Appar och sociala medier i Sverige 2017 – Ny rapport

I Sverige slår BankID-appen Facebook när det handlar om vilka appar man inte kan klara sig utan. I en ny rapport undersöks användningen av appar och sociala medier i bl.a de nordiska länderna. Här är en del av de svenska resultaten.

En ny rapport från Audience Project visar bl.a på användningen av appar och sociala medier i Sverige. Rapporten täcker hela Norden, såväl som USA och UK och är väl värd att titta på i sin helhet. Svaren kommer från paneler i de nordiska länderna samt USA och UK. Totalt har 14,000 personer svarat.

Jag har valt ut några bilder som handlar om Sverige. Vi börjar med apparna:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Populäraste apparna

Frågan som ställts är vilka tre appar kan den som svarar inte klara sig utan, och så här ser utfallet ut:

Det är kul att konstatera att BankID-appen är så populär, ett mycket gott vitsord att slå Facebook m.fl appar. Även Swish och Swedbank tycks göra ett utmärkt jobb.

Män mejlar, kvinnor messar

Man har delat upp svaren på samma fråga utifrån kön, och då fått följande resultat:

Den mest iögonfallande skillnaden är att Messenger inte är med på männens lista, men däremot Gmail. På kvinnornas tar dessutom WhatsApp plats. Är det så att män helst skickar mejl medan kvinnor föredrar att messa?

Skillnader mellan åldersgrupper

Man har även brutit ned frågan om populäraste appen på åldersgrupper:

Vi kan konstatera att BankID och Facebook är på första och andra plats i alla åldersgrupper utom 15-25. Där är det istället Instagram och Snapchat som toppar (intressant nog i den ordningen). I den åldersgruppen tar sig även YouTube och Handelsbanken in på listan. Mellan 26-55 är det rätt samma lika, över 56 så dyker Google-appen upp.

Antal appar

Man har även undersökt hur många appar de olika nationaliteterna i genomsnitt har på sina smartphones:

De flesta svenskar har 11-20 appar installerade, och där ligger majoriteten i de andra länderna också. Man ligger lite lägre på inga appar alls, och även på ”vet inte”.

Sociala medier-användning

Frågan här till panelen har varit vilka sociala medier-nätverk de använder:

Inga större överraskningar förutom att Twitter ser ut att fortsätta tappa i jämförelse med 2016, medan Instagram ökar.

Skillnader mellan könen

Fördelningen mellan män och kvinnor för användning av sociala medier i Sverige ser ut så här:

Fler kvinnor använder Facebook, Instagram och Snapchat. Männen dominerar på YouTube, LinkedIn och Twitter. Tydliga skillnader på Pinterest (mycket fler kvinnor) och Reddit (nästan bara män) – ingetdera överraskande.

Skillnader mellan åldersgrupper

Till sist ser användningen av sociala medier ut så här i de olika åldersgrupperna:

Här är det viktigt att göra skillnad på användning i allmänhet och vilka sociala medier som brukas mest. Vad jag menar med det är att bland 15-25 har flest av de tillfrågade Facebook, men min gissning är att de använder YouTube, Instagram och Snapchat mycket mer. Intressant är att YouTube faller ned till tredjeplatsen bland 26-35-åringar, medan den är tvåa i alla andra grupper.

Slutsatser

En sak jag tycker är intressant med appanvändningen i Sverige (och även Danmark) kontra USA, UK samt Norge och Finland är att vi har fler ”bruksappar” – BankID, Swish, bankapp. Detta tolkar jag som att vi ligger längre fram på det området. I USA och UK är däremot shoppingappar mer populära.

Sociala medier-användningen som den redovisas här bjuder inte på några större överraskningar – inte heller om den sätts i relation till de andra länderna. Det ska bli intressant att se om årets Svenskarna och Internet visar upp andra siffror.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att förstå digital utveckling och kunna dra nytta av det i er marknadsföring? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

2 kommentarer på Appar och sociala medier i Sverige 2017 – Ny rapport

  1. Pingback: Charlotte Mikkelsen

    • Pingback: admin

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.