5 saker företag måste veta om sociala medier 2018

Om ditt företag använder sociala medier, men inte riktigt känner att ni får till det så har jag satt ihop fem saker som är viktiga att känna till om hur sociala medier fungerar 2018.

Det finns alltid en mängd olika vinklar och perspektiv vi kan använda när vi pratar sociala medier, och i takt med att företag och personer får mer och mer erfarenhet av att arbeta med de sociala nätverken så ökar förstås expertisen och kunskaperna fördjupas. Men många företag känner sig fortfarande osäkra kring utvecklingen, och den här artikeln är till för er. Det är inte en trendspaning eller en kravlista, snarare en skriftlig version av det jag oftast talar om för dem jag möter i workshops och på konferenser. Vad jag vill att ni ska känna till.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Finns det mer att att lära – ja, definitivt. Men jag har valt ut fem saker som jag tycker är viktiga att börja med:

Interaktionen är den gemensamma nämnaren

Vi använder samlingsnamnet sociala medier om en samling nätverk som idag är mer olika sinsemellan än någonsin. Även om det förstås finns paralleller och överlappningar är de alla så pass unika att vi inte längre kan agera likadant över hela linjen. För att verkligen utnyttja potentialen i var och en av dem behöver vi skapa innehåll och agera utifrån just den kanal vi för tillfället agerar i – inte göra poster som ser exakt likadana ut i flera kanaler. Att vi fortfarande ofta gör det ändå (jag själv inkluderad) kan förklaras med tids- och resursbrist, men inte utifrån att de alla är samma sak. Det är även viktigt att förstå att samma kanal kan bete sig olika beroende på om vi använder den för marknadsföring, social selling eller employer branding.

Men på ett viktigt område är de alla likadana – de är sociala medier, där vi hela tiden kan och bör interagera med vår målgrupp. Det här har varit sant sedan begynnelsen, men det är fortfarande den största utmaningen för många företag. Att faktiskt vara närvarande på sina egna sidor och konton för att interagera med besökare, följare och andra. Och det framgångsrika arbetet där börjar med att första och agera utifrån vad era målgrupper vill med umgänget (inte vad ni tycker att de borde vilja).

 

Se dem som självständiga storheter

För många företag har sociala medier fyllt en funktion av att vara en slags sub-kanaler, vars främsta syfte är att driva trafik från t.ex Facebook till en annan plats. Det kan vara en landningssida, en e-handelshop eller ett fysiskt event. Hur väl detta har fungerat skiljer sig mycket från företag till företag, men det är nu hög tid att förändra det synsättet. Främst därför att varken användarna eller nätverken är särskilt intresserade av att detta ska ske. Den som använder Facebook, LinkedIn eller Instagram vill ofta stanna kvar där – och för själva kanalerna finns det ingen anledning i världen att hjälpa dig ta med användare därifrån.

Du kan fortfarande arbeta med länkar, erbjudanden som styr mottagaren vidare och annat, men det kan inte vara det huvudsakliga skälet till varför ditt företag använder sociala medier. Det handlar mer om att erbjuda dina användare relevanta och värdefulla interaktioner som lever upp till deras förväntningar på ditt företag just där och då.

Allt mer sker i stunden

Sociala medier har alltid krävt en snabbhet i innehåll och genomförande för att bli riktigt bra, men nu är det viktigare än någonsin. Om du följer utvecklingen som Snapchat drog igång för ett par år sedan, och som nu kännetecknar Stories-funktionen på Facebook och Instagram – samt kopplar den till att allt fler kanaler erbjuder möjligheten att sända live så kan du lätt se att det omedelbara och förgängliga innehållet börjar ta över.

Hur kan då företag möta den här utvecklingen, som ju krockar med produktion av innehåll i långa cykler och ibland omständliga godkännandeprocesser. Lösningen är inte att sluta ta fram innehåll som planeras långt i förväg, eller fr.a lever i ägda kanaler – utan att istället använda sociala medier som platser att tala om de relevanta budskapen och väcka intresse för annat innehåll, via t.ex rörligt och Stories-poster. Till viss del kräver detta improvisation, men i än högre grad handlar det om att redan vid planeringen av allt innehåll förstå vad som kommer att behövas för sociala medier. Istället för att se det som bara kanaler att pusha ut länkar och erbjudanden i.

 

Rörligt har redan tagit över

Jag har redan nämnt live-video, och det är den viktigaste delen av en större utveckling – förflyttningen från text och bild till rörligt innehåll. Här har många företag fortfarande en lång väg att gå – alltför ofta förknippar de fortfarande video med hög budget och omfattande produktion. Att då ta steget över till livesändningar kan kännas omöjligt. Men det är dit vi måste. Text kommer fortfarande att vara viktigt, men i mindre och mindre grad just i sociala medier – här har ombytet redan skett.

Det som krävs av ditt företag är att ni börjar se video (och då video som produceras enkelt och snabbt) som ett huvudsakligt format, och att ni dessutom snabbt börjar testa livesändningar på t.ex Facebook.

 

Strategi är viktigare än någonsin

Det sägs allt oftare att utvecklingen går för snabbt för att vi ska kunna ta fram strategier som fungerar för sociala medier – och det har aldrig varit mindre sant än nu. Om ditt företag ska kunna använda sociala medier framgångsrikt, särskilt med tanke på de fyra saker jag beskrivit här ovan, måste ni ha en dokumenterad och fungerande strategi. En strategi som gör det lättare att interagera, hjälper er att få det bästa ur varje kanal och beskriver hur ni ska arbeta för att ta fram innehåll i stunden och med fokus på rörligt. Och som framför allt befinner sig i ständig utveckling och förändring.

 

Där har du mina fem viktiga kunskaper kring sociala medier som företag måste ha koll på. Det finns som sagt mer, men de här kräver en hel del arbete för att få koll på. Börja utveckla och anpassa ert arbete kring dem så har ni tagit ett stort steg framåt. Saknar du något, eller har en fråga – skriv en kommentar eller mejla mig.

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på 5 saker företag måste veta om sociala medier 2018

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.