Så är byrån proaktiv på rätt sätt – Marknadscheferna tipsar

Byråer får ofta höra att de ska vara proaktiva, men vad menas egentligen med det? Här svarar fem marknadschefer på frågan ”Hur kan byråer vara proaktiva på rätt sätt?”

För ett par veckor sedan ordnade Resume ett spännande halvdagsevent om content marketing. Ett av inslagen var en paneldiskussion där flera marknadschefer medverkade. Ett ämne de kom in på var hur byråer kan vara mer proaktiva. Det är en mycket relevant fråga, som har stötts och blötts i flera år. Därför bestämde jag mig för att ställa frågan ”Hur kan byråer vara proaktiva på rätt sätt? till fem marknads-/kommunikationschefer eller motsvarande (varav några medverkade i paneldiskussionen). Här kan du läsa deras tips. Ett stort tack till dem alla för att de ville ställa upp:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Hanna Axelsson, kommunikationschef Trygg-Hansa

Som kund och uppdragsgivare är det svårt att hinna med att själv vara så proaktiv som man skulle önska. Att komma med snabba och enkla idéer utifrån händelser som sker här och nu är något vi efterfrågar hela tiden.

Alla kommunikationsidéer behöver inte vara stora kreativa mästerverk som kräver långa förberedelser. I takt med att kommunikation blir allt mer ”always on” är vi beroende av att hela tiden hitta nya och relevanta ämnen att prata om med våra målgrupper. Saker som ligger i tiden som händer här och nu – finns det någon koppling till våra kärnämnen och vår affär som går att länka samman med det som händer just idag? Det är en nyckelfråga och det kräver både att byråerna har stor kännedom om kundens verksamhet, men också att vi som uppdragsgivare är redo att ta hand om proaktiva snabba idéer.

Jenny Näslund, Manager marketing programs SAS

Byråerna kan förekomma oss på idéer,  dvs direkt när de kommer på ett idéspår ska de testa det på oss även om vi inte planerat och temalagt inom just det ämnet/produkten. En bra idé slår omkull det planerade. 

De kan arrangera workshops och proaktivt föreslå områden där vi kan förstärka oss och utveckla oss. Ligga steget före och helt enkelt förenkla för oss som kund.

Byråer ska ta lead på trendbevakning och spaning. Se till så vi blir uppdaterade eller inbjuda för en update minst var sjätte månad.

Rickard Sandett, Nordic head of content creation and production Nordea

Byrån behöver idag vara mer insatt i affären. Att vara mer proaktiv handlar om att vara så insatt i din kunds affär så att du kan leverera en idé, eller en tanke som kunden inte bett dig om eller som inte har varit efterfrågad t ex i en brief.

Digital kompetens – jag saknar ”mer lev som man lär” varför inte t ex driva en e-handel eller liknande mer startup-approach inom byrån. Samt bättre kunskap om kundens digitala marknad och hur kunderna rör sig för att komma i kontakt till avslut. Det behövs även en nordisk-lokal set up. Kontor i varje nordiskt land för bättre förstå och komma närmre den digitala affären, digitalt beteende är väldigt olika i de olika nordiska länderna.

Transparens – Flera byråer, och även vi, behöver bli mer transparenta så att byrån förstår helhetsperspektivet av vår affär, och eventuella interna prioriteringar som påverkar genomförandet av en idé.

Åsa Lundborg Ling, marknadschef Litium

I mitt arbete som marknadschef på en e-handelsplattform med brett ansvar för alltifrån inbound marketing, varumärke och IR till webb och events arbetar jag med ett flertal externa byråer. För mig är det en framgångsfaktor med byråpartners som har förmågan att jobba proaktivt och driva vårt gemensamma arbete framåt. Det vill säga använda mig för att stämma av idéer och förslag och få godkänt snarare än att enbart sitta och ”vänta på beställningar”. Det gör att jag snabbt kan avfärda eller gå vidare med projekt och förbättringar mycket mer effektivt.

Hur är byrån då proaktiv på ett bra sätt? Ett exempel är byrån som via månatliga avstämningar med en printad rapport och telefonmöte med mig dels sammanfattar hur månaden utvecklats men också ger förslag på konkreta åtgärder inför kommande period. De snappar upp nyheter och avsätter en mindre summa av månadsbudgeten för test och utvärdering av nya tjänster. De tipsar också om externa verktyg för att underlätta för mig att följa utvecklingen via gemensamma dashboards.

Contentbyrån ligger på om deadlines, uppdaterar den redaktionella kalendern och ser till att idéarket är fulltecknat. De erbjuder kontinuerligt kompletterande tjänster alltifrån produktion till research och design under perioder med intensiv aktivitet. De föreslår också nya arbetssätt som de testat med andra kunder vilket lett till helt nya vägar för oss att nå ut.

