Sociala medier 2018 – Sju saker du ska tänka på redan nu

Sociala medier fortsätter växa snabbt – och lika snabbt förändras det. Här är sju saker du kan börja jobba med redan nu för att vara på banan nästa år.

Detta är inte en trendspaning eller en förutsägelse om vad som kommer att hända framöver i sociala medier. Det sparar vi till en annan gång. Utan det här är en artikel för dig som inset att det bara är fyra månader kvar till 2018, och därför hög tid att börja jobba på den utveckling du vill att ditt företags sociala medier ska ha.

Det är framför allt sju områden jag tycker du ska fokusera på. Och fokusera i detta sammanhang betyder inte göra allt på en gång och innan årskiftet, utan att ta med dem alla i ditt tänk inför nästa år:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Strategi

Om du inte har en plan för vad företaget ska göra och uppnå i sociala medier så är det hög tid att skaffa en – att det saknas en innebär att ditt företag inte drar maximal nytta av närvaron i sociala medier (och sannolikt gör av med en del pengar i onödan). Här hittar du mer om vad en strategi bör ta med.

 

Men även om företaget har en finns det all anledning att se över och sannolikt uppdatera den. Även om era mål och målgrupper är desamma så har sannolikt både sociala medier-nätverken och hur målgruppen använder dem förändrats.

 

En tredje sak du kan göra med strategin är att utveckla både hur och vad ni mäter och även hur ni analyserar och använder den data som kommer in via de kanalerna. Det är ett utmärkt tillfälle att komma bort från tyckandet och förutfattade meningar och istället börja jobba mer data-drivet.

 

Video

Att det är rörligt innehåll som alltmer tar över i sociala medier är du säkert redan medveten om. Men har du och dina kollegor verkligen börjat agera på det? Det är lätt att falla tillbaka i de vanliga bild+länk-posterna, istället för att tänka film.

 

Framför allt handlar det om att se annorlunda på film än tidigare. Det är inte längre dyrbart innehåll som bara kan produceras i små mängder, det är istället något som produceras ofta med enkla medel. Du, din smartphone och kanske lite redigering direkt i den, det är allt som behövs.
Så utifrån det kan du dra två slutsatser – för en del företag är det dags att se på film/video som det primära formatet, och för alla andra som ett allt viktigare format. Därmed behöver du producera mer av det, och mindre av annat. Men du måste även lära dig att se film som en mängd olika möjligheter, från dyrbara storproduktioner till enkla klipp du gör själv.

Live

Om rörligt innehåll växer i allmänhet så växer livesändningar i sociala medier i synnerhet. Först och främst i Facebook Live, som flera företag redan använder regelbundet, men i växande grad även på Instagram. Twitter och YouTube (ja, jag vet att Periscope på Twitter var först, men Facebook har gått om).

 

Ifall ditt företag inte har använt Live–möjligheten redan så gör det. Snarast. Det är ett utmärkt läge att börja testa om det fungerar på er målgrupp, och inte minst att vänja dem vid att ni delar innehåll på det sättet. Mitt bästa tips är att börja använda det vid events, som konferenser, mässor mm.

 

Ni ska heller inte ge upp om det inte blir massor med respons från början, det kan ta tid att få upp vana och intresse.

 

Glöm inte heller att spara ned live-sändningarna och redigera dem så att ni kan arbeta om dem till videoklipp, som t.ex kan postas på YouTube.

Hitta påverkarna

Vilka är det som är de främsta experterna, debattörerna eller tyckarna i frågor som rör din bransch på sociala medier? Om du identifierar dem så har du med en gång flera möjligheter:

 

1. Följa dem i olika sociala medier för att på så sätt få veta vad de tänker på och pratar om.
2. Dela deras innehåll för att få deras uppmärksamhet och intresse – och för att få dem att dela ditt.
3. Ta hjälp av dem för att skapa nytt innehåll. Om du vet vilka som är de ledande rösterna i din bransch så vet andra det också och då är det en utmärkt idé att synas tillsammans med dem. Du kan t.ex göra som jag gjorde i slutet av förra året när jag bad ett antal content marketing-experter att dela sitt bästa tips med mig:

Träna experterna

Om ditt företag har egna experter och de ännu inte är aktiva i sociala medier under eget namn så är detta något du ska jobba på. Inte minst i sociala medier som LinkedIn (men även Twitter för vissa branscher) blir engagemanget och intresset betydligt större om det är en ”riktig människa” som är avsändare istället för företaget. Detta betyder förstås inte att du ska sluta använda företagskontot, utan att det finns en stor potential i att aktivera de på företaget som har djupa kunskaper eller stor erfarenhet av ett område.

 

En annan konkret anledning till varför du ska göra det snarast är att video- och livesändningsmöjligheterna som nu finns på plats gör sig väldigt bra för att just lyfta fram enskilda personer. De kan svara på frågor eller diskutera en aktuell problematik på Facebook Live eller Periscope, och samma film kan sedan postas på deras eget LinkedIn-konto. Personligt och närvarande visuellt innehåll ligger mycket rätt i tiden.

 

Men innan du släpper loss dem behöver du se till att de pratar så alla begriper, inga interna begrepp eller märkliga förkortningar.

Aktivera medarbetarna

Du behöver även aktivera dina kollegor så de blir bättre på att dela och vara aktiva i olika sociala medier. Gärna genom att dela innehåll från företaget, men i lika hög grad för att visa på kunskap och kompetens inom organisationen. Ur employer branding-synpunkt är det även en fördel med medarbetare som är aktiva i sociala medier och bidrar till bilden av en attraktiv arbetsplats.

 

För att uppnå det här är det några saker du behöver sätta igång med genast. Dels att börja utbilda dina kollegor så de känner sig bekväma i sociala medier med jobbhatten på, dels göra det så enkelt som möjligt för dem att dela innehåll från företaget. Jag brukar sätta ihop tipslistor och så här gör du-guider för att göra det så lätt som möjligt. Samt vara tydlig med att de gör det här i hög grad för att bygga sitt eget varumärke – det måste finnas en win-win.

Sprid ansvaret

Mitt sista tips är att se till att så många inom organisationen som möjligt förstår sig på sociala medier och kan använda det i sin yrkesroll. Själva begreppet sociala medier är nu så fragmenterat och missvisande att det knappt längre går att använda, och samma sak är det med användningen – den skiljer sig mellan olika avdelningar och funktioner att det idag är omöjligt för en person att behärska allt inom det. Jag har skrivit mer om detta i andra sammanhang, och det viktigaste är att se till att alla relevanta enheter har medarbetare som kan använda och utveckla sociala medier i just den kontexten.

Där har du mina sju tips för vad du kan börja jobba med i sociala medier redan nu. Genom att sätta igång är du bättre rustad att möta den utveckling och förändring som kommer under 2018.

Har du frågor eller funderingar – lämna en kommentar eller mejla mig.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

0 kommentarer på Sociala medier 2018 – Sju saker du ska tänka på redan nu

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.