En bra strategi är din bästa vän

Strategier och planering har ett oförtjänt dåligt rykte. Istället för att se på dem som onödiga hinder, använd dem rätt så blir de exakt det stöd de är tänkta att vara. 

En sak som är mera regel än undantag på många konferenser inom kommunikation och marknadsföring är denna: Det bildas en konsensus kring att nu ska vi sluta med strategier och planer – vi ska bara köra!

Mindre snack och mera verkstad låter jättebra i teorin, och jag är definitivt en anhängare av det. Men utmaningen som jag ser det är att det inte fungerar i praktiken att bara köra. Definitivt inte i organisationer med mer än ett par personer som jobbar inom ett visst område, och knappt ens för den som jobbar ensam. Det behövs en strategi som håller ihop och ger sammanhang.

Vad de som vänder sig mot strategi och planering egentligen visar är att i deras organisationer – eller där de tidigare arbetat – har strategiarbete blivit liktydigt med långbänk och något som används för ett hinder eller förbud för att agera. Men det behöver inte vara så, och det finns ingenting i planering som behöver stoppa någonting alls.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Skillnaden mellan bra och dålig strategi

Vad de flesta vänder sig emot när man tittar närmare på vad de säger är dålig strategi – de är inte emot att ha en plan som hjälper och stärker. Men för dem har strategi och planering blivit synonymt med långa projekt, förbud och dödad kreativitet.

Utmaningen med att skapa en bra strategi är att förstå vad en strategi egentligen ska göra. Dess syfte får aldrig vara att göra någonting svårare – det ska alltid vara att göra arbetet lättare.

Om din strategi är fylld av förbud, blir ett hinder för verksamheten eller ignoreras av organisationen – då har du skapat en dålig strategi. Om din strategi fyller många sidor och innehåller många analyser – då har du skapat en dålig strategi. Om du inte tagit in andra strategier eller prioriteringar i ditt strategiarbete – då har du skapat en dåligt strategi.

Här är några kontrollfrågor du kan använda på ditt arbete:

  • Kan jag göra strategin kortare och mer konkret?
  • Berättar den bara om vad vi vill vara, inte hur vi ska arbeta för att nå dit? 
  • Har jag förankrat den hos nyckelpersoner?
  • Har jag gått igenom strategin med de som ska jobba med den, så de fått säga sitt?
  • Har jag kollat att den fungerar tillsammans med de andra planer vi har?

Det finns inte en fast form

En vanlig uppfattning om strategi är att den skulle stå i motsats till både kreativitet och flexibilitet. Men det finns ingenting som säger att det måste vara så. Tvärtom kan en strategi lyfta fram flexibilitet och kreativitet. Vad den måste göra är att skapa en fungerande process för detta.

En strategi är inte till för att begränsa per automatik.

Ta ett konkret exempel: Ska det vara lätt eller svårt att öppna konton i sociala medier för ett företag eller organisation. Det här är en vanlig utmaning som en strategi ska bena ut.

Jag brukar ofta rekommendera företag att begränsa möjligheterna att öppna konton, och att en tydlig plan med målgrupp, mål, resurser osv först tas fram. Anledningen att jag rekommenderar detta är för att försöka minimera att det startas konton i olika nätverk som sedan överges eller får ett minimum av uppmärksamhet.

Fördelarna med en sådan lösning är att man behåller kontrollen över vilka konton som finns och ökar möjligheten att de sköts ordentligt.

Nackdelarna med ett sådant val är förstås att det begränsar medarbetares möjligheter att spontant skapa en närvaro i sociala medier, och kan göra det svårt att köra pilotprojekt.

Därför kan det vara en lika giltig strategi att göra det enkelt att starta konton, testa och dra igång pilotprojekt. Om det är viktigare för att kunna nå målgrupper och uppfylla affärsmål, då får man utforma strategin därefter. Och försöka skapa så effektiva processer och verktyg utifrån ett sådant tänk.

Här är några tips

Låt mig avsluta med några råd som hjälpt mig mycket när jag jobbar med strategier:

Håll det kort

Se till att din strategi är så koncis och konkret som möjligt, och rejält grundad i organisationens verklighet. Om det finns teorier du vill använda dig av, lägg det resonemanget i ett separat dokument och ta enbart med resultatet i själva strategin. Du skriver inte på en avhandling.

Tydligt syfte

Gör en ordentlig analys av vad som är syftet med strategin, och håll dig sedan till det. Gör tydliga avgränsningar. Framför allt ska du inte ta med sådant i strategin som avdelningen/enheten/företaget inte har kontroll över eller ansvar för. Då blir det omöjligt att nå mätbara resultat.

Bryt ned den i flera delar

Börja med en analys/diagnos, och bryt sedan ned den i en grundläggande strategi. Utifrån strategin utvecklar du de riktlinjer som svarar på frågor som vem som ska göra vad, hur organisationen ska se ut, vilka resurser som finns att tillgå, vad som ska mätas osv. Och i nästa steg bryt ned det ytterligare i en serie aktiviteter, som var och en går att koppla tillbaka till strategin.

Fokus på implementering

Gör implementeringen och uppföljningen till en del av aktivitetsområdet i strategin. Istället för att dumpa den delen på någon som inte vet något om processen eller chefer som inte har deltagit i arbetet över huvud taget. Om det finns ett strategiteam bör det finnas ett team med ansvar för implementering också, med ett tydligt mandat att se till att strategin kommuniceras till och förstås av hela organisationen.

Håll den levande

Ange tydligt i strategin att den ska uppdateras och utvärderas regelbundet, minst på årsbasis. Tala om vem som är ansvarig för detta. Och ta med representanter från andra delar av företaget i strategiprocessen så att deras synsätt och prioriteringar också adresseras.

 

Där har du mina tips. Det jag gärna vill att du ska ta med dig från den här texten är att en bra strategi kan göra både ditt och dina kollegors arbete både lättare och roligare. Om du lägger kraft på att ta fram en ordentlig strategi så har du skaffat dig en pålitlig och långvarig vän.

Har du några tips? Lämna en kommentar

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

0 kommentarer på En bra strategi är din bästa vän

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.