedin de senaste 12 månaderna. Bland de som arbetar har cirka 40% använt Linkedin under året. Den dagliga användningen är bara runt 7%.

Det är främst personer med manschettyrken (som ekonomer, jurister, säljare, marknadsförare, tjänstemän), högutbildade, bosatta i städer/tätorter, i höginkomsthushåll som använder LinkedIn.

Det är något fler män än kvinnor som använder LinkedIn.

Skillnaden mellan LinkedIn och de tre stora är inte bara att det har färre användare och att besöken sker mindre frekvent. Det är även en tydligare avgränsning kring vilka som använder det utifrån utbildning och yrkesval. Om du vill lära dig mer om vilka som använder LinkedIn i Sverige och utomlands så har jag skrivit om det.

 

Twitter

Totalt sett har 19% av internetanvändare från 8 år och uppåt använt Twitter det senaste året.  Runt 9% är där varje vecka och 7% gör dagliga besök.

De som använder Twitter mest är födda på 90-talet. Bakom dem kommer 80-talister och 00-talister.

Det är betydligt fler män än kvinnor som använder Twitter.

Twitter har tyvärr aldrig lyckats bra här i Sverige. Värt att tänka på är att är att majoriteten användare är under 30, trots att vi gärna tänker på plattformen som ett ställe för opinionsbildare, journalister, marknadsförare för att inte tala om arga medelålders män.

 

Fler nätverk

Om du är intresserad av hur det ser ut för nätverk som Snapchat, Pinterest, Reddit eller Twitch hänvisar jag dig till undersökningen.

 

Några insikter

  • Majoriteten sociala medier har ökat i användning under 2021
  • Det är en stor spridning i ålder, sociala medier är en angelägenhet för de flesta svenskar. Däremot ser det förstås olika ut beroende på plattform.
  • Facebook, Instagram och YouTube är där du når brett.
  • Sociala medier är inte ett homogent begrepp. Det är mycket viktigt för företag och organisationer att undersöka hur och av vilka ett nätverk används innan man bestämmer sig för att satsa på det
  • Kombinationen utbildning och underhållning gör YouTube intressant för många företag.

 

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med sociala medier eller digital marknadsföring? Jag kan hjälpa er med strategier och analyser för ökad effektivitet och bättre genomslag. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Sociala medier i Sverige 2022

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.