Sju misstag ditt företag fortfarande gör i sociala medier

Företag har använt sociala medier i åtminstone fem år vid det här laget, i många fall ännu längre. Ändå gör många av dem fortfarande grundläggande misstag. Här är sju av dem och tips om vad du kan göra istället.

Sociala medier fortsätter att växa i betydelse i våra liv och vårt samhälle. Användningen ökar, och det gör även omfattningen i vad vi gör i sociala medier. Detta gör att de flesta företag idag ser det som självklart att ha en närvaro i olika sociala medier-nätverk. Men bara för att man är där betyder inte att man gör ett bra jobb. Jag har samlat ihop sju vanliga exempel på misstag som företag fortfarande gör i sociala medier. Och lite tips på vad man kan göra istället:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

1. Postar samma innehåll överallt

De flesta företag är idag aktiva i mer än ett sociala medier-nätverk. En eller annan kombination av Facebook, Twitter och LinkedIn är inte ovanlig. Men man postar fortfarande ungefär samma innehåll där, oavsett kanal. Gärna lite text med en länk till den egna webbplatsen. Och med verktyg där du kan posta till flera nätverk samtidigt känns det förstås som ett effektivt sätt att arbeta.

Men var och en av de här kanalerna fungerar helt olika, både i vilka poster som går bäst och hur användarna beteer sig. Därför måste du anpassa dina poster till vart och ett av dem. Här kan du läsa lite mer om vem som använder olika sociala medier.

Gör så här: Använd gärna verktyg för att schemalägga, men skruva på varje post utifrån vilket nätverk den ska gå i. Kort och koncist på Twitter, något längre på LinkedIn och mer direkt på Facebook. Samt förstås bilder, vilket för oss över till nästa punkt:

2. Tänker inte bild och film först

Bilder och film blir allt mer det centrala i sociala medier, inte minst därför att helt visuella kanaler som Instagram och Snapchat växer mest. Men samma logik gäller på Facebook, LinkedIn och de andra nätverken. Trots detta gör företag fortfarande olika missar. Två vanliga exempel är ha helt textbaserade poster med länkar eller att posta YouTube-klipp på t.ex Facebook. I det första fallet får man både dålig synlighet och låg interaktion, i det andra missar man det faktum att alla sociala medier-nätverk ger större synlighet till filmklipp som postas direkt hos dem.

Gör så här: Sätt som krav att inga poster ska göras i sociala medier som inte är bild- eller filmsatta. Använd bilder från t.ex Instagram för att illustrera dina poster i andra nätverk. Och utmana er själva att berätta mer direkt i film eller bild – samt att använda möjligheterna att sända live som finns t.ex på Facebook.

Här hittar du en massa tips och råd för hur du kan använda bilder och film i sociala medier.

3. Ser det bara marknadsföring

Det är fortfarande vanligt att sociala medier ägs av marknadsavdelningen på ett företag. Och därmed i första hand ses som en kanal för marknadsföring och försäljning. Bägge delarna kan göras bra, men många gånger har de målgrupper man vill nå fram till helt andra krav på vad man vill prata om. Ett klassiskt exemplet är fortfarande företag som vill prata om sina fantastiska produkter medan deras kunder vill veta vilka öppettider som gäller.

Gör så här: Involvera fler delar av företaget i arbetet med sociala medier, inte minst om ni har en kundservice-funktion. Analysera samtidigt vad de som interagerar med er i olika nätverk faktiskt vill veta eller göra. Chanserna att ni ska kunna prata produkter eller lyckas sälja är betydligt större om ni börjar med att visa att ni är intresserade av att prata om det era följare visar intresse för.

4. Dålig koll på målgruppen

Många företag har generellt dålig koll på sina målgrupper, vad som är viktigt för dem och hur man kan nå fram till dem. Detta blir ännu tydligare i sociala medier, där interaktionen saknar den spetsighet som kommer när man känner sin målgrupp väl. Men till skillnad från många andra kanaler har du möjlighet att lära dig mer av vad din målgrupp går igång på genom att interagera med dem i olika sociala medier-nätverk. På så sätt kan du bli bättre både på att vara relevant och framför allt undvika att vara så utslätad att ingen blir engagerad.

Gör så här: Definiera en avgränsad målgrupp och börja testa innehåll lämpat för just den. Bry dig inte om att försöka tala till de flesta, var hellre rejält nischad. m det fungerar, lär av resultatet och gör mer av samma sak. Om inte, se över både aktiviteter och målgruppsdefinitionen.

5. Ingen interaktion

Obesvarade kommentarer och brist på intresse för vad som sker kring de egna posterna är inte ovanligt på företagskonton i sociala medier. Det hänger delvis ihop med att man ser det mest som en en-vägs marknadsföringskanal, men också på att det finns en osäkerhet kring vad man ska svara och en rädsla för att ett svar ska blir fel. Den kanske vanligaste orsaken är att man inte tänkt på det, och därför inte gjort någon ansvarig för att svara eller satt av resurser för att få det gjort ordentligt.

Gör så här: Sätt som mål att alla kommentarer som går att besvara ska få ett svar så snabbt som möjligt. Och gör det tydligt för alla både vem som har ansvaret för detta samt vad de ska svara och vem som kan hjälpa dem vid behov. Detta bör finnas med i en strategi, vilket leder oss över till…

6. Fortfarande ingen strategi

I många företag har arbetet med sociala medier börjat lite ad-hoc och improviserat. Det fanns länge en skola som sa att det var viktigare att komma igång än att ha en plan. Idag är nog de flesta ense om att det behövs en dokumenterad och implementerad strategi för sociala medier. Ändå saknas den fortfarande hos ett stort antal företag, vilket påverkar både kvaliteten och effektiviteten i sociala medier-närvaron.

Gör så här: Ta fram en strategi och se till att alla som arbetar med sociala medier känner till den. En strategi pekar inte bara ut mål, målgrupp mm, utan löser även många av de problem jag tar upp här idag. Se till att få det gjort, det är en god investering.

Läs mer om vad du ska tänka på när du tar fram en strategi här.

7. Ingen utveckling

Ditt företag kanske har varit aktiva i sociala medier i flera år, men har ni koll på all utveckling som sker där eller kör ni på i samma hjulspår som alltid? Med tanke på den snabba förändring som sker både i de olika nätverken och kring användningen av sociala medier kan det snabbt bli ett problem om man inte håller sig uppdaterad och vågar testa de innovationer som dyker upp.

Gör så här: Se till att det finns med som en integrerad del i arbetet med sociala medier att kontinuerligt utvärdera vad som görs, i vilka kanaler och vad utvecklingen pekar åt. De övergripande målen ligger fortfarande fast, men det finns all anledning att regelbundet se över hur man jobbar för att nå dem.

Där har du sju missar som många företag fortsätter att göra i sociala medier. Känner du igen någon eller några av dem? Då vet du vad du ska sätta igång att jobba med.

Om du har frågor eller funderingar kring de här misstagen, eller andra – lämna en kommentar eller mejla mig.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

Inga minioner skadades under tillverkningen av denna post

 

0 kommentarer på Sju misstag ditt företag fortfarande gör i sociala medier

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.