Så används appar i USA 2017 – Ny ComScore-rapport

Appar står för allt mer av digital mediaanvändning i USA, med Facebook och Google som dominanter. Detta och mycket annat i ComScores senaste rapport.

Varje år ger ComScore ut en rapport om hur appar används i USA. Den innehåller alltid intressant information, och så även i år. Det som gäller i USA gäller även i Europa och Sverige i hög grad. Om du är mer intresserad av att bara se vad som händer på den svenska marknaden så finns det en färsk undersökning om det också.

Här är det som jag fann mest intressant i ComScores undersökning. Det finns mycket mer i själva rapporten, som du kan ladda ned här.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Användning över målgrupperna

I takt med att vi använder våra smartphones allt mer, och desktop allt mindre, ökar förstås apparnas andel av den totala tid vi spenderar digitalt. Nu är de uppe på halva vår tid:

Användning per ålder

Det här beteendet förstärks givetvis när resultatet bryts ned på olika åldersgrupper. 18-24-åringar lägger två tredjedelar på appar, bara de över 65 lägger mer tid på desktop än på smartphone.

Nedladdning av appar

De flesta smartphone-användare i USA laddar inte ned nya appar varje månad, och de som gör det ligger i genomsnitt på två stycken. Med andra ord är våra vanor rätt väl satta, och det är inte lätt för en ny app att tränga sig fram.

Därför tas appar bort

Det är i hög grad användning, eller brist på den, som gör att appar tas bort. Andra faktorer är önskan att vilja rensa upp eller av utrymmesskäl:

Facebook och Google dominerar

Bland amerikanska användare är det helt klart Google, med YouTube, Search, Maps samt Mail, och Facebook, via sin huvudapp, Messenger och Instagram,  som dominerar. Bara Snapchat och Pandora (musik) tar sig in bland topp 10: 

Användning i olika åldersgrupper

Det är intressant att se de små men ändå tydliga skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna. Så t.ex ligger YouTube först hos 18-24-åringar, och Snapchat kommer på tredje plats. Hos de andra tre är Facebook etta. Messenger ligger högt i alla grupper. Bara bland de över 55 tar sig en nyhetsapp in. 

Underhållning och socialt dominerar

Även om det finns appar för det mesta är det tydligt att i USA är det underhållning och sociala medier-interaktion som dominerar. De står för en bra bit över hälften av app-användningen:

Slutsatser

I rapporten drar ComScore några slutsatser av undersökningen. Bl.a konstaterar de att:

  • Appar har en kortare ”long tail” än annat på webben, med mindre än 30% av aktiviteterna som inträffar utanför de 50 mest använda apparna.
  • Alla de sätt vi uppmärksammar och laddar ned appar har minskat, vilket de förklarar med app-trötthet
  • Millennials är mest beroende av funktionsappar, men även de börjar tröttna något

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring och förstå utvecklingen på området? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Så används appar i USA 2017 – Ny ComScore-rapport

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.