Hur du skapar användbara personas (infograf)

Personas kan vara ett effektivt sätt att beskriva en målgrupp. Här är en bra infograf om vad man ska tänka på när man börjar arbeta med personas.

Adele Revella på Buyer Persona Institute tog för flera år sedan fram en användbar infograf om vad man ska tänka på när man skapar personas. Den håller bra fortfarande.

Det är framför allt två saker hon tar upp som är värda att tänka på: Hur du samlar in den kunskap som behövs för att bygga personas och Vad det är du ska fokusera på när du tar fram dem.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Hur du samlar in kunskap

Adele Revella beskriver tre viktiga källor för information och insikter: Dina kollegor, verktyg för få in kunskap samt intervjuer med verkliga kunder. Alla de här tre källorna är av stor betydelse, så ta inte bort någon av dem. Sedan får ofta tid och budget avgöra hur mycket du kan använda dem. Här är varför de är viktiga:

Kollegor – Du behöver få in kunskap om dina kunder från olika delar av företaget, därför att ni alla ser olika delar av kundens tillvaro.

Verktyg – Du behöver samla in och analysera data från såväl enkäter mm som vad som sker in i digitala och sociala kanaler.

Intervjua riktiga kunder – Du måste prata med verkliga kunder för att förstå vilka frågor som har störst betydelse för dem och hur de söker information

Vad du ska fokusera på

I infografen tar Adele Revella även upp det hon kallar för fem ringar om köpinsikter – som mycket handlar om den kontext som dina köpare befinner sig i. De fem är:

Prioriteringar – Hur viktigt är det du vill tala om ur deras perspektiv

Framgångsfaktorer – Vad är det köparna vill förändra i sin egen tillvaro för att bli nöjda

Hinder – Vad kan det vara med ditt företag eller dina lösningar som inte fungerar för kunderna

Köpresan – Hur ser processen för ett beslutsfattande ut hos dina kunder

Beslutsunderlag – Vilka kriterier är det som kunder fattar beslut utifrån

Genom att samla in kunskap om samtliga fem delar och analysera dem får du en bättre bild av hur din målgrupp fungerar och kan omsätta det i personabygget.

 

Det finns mer insikter om personas för content marketing att hämta på Adele Revellas sajt.

 

Om du har frågor eller funderingar kring att arbeta med personas, lämna en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att lära känna era målgrupper och på att skapa bättre innehåll för dem? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning:

Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops.

Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med.

Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Hur du skapar användbara personas (infograf)

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.