Svenska chefer behöver lära sig sociala medier

En undersökning från tidningen Chef visar att en stor del av Sveriges chefer har ett begränsat intresse för sociala medier. Detta är ett problem inte bara för dem själva men även för företagen de arbetar på.

Det är en oroväckande bild av svenska chefers inställning till sociala medier som Chefs undersökning målar upp. Bara hälften av cheferna svarar att det är viktigt eller mycket viktigt att i deras yrkesroll att vara aktiva där. Medan var fjärde chef fortfarande tycker att sociala medier är oviktiga. Och intressant nog – var tredje chef har ingen åsikt.

Även de chefer som har konton är sällan aktiva i sociala medier. Dessutom uppger nästan 60% av deltagarna i  Chefs undersökning att de inte kan se att det som de har gjort i sociala medier har påverkat deras yrkesliv. Undantaget är LinkedIn, som över 70% använder.

Varför är då detta oroväckande – kan man inte vara en bra chef utan att hänga på sociala medier hela tiden? Visst kan man det, men attityden undersökningen visar pekar på flera utmaningar.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Förstå utvecklingen

Sociala medier är en viktig del av den förändring som digital utveckling skapar i samhället. Om man inte tycker sociala medier är särskilt viktigt är risken stor att man inte förstår omfattningen av den digitala transformation som pågår. Vi vet sedan tidigare att den digitala kompetensen är låg i företags styrelser och ledningen, det denna undersökning understryker är att det inte ser så mycket bättre ut på lägre chefsnivåer.

Att inte förstå hur digital utveckling förändrar alla aspekter av vårt samhälle kan lätt leda till att man även underskattar vilken påverkan detta kommer att ha på det egna företaget eller branschen man verkar i. Och då har vi plötsligt rört oss från ”sociala medier är oviktiga” till en överhängande risk för att det egna företaget blir omsprunget eller utkonkurrerat.

Förstå kunderna

En annan mer konkret fara med att avfärda eller underskatta sociala medier är att man inte förstår att detta alltmer blir kundens utvalda kanal för att interagera med företaget. Oavsett om det handlar om att skaffa sig information, diskutera något, söka hjälp eller köpa en vara så är sociala medier mer och mer där detta sker.

En oförmåga att förstå sociala medier innebär att man missar denna utveckling. Och t.ex tror att det räcker med att pumpa ut återanvända annonser och produktreklam, ignorera frågor och kommentarer från användare eller inte ta med sociala medier i planeringen av kommunikation eller marknadsföring. Ännu en gång har då bristen på kompetens hos chefer lett till ett konkret hot mot företagets fortsatta utveckling.

Förstå medarbetarna

En tredje dimension den oengagerade eller likgiltiga chefen missar kring sociala medier är att det är en viktig del av många medarbetares liv. I den ekokammare som chefskommunikationen lätt kan bli är det lätt att förbise detta, eller än värre – se det och försöka kontrollera det med obsoleta metoder. Resultatet kan bli allt från stelbenta policies kring användning till försök att direkt påverka vad medarbetarna gör och säger. Lika lite förstår man den kraft som finns i att majoriteten av medarbetare använder sociala medier, och vad som skulle kunna åstadkommas om man hittade sätt att skapa win-win-situationer.

Även här kan företaget lida rejäl skada. Dels genom stelbenta och kontrollerande attityder från okunniga chefer, dels genom att de stora möjligheter som finns kring t.ex ambassadörer förbises eller ignoreras.

Nödvändig kompetensutveckling

Det finns några olika bakomliggande orsaker till varför så många chefer – på alla nivåer – antingen ignorerar eller underskattar kraften i sociala medier. Det kan t.ex vara för att de själva saknar intresse för sociala medier. Eller så kan det vara att de tror att deras eget begränsade användande av sociala medier är hur flertalet människor gör. Bägge dessa orsaker kan leda till att cheferna tar frågan på mindre allvar. Ett tredje misstag många gör är att separera den privata sfären från den offentliga – man tror att sociala medier bara har betydelse i användarnas privatliv, men att de beter sig annorlunda i kontakter med företag eller när de själva arbetar. I verkligheten ser det sällan ut så.

Det som behöver hända i de flesta företag är en rejäl kompetensutveckling, framför allt hos ledning och chefer på alla nivåer, men även hos medarbetarna i stort, kring den digitala utveckling som pågår, där sociala medier är en viktig del. Det är ett svaghetstecken hos företag om de har chefer som varken kan se bortom sin egen horisont eller förstår den samhällsutveckling som pågår. Och den svagheten kan lätt leda till såväl tappade affärer som missnöjda kunder och medarbetare.

Lösningen, som så ofta, är alltså att satsa på både utbildningsinsatser för att snabbt få upp kompetensen, samt att skapa processer för fortsatt kunskapsdelning. Varken sociala medier eller digital utveckling i allmänhet är någonting som en enstaka utbildningsinsats kan ge tillräcklig kunskap kring.

Att var fjärde chef i en undersökning år 2017 svarar att sociala medier är oviktigt är en varningsklocka som borde få ett stort antal svenska företag att reagera snabbt. Det visar på en rejäl kunskaps- och kompetenslucka.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att förstå och dra nytta av den digital utvecklingen? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

 

 

0 kommentarer på Svenska chefer behöver lära sig sociala medier

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.