Var försiktig med schemalagda poster

På kort tid har världen utsatts för flera tragiska händelser, och i takt med att sociala medier blir en allt vanligare plats för oss att både få veta vad som hänt och att reagera på det skapas en ny utmaning för företag och organisationer. Vad gör man med de poster som redan schemalagts vid större tragiska händelser som t.ex i Paris nyligen?

Det har länge varit en ofta upprepad tumregel inom krishantering i sociala medier att man stoppar schemalagda poster när det egna företaget befinner sig i en krissituation av något slag. Det ser mycket illa ut om information kring något som gjorts fel eller blivit fel blandas med marknadsbudskap och liknande. Så långt tror jag nog också de flesta företag delar uppfattningen och pausar sina schemalagda poster.

Men vad som blir allt mer tydligt är den dissonans som uppstår i kanaler som fr.a Twitter när flödet i realtid fylls med nyhets- och ögonvittnesskildringar från en krissituation, och in emellan dem kommer schemalagda poster från fr.a företag. Jag är medveten om att varje persons flöde är unikt till stor del, och detta kan ha varit något jag såg mer av än andra. Men att döma av en del kommentarer var det fler som reagerade.

Ett vanligt använt verktyg för att schemalägga i sociala medier är Buffer, och de gick efter händelserna i Paris för en dryg vecka sedan ut med tips och erbjudande om hjälp till sina användare om hur man kan pausa poster. Det tycker jag var föredömligt gjort av dem:

bufferParis

Mitt tips till företag och personer som använder schemaläggning av poster är att inte låta det gå helt på autopilot. Ni som sköter postningen i sociala medier har sannolikt god koll på vad som händer i världen, och när då händelser som de i Beirut, Paris och Mali inträffar kan det vara väl värt att ta sig en funderare över om det är värt att pausa eller plocka bort posterna. Jag använder Buffer flitigt för egen del, och det är en lärdom jag kommer att ta med mig framöver. Jag har ingen lust att bidra till dissonansen, och så tror många andra känner också.

Har du frågor eller funderingar kring detta, lämna en kommentar här nedan eller mejla mig. Och om du vill ha hjälp med ditt arbete kring sociala medier, hör gärna av dig. Jag kan hjälpa dig med allt från strategi till uppföljning. Kontakta mig för mer information.

0 kommentarer på Var försiktig med schemalagda poster

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.