10 trender i sociala medier för 2019

Det blir ett spännande år för sociala medier även i år. Jag har tagit fram tio spaningar kring viktiga frågor för 2019

Sociala medier fortsätter att spela en stor roll i våra liv, även om synen på de olika nätverken säkert har förändrats till det sämre för många människor efter ett turbulent 2018. Jag är säker på att vi inte hört det sista om läckor, dålig hantering av data mm, men det är också viktigt att komma ihåg den andra sidan av myntet – nätverk och plattformar som enkelt kan knyta ihop oss med andra människor nästan oavsett var de befinner sig. Om du vill läsa mer om min syn på förtroendekrisen kring sociala medier i stort, vad som hänt och kommer att hända så skrev jag om det i april 2018.

I den här artikeln tänker jag istället koncentrera mig på utvecklingslinjer som jag ser för 2019 och framåt. Mitt perspektiv, som alltid, är hur detta kommer att påverka företag och organisationer

Här är mina tio spaningar:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

1. Nätverken blir mer slutna

Detta är en utveckling som funnits länge, och som kommer att bli ännu mer påtaglig under 2019. Vi söker oss bort från de öppna flödena – oavsett om de är på Facebook, Instagram eller LinkedIn, för att istället tillbringa mer tid i avgränsade grupper eller i meddelande-appar som Messenger, WhatsApp m.fl. Det som började som en motreaktion på att alla kunde se har förstärkts av fake news-diskussioner och dataläckor.

Vad företag ska tänka på: Missa inte den här utvecklingen genom att enbart hänga kvar i de öppna flödena. Se till att ni kartlägger vilka grupper och avgränsade sammanhang som är relevanta för er och blir mer aktiva där. Samt tittar på hur meddelandeappar kan hjälpa er hålla kontakten med era målgrupper.

2. Användargenererat innehåll ökar i andel

Innehåll som tas fram av vanliga användare eller oberoende experter inom relevanta områden har större trovärdighet och förmåga att skapa engagemang än det som görs av företag och organisationer. Det talar bättre till målgruppen än innehåll som stötts och blötts internt alltför många gånger. Därför tror jag vi kommer att få se ännu mer av denna vara under åren, och framför allt samarbeten med användare och experter.

Vad företag ska tänka på: Identifiera de egna fansen eller experterna ni vill samarbeta med. Satsa på att skapa innehåll tillsammans med dem, och gör det på ett sätt som lyfter fram deras perspektiv och kunskaper.

3. Micro-influencers tar mer plats

Användningen av influencers kommer att fortsätta växa inom marknadsföring, men jag tror vi får ett ökat fokus på de som har färre följare men en tätare koppling till dem än kändisarna med stora, halvengagerade följarskaror. Orsaken är både större trovärdighet och större förmåga att driva försäljning.

Vad företag ska tänka på: Det blir allt viktigare att ha koll på vilka påverkare som har tyngd och förtroende i målgruppen. Det är dem du ska inleda samarbeten med, och då med ett långsiktigt perspektiv

4. Stories dominerar

Stories-formatet, alltså tidsbegränsade bilder eller videos, växer sig allt större. Praktiskt taget alla sociala medier-nätverk har nu en eller annan variant, och så även meddelandeappar. Den utvecklingen stämmer väl överens med den stigande oviljan att använda öppna flöden – om vi ska göra det så ska det i alla fall vara tidsbegränsat.

Vad företag ska tänka på: Börja använda Stories, om ni inte redan gjort det. Hitta sätt att addera Stories-formatet till er innehållsproduktion på ett effektivt sätt

5. Lärande mer i fokus

Synen på sociala medier befinner sig hela tiden i förändring. När de första nätverken kom på bred front sågs det mer som underhållning och tidsfördriv, idag är det lika mycket ett sätt att skaffa sig information och utbildning (en av YouTubes viktigaste funktioner). Jag tror att vi kommer att prata mer om den dimensionen av sociala medier under 2019, och den är viktig att hänga med i.

Vad företag ska tänka på: Vilken sorts kunskap besitter ni som är relevant för en målgrupp, och hur kan ni dela den via sociala medier på bästa sätt.

6. Att ta ställning i olika frågor blir viktigare

Konsumenter kräver mer av företag än tidigare, på områden som hållbarhet, gott samhällsmedborgarskap och trovärdigt uppträdande. Sociala medier är en av de främsta arenorna för att visa upp engagemang och ställningstagande i olika frågor, och detta kommer att öka ännu mer under 2019.

Vad företag ska tänka på: Se till att kompetensen kring samhällsfrågor, hållbarhet, employer branding mm blir delaktiga eller drivande i arbetet med sociala medier. Vad som görs och sägs där är inte längre en angelägenhet enbart för kommunikations- eller marknadsavdelningen.

7. Ännu fler annonser

Om du tycker det är mycket reklam redan nu i sociala medier så är det lika bra att du gör dig redo för ännu mer. Alla de olika nätverken söker nya format på annonser och nya sätt att införliva dem i sina olika flöden – oavsett om det är Stories, videoavdelningar eller meddelandeflöden. Och i ett allt tätare annons-landskap är det viktigt att veta vilka format och varianter som fungerar i olika sammanhang och målgrupper.

Vad företag ska tänka på: Skaffa kunskap kring de olika annonsformat som erbjuds, dess för- och nackdelar mm, så ni kan välja rätt. Om ni inte har den kompetensen internt, ta hjälp utifrån.

8. Video, video och ännu mera video

Jag vet, det har tjatats om video i flera år. Men det är en stadigt växande användning som orsakar tjatet. Samt att nya varianter av videokonsumtion tas fram. Instagram har sitt IGTV för längre videos, Facebook satsar på sin Watch-funktion, flera olika nätverk erbjuder livesändningar.

Vad företag ska tänka på: Testa och använd de olika möjligheter som finns, och ställ om er syn på video till att det är ett vardagsformat och kanske det främsta av alla format.

9. Sociala medier blir viktigare som försäljningskanal

Att driva försäljning har alltid varit en del av målsättningen med många företags användning av sociala medier. Det som är trenden är att nätverken blir bättre på att leverera lösningar för det, främst gentemot konsumenter. Pinterest har varit bra på det länge, Instagram blir allt bättre på att hjälpa fr.a e-handlare, och Facebook lägger mycket krut på att utveckla Messenger och WhatsApp som försäljningskanaler.

Vad företag ska tänka på: Om ni redan säljer via t.ex Facebook eller Instagram tycker jag ni ska titta närmare på meddelandeapparna. Om ni inte har fokus på försäljning men vänder er till konsumenter tycker jag ni ska undersöka möjligheterna med fr.a Facebook och Instagram.

10. Ökad känslighet kring personliga data

Cambridge Analytica-affären och andra stormar under förra året påverkar förstås användarna – även om vi inte överger sociala medier så blir vi mer medvetna och bekymrade kring vilken information som samlas in kring oss och vad som händer med den.

Vad företag ska tänka på: Var försiktig med vilken data du begär från användare, och var transparent med vad som sker med dem. Detta går bortom sociala medier till all digital kommunikation och det handlar inte främst om att följa GDPR utan att vara respektfull mot dina intressenter

 

Där har du mina tio spaningar. Det blir som sagt ett intressant sociala medier-år även 2019. Har du egna spaningar? Lämna dem i en kommentar.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

2 kommentarer på 10 trender i sociala medier för 2019

  1. Pingback: David Klättborg

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.