Tre sätt att jobba data-drivet med ditt innehåll

Har du och dina kollegor svårt att komma igång med att arbeta utifrån data i er innehållsproduktion? Här är tre konkreta saker ni kan göra för att komma igång.

Det talas mycket om att arbeta utifrån data-drivna insikter, både inom content marketing och i den digitala världen generellt. Samtidigt tycks de flesta företag fortfarande ha svårt att omsätta detta i verkligheten, eller att åstadkomma konkreta framsteg. I en del fall beror det på att kompetens för att göra det in-house saknas och man ser inte nyttan i att betala för hjälpen. I många fler företag tror jag problemet inte är kompetensbrist utan att man inte riktigt vet vad man ska börja med.

Vad innebär det?

Så för att börja från början – vad innebär det att arbeta med insikter som kommer från data och analys? Det är egentligen ingenting revolutionerande, utan handlar i hög grad om att börja använda de statistikverktyg som ofta redan finns på plats och att sedan ta in de kunskaper man får utifrån dem i processen för produktion av innehåll.

Med andra ord – istället för att statistik och analys från webbplatser, sociala medier och annat stannar hos de som arbetar operativt med dem så görs de också tillgängliga för de som planerar och producerar innehåll och blir en del av processen när nytt innehåll tas fram.

I den här posten vill jag peka på tre mycket konkreta saker du och dina kollegor kan göra för att börja använda insikter från data i ert innehållsarbete.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Studera din trafik

Via Google Analytics och liknande verktyg kan du få reda på en hel del om ditt innehåll. Inte bara hur många besökare en post eller sida har, utan även hur lång tid användarna har spenderat på den. Du kan också se om de kommit dit via sök, direkt trafik eller sociala medier.

Bara i denna statistik finns det mycket intressant att reflektera kring. Vissa poster tar fart med en gång, medan andra tickar på över tid. En del verkar användarna bara spendera lite tid på medan andra läses noga (givet att spenderad tid är svårt att slå fast exakt). Sådan information kan tala om för dig både om ditt innehåll är tillräckligt för din målgrupp och vad du bör satsa mer på.

Var trafiken kommer ifrån är även det spännande att syna i sömmarna. Om sociala medier står för en stor del av din trafik är det relevant att borra djupare och se vilka kanaler som ger mest och vad inom ramen för dem. Är det t.ex grupper på Facebook eller LinkedIn som levererar mest, eller är det den egna företagssidan. Om det är söktrafik kan du försöka pussla ut vilka söktermer som ligger bakom (inte det lättaste numera men det går). Men även om du inte kan se sökbegreppen kan det faktum att en post får mycket trafik via sök visa på något i sig själv – t.ex ett behov av mer innehåll på samma tema och/eller att det kan vara värt att testa en fortsättning eller utveckling.

Studera vad som händer i sociala medier

Du kan som sagt se vilka sociala medier som ger dig mest trafik till din sajt. Men det finns mycket annat du kan lära av vad som händer i sociala medier. Vilka poster ger mest engagemang, och i vilken form.

Får du mycket gillanden på en viss typ av poster kan det vara värt att göra mer av den sorten för att på t.ex LinkedIn betyder ett gillande att fler ser posten. En post som delas mycket kan å andra sidan visa att här finns ett reellt intresse för innehållet och det finns skäl att skapa innehåll som går djupare i ämnet. Och har du poster med många kommentarer så är de i sig själva värdefulla eftersom det som sägs där ofta kan ge upphov till nytt innehåll.

En annan sak du kan lära dig av sociala medier-statistiken är vad olika format gör. Ger bilder fler gillanden än text, medan textposter lockar fler kommentarer, och så vidare. Samma sak med kanaler – får mer interaktion på Instagram än Facebook, eller är det LinkedIn och Twitter som ger mest.

Analysera och ta med in i planeringen

Jag har redan tagit upp en del exempel här ovan på slutsatser du kan dra av statistiken du får fram från webbplatser och sociala medier. Det är här du och dina kollegor behöver lägga ned krut – statistiken är inte bara något att klippa in i ett dokument och skicka vidare, ni måste vrida och vända på den och förstå vad den säger.

När ni sedan dragit slutsatser kring trafik, sociala medier mm så är det dags att ta med detta in i planeringen av innehåll. Och då inte bara för produktion av nytt innehåll, det handlar lika mycket om att titta på återanvändning. En bild eller en film som gått bra i sociala medier ska självklart postas igen vid flera tillfällen. Men det är även värt att se om en post som gått mindre bra kan få bättre fart om den postas en annan dag, eller sätts i en ny kontext.

För att det här sättet att arbeta ska bli effektivt och ge nytta måste analysresultaten ha en fast punkt vid varje möte, eller vara tillgängligt var och hur utvärdering än sker. På så sätt blir det lättare att komma bort från en situation där mycket av innehållet tas fram enbart utifrån egna uppfattningar om vad som fungerar eller baserat på gamla vanor. Och det är där det avgörande steget mot att börja arbeta data-drivet tas.

 

 

Har du frågor eller funderingar kring att arbeta utifrån analys och data? Lämna en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Tre sätt att jobba data-drivet med ditt innehåll

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.