En annan aspekt som jag uppskattar är att dessa byråer kommunicerar på det sätt som jag föredrar när det gäller bokning av möten, idégenerering, produktionsavstämningar med mera. Det gör att vi kan upprätthålla en snabb och effektiv kommunikation med så små störningar som möjligt.

För att sammanfatta så är denna typ av aktivt samarbete en egenskap som är avgörande. Jag vill ha en byrå som är idérik, engagerad och gärna krävande. Så länge vi strävar mot gemensamma mål.

Jenny Stråhle, marknadschef Sigma IT Consulting

Ett bra samarbete bygger på förtroende och ett genuint engagemang från båda sidor. Ska en byrå kunna jobba proaktivt är det viktigt att förtjäna kundens förtroende genom att du ställer dig på kundens sida och verkligen förstår deras utmaningar och behov. Har du insikt i kundens omvärld, bransch, verksamhet, affär och kundens kund är förutsättningarna bra för att arbeta mer proaktivt. Se din byrå som en partner istället för en leverantör och bygg ett långsiktigt samarbete. Jag tror även att det är viktigt att våga tacka nej till kunder som man i förväg vet inte kommer att få en ”VIP-känsla” som jag tror att de flesta kunder vill uppleva.

Jag tycker också att det är avgörande vilken kundansvarig du har. Jag har varit jättenöjd med en byrå där kundansvarig/projektledare varit kanon, men sedan fått en ny person och snabbt inte alls varit lika nöjd. Därför tror jag att det är extremt viktigt för byråerna att rekrytera rätt personer som är genuint intresserade, lyhörda, ställer kloka frågor och kan leverera på det som är beslutat.

Man behöver matcha och hitta rätt i kulturen, hur man jobbar och kunna ställa motkrav till kunden för att byrån ska ha rätt förutsättningar att lyckas jobba proaktivt. Det ska vara roligt att samarbeta! Ringa även in hur kunden och byrån definierar proaktivitet så det finns en samsyn i starten. Bestäm också hur ni ska jobba med feedback och uppföljning för att få så öppet i tak som möjligt och fånga upp viktiga synpunkter.

Kommunikationen är A och O. Lyft hellre luren och ring din kund en gång för mycket än tvärtom. Ta tätare möten, den personliga kontakten är viktig och förtroendet är färskvara. Jag kan själv bli förvånad över hur mycket jag delar med mig till en byrå som jag känner förtroende för och vill ses för att höra hur det går för oss. Detta är en källa till enorma affärsmöjligheter, att kunna vara proaktiv och hjälpa kunden framåt.

Med en bakgrund inom revisions- och konsultbranschen har jag erfarenheten av att konsulterna ska vara mycket ute hos kund, även om de har det egna kontoret som sin hemmaplan. Genom att fysiskt befinna sig mer hos kunden uppstår naturliga möten med viktiga beslutsfattare och påverkare, vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter och att vara proaktiv. Jag har ännu inte varit med varit med om att medarbetare från en kommunikationsbyråer faktiskt vill sitta hos oss. Vore intressant att se vad det skulle ge i kundnöjdhet och upplevd proaktivitet.

Var även generös och dela best practices och inspiration från andra företag. Personligen uppskattar jag det mycket då det är lätt att bli hemmablind och fastna i det operativa dagliga arbetet. Kan en byrå bidra med spännande inspel på aktuella händelser som vi kan göra relevant kommunikation på gillas det. Våga tänj gränserna, komma med nya idéer och utmana oss!
(Kanske dags för byråer att våga röra sig mer från proactive till provocative?)

Mina nyckelpunkter

Det finns en mängd bra råd och tips i det som Hanna, Jenny, Rickard, Åsa och Jenny har bidragit med. Här är tre saker jag tog med mig från deras reflektioner:

  • För att kunna vara proaktiv måste man lära sig kundens affär – Om man inte gör det blir det svårt att både förstå vad företaget försöker åstadkomma och att komma med bra förslag
  • Proaktivitet handlar mycket om att inspirera och dela kunskap – Det finns hela tiden nytt att lära och ont om tid att ta in det.
  • Våga testa idéer – Istället för att lägga tid på att utveckla en idé gör en snabb prototyp och testa den

Än en gång tack till dem alla för att de ville ställa upp. Om du har egna tips på hur byråer kan vara proaktiva på rätt sätt, dela dem i en kommentar här nedan eller mejla mig.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring och särskilt content marketing? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Så är byrån proaktiv på rätt sätt – Marknadscheferna tipsar

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.