Var försiktig med schemalagda poster

På kort tid har världen utsatts för flera tragiska händelser, och i takt med att sociala medier blir en allt vanligare plats för oss att både få veta vad som hänt och att reagera på det skapas en ny utmaning för företag och organisationer. Vad gör man med de poster som redan schemalagts vid större tragiska händelser som t.ex i Paris nyligen? Läs mer