Därför är mobilen så viktig

Mobilen blir en allt viktigare del av vår vardag, och det betyder att den blir en allt viktigare del i företags kommunikation, marknadsföring och försäljning. Här är en genomgång av svensk statistik kring mobiler och några slutsater.

Uppdatering: Mobilen är ännu mer dominant 2018 – Här hittar du nya siffror mm

Det talas mycket om mobilens betydelse numera, i många olika branscher och med många olika utgångspunkter. Samtidigt upplever jag att de genomgripande förändringar som kommit under senare år ofta inte reflekteras i de affärsmässiga beslut som fattas. Detta gäller lika mycket inom B2C som B2B, att varken försäljning, kommunikation eller kundrelationer sätts i en digital och mobil kontext. Därför tycker jag det är intressant att titta lite närmare på vad statistiken säger.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

(Ett förtydligande redan nu – jag använder omväxlande mobil och smartphone i denna text. Alla mobiler är inte smartphones, men flera av de undersökningar jag tar upp talar om mobiler, och det är fortfarande det vanligaste begreppet hos många användare)

Om vi börjar med att titta på befolkningen generellt, så finns det bra siffror från Stiftelsen för Internetstruktur (@Stiftelsen och @Internetstatistik på Twitter, följ dem gärna).

Smartphones i Sverige

Användare och tidsåtgång

Det här är en översikt över samtliga intervjuade i den omfattande undersökningen Svenskarna och Internet 2014. Den visar att i genomsnitt använder 73% smarta mobiler, och 69% kopplar upp sig till internet via mobilen, 54% gör det dagligen och 31% flera gånger dagligen. Men detta är alltså i hela befolkningsspannet. Om vi håller oss till de som är mellan 12-55 år ser användningen mycket annorlunda ut – klart över 80% har tillgång till smartphones och över även daglig användning ökar rejält. Kring 80% för 12-35-åringar, över 60% för 35-45-åringar och kring 50% för 45-55-åringar.

Så den första slutsatsen vi kan dra är att om ditt företag vill kommunicera med svenskar mellan 12-55 så är deras smartphones ett givet sätt att nå dem. De använder dem flitigt, och i många fall flera gånger om dagen.

Hur mycket tid läggs på mobilen? Enligt Svenskarna och Internt ser det ut så här. Genomsnittlig användning är 7,5 timmar per vecka, men för 12-15-åringar kryper siffran upp mot 10 timmar och för 16-25-åringar är den 12,5 timmar. 26-35-åringar ligger på under 10 timmar och från 36 år och uppåt går tiden faktiskt ned under genomsnittet. En inte särskilt djärv gissning är att det beror på att det sker mycket annat då – inte minst att familjetid blir en allt större faktor. Det ska bli intressant att se om detta håller i sig de närmaste åren, när de som idag är under 35 når hit. Kommer de att ta med sig en del av sitt beteende och fortsätta lägga mycket tid på smartphone-användning eller sjunker siffrorna även för dem, och i så fall hur mycket?

Vad använder man sin smartphone till?

I Svenskarna och Internet 2013 framkom att läsa e-post (71% dagligen) och använda sociala medier (67% dagligen) är de vanligaste aktiviteterna. Detta har sannolikt ökat under 2014. Läsa nyheter (45% dagligen) och lyssna på musik (38% dagligen) var också vanligt. Höga siffror, om än inte på daglig basis, fick även hobbies (79%), söka fakta (75%, och den närliggande kategorin kontrollera tidtabeller låg uppe på 92%), och spela spel (66%).

Appar används mycket av svenska smartphoneägare. Bland de mest använda under 2014 fanns Facebook (43%), bank (27%), tidning (25%), spel (23%) samt väder (21%). Detta är alltså bland alla smartphoneägare, från 10-12 år och upp till 70-80. Om enbart siffrorna för de upp till 35 hade redovisats hade sannolikt appar som Instagram (18%), Spotify (14), träning (7%) och YouTube (2%) varit betydligt högre. Jag är dessutom förvånad över att appar som WhatsApp, Snapchat m.fl inte ens finns med på listan.

Sju vanliga misstag företag fortfarande gör i sociala medier – och hur man undviker dem

Den andra slutsatsen vi kan dra är alltså svenskarna i allmänhet använder sina smartphones mycket. Enligt Svenskarna och Internet 2014 är den genomsnittliga tiden som användarna ägnar åt internet i hemmet kring 11,5 timmar i veckan, eller drygt 1,5 timmar om dagen. Under det senaste året har det skett en ökning med en timme i veckan, och den ökningen beror i hög grad på ökad användning av smartphones. En hypotes från min sida, inte heller den särskilt djärv, är att smartphones ofta används i korta intervaller, medan man väntar på något, eller som en andra skärm medan man gör något som involverar en större skärm – film, tv, spel osv.

Utöver umgänge via Facebook och hobbies är en stor del av vad vi gör på smartphones att lösa olika uppgifter – sköta mejl och bankärenden främst, men även informationssökning. Även detta är viktig kunskap för företag, B2B och B2C, för det kan vara information från dessa företag som söks – oavsett om det är produkter, jobbmöjligheter eller företagsinformation. Så frågan alla företag bör ställa sig är om information om dem är lätt att komma åt, ta till sig och agera på i en mobil kontext?

Mobilens roll i detaljhandeln

Den frågan är kanske som allra mest relevant för företag inom detaljhandeln. Här fyller mobilen allt fler roller under köpresan. I den söker vi information, vi gör jämförelser och möjligheten att genomföra själva köpet i mobilen finns där. Relationer till företag och varumärken utvecklas och fördjupas via erbjudanden, nyhetsbrev, social interaktion, och allt detta sker i tilltagande grad via mobilen.

