Vad du ska ha med i en content marketing-strategi

Om ditt företag ska satsa på content marketing så är det viktigt att ni sätter en strategi för hur ni ska arbeta. Det här ska du ta med i den.

Content marketing handlar om att arbeta långsiktigt, mot tydliga mål, för att vinna dina kunders och prospects förtroende. För att du ska kunna lyckas med det behöver du en plan, en strategi som gör att du kan arbeta effektivt och utan att tappa kursen.

När du tar fram en strategi, håll det enkelt och kort. Det är bättre att du får fram en strategi snabbt, så ni kan komma igång, och sedan utvecklar och förbättrar den vartefter.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Här är sju delar du behöver ha med från början:

1. Mål

Vad ska er content marketing leda till? Ska den öka er försäljning konkret (alltså leda till avslut)? Eller vill du få fram leads (potentiella kunder) som säljarna kan jobba vidare med? Vill du skapa kännedom om en produkt, eller att ditt företag ska uppfattas som experter?

Ibland kan det finnas mer än ett mål – det är till och med ofta så. Sätt då ned vart och ett av målen, så det blir tydligt vad som ska uppnås.

Att sätta ordentliga och begripliga mål är viktigt för att alla ska veta varför företaget håller på med content marketing och för att ni ska kunna mäta på vad ni gör.

2. Målgrupper

Vilka målgrupper ska ni rikta er content marketing till? Det är viktigt att ha tydliga målgrupper, så du kan ta reda vilka de är, behov och utmaningar de har, var (kanaler) du kan hitta dem någonstans. Om du inte känner din målgrupp kan du inte göra innehåll som är relevant för dem eller sprida det i kanaler där de finns. Och utifrån målgruppen kan du också formulera dina budskap.

3. Köpresan

Hur ser din målgrupps köpresa ut, alltså hur tar de sig från den punkt när de lägger märke till något du säger till dess att de faktiskt köper? Det behöver du veta för att kunna göra rätt innehåll, som säger rätt saker, i rätt format och kanal som når din målgrupp vid rätt tillfälle.

Och om du jobbar med B2B behöver du kanske arbeta med flera resor, eftersom det ofta är mer än en person inblandad i köpbeslutet.

Här kan du läsa mer om köpresor

4. Vem gör vad, när och hur?

Du behöver ta fram en process för hur ni ska planera, producera och sprida innehållet. Särskilt om ni är flera som arbetar med det inom företaget och kanske dessutom tar hjälp utifrån med produktionen.

Det kan även vara bra att bestämma vilka olika roller/ansvar ni som arbetar med content marketing ska ha. I min och Joakim Arhammars bok Content marketing för alla har vi med en beskrivning av hur det kan se ut.

Dessutom behöver du ofta få med andra i planering och spridning – t.ex produktägare, säljare och kundtjänst.

Ibland kan det vara bra att jobba utifrån en modell som visar ansvar mm.

5. Planering och publicering

Gör en årsplan utifrån vad du vill prata om under året – produktlanseringar, event osv – och bryt sedan ned den på kvartal eller månader. Då ser du vad du behöver skapa innehåll kring. Sedan tar du in dina egna kanaler och ser var du kan publicera innehållet – och tänk då på att du vill kunna använda samma innehåll i flera kanaler. Plus att du vill återanvända det igen och igen.

Du behöver också planera ditt innehåll så du använder olika format (text, bild, ljud, film, grafik mm)

Här hittar du mer om hur du gör en innehållsplan.

6. Distribution

Att sprida innehåll är ett måste för lyckad content marketing. Ta med såväl egna kanaler som köpta (annonsering) och förtjänade (PR) medier, och se till att din planering tar med hur ni kan sprida innehållet maximalt. Några viktiga saker att få med här är hur du kan återanvända innehåll i olika kanaler och medier, och hur du kan använda innehåll du gjort för egna kanaler som t.ex native-annonser eller sprida via partners och medier.

Du kan även behöva ta med verktyg för spridning, som marketing automation.

Läs mer om att sprida innehåll här.

7. Mäta

Det viktigaste du ska mäta på är förstås om din content marketing når de mål du ställt upp. Här finns det flera olika saker du kan mäta på, beroende på målen. Om ett mål är att sälja mer blir förstås försäljning en mätpunkt. Är målet bygga en expertroll behöver du hitta mätpunkter som visar om detta skett.

Du behöver även mäta på effektiviteten i din content marketing. Hur mycket får du ut av den relativt vad du betalar. Kan du minska mängden innehåll och öka spridningen. Använder du rätt kanaler. Det finns en mängd relevanta saker att titta på här.

Se till att du mäter regelbundet och hela tiden analyserar resultaten. Du behöver ta in det i din planering, så du hela tiden förbättrar din content marketing.

 

Jag har skrivit en längre artikel om vad som är bra att ta med i en content marketing-strategi, där hittar du fler tips. Dessutom har du nytta av att läsa om hur du förankrar din content marketing internt och hur du ser till att alla börjar jobba efter din plan.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med innehåll generellt eller content marketing i synnerhet? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Vad du ska ha med i en content marketing-strategi

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.