Vem bestämmer över dina sociala medier – du eller företaget?

När sociala medier används i yrkeslivet uppstår ofta frågan vem som egentligen bestämmer över konton, vad som sägs och görs där mm. Så här ser jag på saken.

En fråga som nyligen dök upp på LinkedIn handlade om vem som avgjorde vilken titel man får ha där. användaren själv eller arbetsgivaren. Det här är en dimension av en fråga som ofta existerar i en gråzon – hur mycket inflytande en arbetsgivare har över enskilda medarbetares närvaro i sociala medier.

Här är min syn på saken, och vad jag rekommenderar de företag jag hjälper eller har hjälpt med deras sociala medier-närvaro:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Du äger alltid din egen närvaro

Vi går alla med i olika sociala medier-nätverk som enskilda individer. Det betyder att vi äger vår närvaro där, och i slutändan bestämmer vad som ska ske och sägas där.

Ibland stöter jag på företag där chefer mer eller mindre har beordrat sina medarbetare att skapa konton i sociala medier (särskilt LinkedIn). Detta är i mina ögon helt fel, och ingenting företag ska ägna sig åt. Samma sak med de företag som väljer att starta ”slutna” grupper på Facebook för sina medarbetare – det är inte rätt att kräva att en anställd ska skaffa Facebook-konto för att få tillgång till företagsinformation.

Ambassadörers betydelse

Betyder det då att jag är emot att medarbetare är aktiva ambassadörer för det egna företaget, dess varumärke och lösningar? Inte alls, tvärtom! Men det måste alltid bygga på frivillighet, och det är upp till var och en att hitta sina egna gränser för hur mycket man vill koppla samman sin i grunden privata tillvaro i sociala medier med sitt yrkesliv.

Få saker är viktigare för företag i sociala medier än att få med sina medarbetare i arbetet där, och om de vill vara aktiva där tycker jag det ska uppmuntras i allra högsta grad. Och det är även viktigt att de får göra det på ett personligt sätt, istället för att matas med förutbestämda budskap.

Men allt deltagande ska bygga på frivillighet, och från företagets sida gäller det att både respektera individens gränsdragning och hitta sätt som den aktiva närvaron kan bli en win-win.

Social selling

Begreppet social selling – där fr.a säljare är aktiva i sociala medier som en del av sitt arbete – har dragit den här frågan till sin spets, på samma sätt som när det görs till en del av en anställds arbete att starta och sköta grupper i sociala medier eller blogga på t.ex LinkedIn. Här tycker jag att det är viktigt att ha en öppen och tydlig dialog från bägge parters sida om vilka förväntningar man har och vilka spelregler som ska gälla.

Även om huvudsyftet med en närvaro i sociala medier är att agera på företagets vägnar så är det fortfarande en person som öppnar kontot, och därmed har full äganderätt till det. Däremot är det viktigt att komma överens om ägarskap kring gruppen och nätverket – här kan inte individen t.ex ta dem med sig hur som helst vid ett jobbyte.

Pressen att delta

En företeelse jag stöter på ibland som bekymrar mig är att det kan skapas press på enskilda individer att dela företagets innehåll i sociala medier. Som sagt, ambassadörer är oerhört viktiga och på en del företag har man en kultur som gör att det fungerar att t.ex ha tävlingar kring vem som kan dela mest. Det finns numera även verktyg som gör det lättare för medarbetarna att dela. Det är jättebra, men som arbetsgivare måste man vara lyhörd kring att detta inte är för alla och respektera individens rätt att bestämma över sin närvaro själv.

Med frihet kommer ansvar

Jag började med att ta upp frågan om vem som bestämmer din titel på LinkedIn – du eller företaget? Mitt svar är det är individen helt och hållet som avgör detta. Men med den rätten kommer ansvar. Du kan inte lägga dig till med en titel på LinkedIn som faktiskt inte stämmer överens med verkligheten. Om du gör det får du räkna med att ta en diskussion med din chef.

Detta gäller generellt kring närvaron i sociala medier. Du äger dina konton, du har rätten att bestämma vad som sker på dem – och med detta kommer även ett stort ansvar. Din relation till din arbetsgivare styrs av ett avtal och ett regelverk, se till att du är väl insatt i det så du inte gör någonting som bryter mot avtalet.

Tre tips till företag

Till sist har jag tre tips till företag kring hur de ska agera kring sociala medier och medarbetarnas egen närvaro:

1. Uppmuntra till ambassadörsskap, men tvinga aldrig

Vill du att medarbetarna ska dela företagets innehåll och vara goda ambassadörer – gör det så lätt för dem som möjligt, och se till att skapa en win-win-situation. Var mycket tydlig med att var och en själv väljer om och i hur hög grad de vill vara delaktiga.

Läs mer om hur du gör det enkelt för medarbetarna att dela innehåll på t.ex LinkedIn

2. Ta fram en guide om sociala medier för dina medarbetare

Genom att producera en guide om hur sociala medier fungerar, vad företaget gör där och vad som kan påverka medarbetarnas närvaro gör du det mycket lättare för dem att få en bra tillvaro där – istället för att försöka komma ihåg vad det står i anställningsavtalet och andra dokument varje gång de är på Facebook. En guide är ett konkret sätt att skapa en win-win-situation.

Läs mer om policies och guider i sociala medier.

3. Satsa på utbildning och kunskapsdelning

Ju mer du satsar på att utbilda dina medarbetare kring sociala medier, och inte minst utvecklingen inom dem, desto större är chansen att du gör dem till aktiva ambassadörer – och slipper felsteg som ofta orsakas av kunskapsbrist. Detta är dessutom någonting som företaget har nytta av i många andra sammanhang, med tanke på hur mycket sociala medier påverkar verksamhetens olika delar.

Läs mer om varför sociala medier-kompetensen behöver öka i företaget.

 

Där har du mina tankar kring ägandeskap av sociala medier-konton. Vad tycker du? Dela gärna med dig i en kommentar eller mejl.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

0 kommentarer på Vem bestämmer över dina sociala medier – du eller företaget?

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.