I undersökningen E-barometern 2014 från PostNord (där jag för övrigt arbetar) finns en hel del intressanta siffror kring mobilanvändning*. Till exempel ägnar sig 17% av de tillfrågade åt s.k webrooming inför sitt senaste köp i fysisk butik, alltså att man ägnar sig åt research kring en vara på nätet medan man befinner sig i butiken. Detta är alltså motsatsen till den mer omtalade företeelsen showrooming, där man gör research i den fysiska butiken för att sedan handla varan på nätet, som 13% av konsumenterna gör.

Ännu tydligare talar siffrorna kring konkret mobilanvändning i detaljhandelsköp. Här har 44% använt sina mobiler för att söka innan de gjort ett köp och 15% har använt mobilen för att söka på jämförelsesajter. För de som har e-handlat, vilket 35% av svenskarna gör minst en gång i månaden, sker 18% av själva köpen i mobilen, medan 24% sker på surfplattan. Laptop (55%) och desktop (37%) dominerar fortfarande, men detta är alltså för den samlade e-handeln, och det är rimligt att anta att ju dyrare köp desto mer förflyttas köpet till tydliga tillfällen, dvs man sätter sig framför datorn och fokuserar, medan mindre summor spenderas spontant på mobilen. Man kan även se en skillnad mellan olika typer av varor, t.ex hemelektronik, kläder och böcker har en högre andel research och köp på nätet kontra t.ex bygghandel, sport/fritid, möbler och leksaker mm, även om e-handeln för dessa ökar kraftigt.

Bild 7

I ljuset av allt detta är det intressant att ”endast” 37% av e-handelsföretag har mobilanpassat sina sajter. Detta visar i mina ögon precis på problemet jag var inne på i början, att mobilens betydelse inte reflekteras i de affärstrategiska beslut som fattas av företagen. Därför blir min tredje slutsats att företag som inte snabbt gör förändringar som underlättar för mobiltrafik kommer att ha svårt att få och behålla kunder. Och då talar jag inte bara om e-handlare, utan i detaljhandeln i stort. Det är lika viktigt för företag som kombinerar butiker och e-handel att kunna erbjuda bra upplevelse i mobilen, inte minst därför att i kundens ögon blir skillnaden mellan fysiskt och digitalt allt mindre intressant. I det här sammanhanget är det också intressant att påminna om hur många detaljhandlare redan har börjat arbeta med mobilen som verktyg i butik

Mobilen är viktig i alla steg av köpresan – läs mera här

En sista bit intressant information kring mobilanvändning och e-handel hittade jag nyligen i Deloittes rapport State of Mobile 2015. Den rör visserligen inte svenska förhållanden, men det skulle vara intressant att se om detsamma gäller här. Deloitte redovisar genomsnittlig spenderad summa per operativsystem. I USA är fördelningen att Android har 51,5% av marknaden medan iOS (Apple) har 42,4%. När det däremot kommer till att köpa från mobilen spenderar Iphone-användare nästan dubbelt så mycket – 93,94 USD mot 48,10 USD för Andoidanvändare. Beror det på att iOs-användare har mer pengar att handla för, eller är orsaken att viktigare köpbeslut fattas framför en Ipad, medan majoriteten har Android smartphones?

Slutsatser

Jag har försökt belysa mobilens betydelse i olika sammanhang i denna post, och även om du kände till mycket sedan tidigare hoppas jag att du nu har en tydligare bild. Inte minst om du är i den situationen att du ska övertyga en ledningsgrupp eller en marknadschef om vikten av att satsa på den mobila närvaron. Mina huvudpunkter är de här:

  • Svenskar använder i ökande grad sina smartphones, och detta är tydligt för hela spannet 12-55 år. De använder dem flitigt, och ofta flera gånger om dagen.
  • Även användningstiden ökar. Den genomsnittliga siffran är 7,5 timmar per vecka, men för unga målgrupper är den klart över 10 timmar.
  • Vi använder i ökande grad våra smartphones för att söka information – och det kan betyda att det är kunskap om ditt företag som eftersöks. För produkter och lösningar, men även inom områden som media, CSR, Investor relations och HR.
  • För företag inom detaljhandel blir smartphones allt viktigare, och detta gäller inte bara e-handlare. Smartphones används för att söka information, för att göra jämförelser, och i tilltagande grad även för köpet. Kunderna vill ha en relation till företagen som skapar samma värde, oavsett om den utspelar sig på nätet eller i en fysisk butik.
  • Sammantaget handlar detta om hur tillgången till en smartphone förändrar vårt beteende. Även om det ännu är mest synligt i detaljhandeln så tror jag inte att vi skiftar beteende dramatiskt i andra sammanhang. Detta betyder att vi i ökande grad kommer att använda våra smartphones i alla relationer med företag, även om vi pratar komplexa köpprocesser inom B2B.

Betyder detta att företag bör satsa på en separat mobil strategi? Jag tycker inte det, snarare handlar det om att integrera ett digitalt och mobilt tankesätt i allt som görs. Risken är annars att mobilt begränsas till en dimension eller enbart ska lösas av en grupp inom organisationer. En bra artikel för dig som vill veta mer om detta är The Curse of the Mobile Strategy av Jared Spool.

 

Har du frågor eller funderingar om mobilens betydelse för ditt företag? Lämna en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, och särskilt content marketing? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

* Detta är länken till en kortversion av E-barometern 2014. Om du vill ha hela rapporten beställer du den här.

Bild: Ed Yourdon (https://www.flickr.com/photos/yourdon/15659256530/in/set-72157634242250833)

1 kommentarer på Därför är mobilen så viktig

  1. Pingback: Mobilen viktig i vardagen – queencobra.se

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.