Stressade marknadsförare fast i slasktratten

Sju av tio svenska marknadsförare känner sig stressade och marknadschefer har lång lista på vad de vill lära sig. Kanske dags att vi synar förutsättningarna för att vara marknadsförare i sömmarna?

Två intressanta undersökningar har tagit tempen på svenska marknadsförare på senare tid. Tillsammans målar de upp en allt annat än positiv bild av hur det är att jobba med marknadsföring i Sverige 2019.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Vad marknadschefer vill lära sig

Resume frågade ett antal marknadschefer vad de vill lära mer om, och fick följande lista:

• Använda AI för att analysera kundbeteenden
• Bygga syftesdrivna varumärken i en digital miljö – så de blir emotionella
• Hitta bestående och relevanta KPI:er för digitala kampanjer som kan automatiseras.
• Omnikanal
• Digital affärsutveckling
• Systemstöd för ökad effektivisering
• Talang. Hur man hittar, utvecklar och motiverar rätt medarbetare.
• Rätt data
• Mediestrategi – hur navigera och bäst investera med begränsad budget för bästa effekt.
• Stöd för att våga vara långsam
• ROI
• Komplexa digital köp
• Effektmätningar av olika kommunikationsaktiviteter
• Identifiera de mest relevanta och ROI-drivande möjligheterna inom martech
• Nya kanaler

Givet att det inte är alla tillfråga marknadschefer som vill lära sig om varje punkt på listan så är min bild ändå den att kunskapsbehovet är mycket splittrat, och det tror jag beror på att marknadschefer känner en större osäkerhet kring sitt ansvarsområde än någonsin. Kopplat till det känner de dessutom en hårdare press än någonsin på att leverera resultat. Ytterligare en sak som slår mig är att listan andas en osäkerhet kring vad arbetet som marknadschef omfattar.

Marknadsförarens psykosociala arbetsmiljö 2018

En mera omfattande undersökning har Doublegroup gjort, baserat på svar från över 500 svenska marknadsförare. I den dyker bl.a den här statistiken upp:

När de tillfrågade i undersökningen skulle svara på hur många arbetsområden inom marknadsföring de hade ansvar för angav de i genomsnitt nio (utifrån en lista med 17 alternativ) – en relativt sett hög siffra då de vanligast angivna områdena bl.a var sociala medier, varumärkesarbete, webbplats, copy och kampanjplanering. På frågan om alla dessa arbetsområden ingick i deras arbetsbeskrivning svarade bara 24% ja – var fjärde. Nästan hälften – 45% svarade nja, och 30% svarade nej.

Fast i slasktratten

Den bilden som de här två undersökningarna målar upp för mig är denna:

Ett stort antal marknadsförare i Sverige 2019 vill vara kompetenta och leverera men sitter fast i en slasktratt av outtalade krav och önskemål, som kommer sig av okunskap kring marknadsföring

Känns det för hårt formulerat? Vad jag menar är att:

1. Många marknadsförare jag träffar på vill vara kompetenta och kunniga, så de satsar hårt både på att lära sig mer och på att ta på sig arbetsuppgifter som inte finns med i deras arbetsbeskrivning. Detta är på ett sätt positivt, men kan lätt förvandlas till något negativt när de möter punkt 2 här nedan.

Det negativa med denna bild, vilket reflekteras i marknadschefernas lista, är att det finns en otydlighet kring vad en marknadsavdelning och en marknadschef ska syssla med i företag av idag. En konsekvens av detta är att att intressesfären hela tiden vidgas utan att något område skärs bort. Jag tror det skulle vara nyttigt med en tydligare planering och avgränsning istället för att jaga kompetensutveckling på varje punkt. 

2. I många företag, stora som små, finns en föråldrad syn på marknadsförare som utförare av diverse jobb ingen annan vill göra, eller som inte är lika viktiga som de uppgifter de borde ägna sig åt. Andra avdelningar, och inte minst ledningen, ställer krav på saker som ska göras och prioriteringar av verksamheten trots att de saknar kompetens inom området. Detta resulterar i att mindre väsentliga saker tar upp tid, att felaktiga prioriteringar görs samt att det blir svårt att utveckla marknadsföringen i rätt riktning.

Det finns inte en enkel lösning på de här utmaningarna för marknadsförare och marknadschefer – men här är några tankar om var man kan börja:

  • Tydliga strategier och rollbeskrivningar som förankras i ledningen är ett steg i rätt riktning mot mindre förvirring och stress
  • Konkreta mandat och buy-in från ledning och andra avdelningar kring att marknadsavdelningen ska bestämma vad som är marknadsföring och sköta denna.
  • Intern utbildning för att visa på värdet med marknadsföring och för att kunna förändra synen på marknadsföring

Vad tror du?

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

2 kommentarer på Stressade marknadsförare fast i slasktratten

  1. Pingback: Ulrika Bergström

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.