Är native advertising bra eller dåligt?

Native advertising, köpt innehåll som ska likna omgivningen det publiceras i, är hett omdiskuterat just nu. I den här posten ställer jag den något tillspetsade frågan om det är bra eller dåligt med native, både ur ett allmängiltigt synsätt och ur perspektivet ifall det är en marknadsaktivitet värd att satsa på. Läs mer