Vilka använder LinkedIn – I Sverige och globalt?

Vill du veta mer om hur användningen av LinkedIn ser ut, både i Sverige och internationellt? Då hittar du en hel del intressanta fakta i den här genomgången

För många B2B-marknadsförare, mig själv inkluderad, är LinkedIn det viktigaste sociala medier-nätverket, och en av de viktigaste kanalerna för spridning och varumärkesbyggande. Företag använder LinkedIn för social selling, för att bygga sin expertroll och förstås för att rekrytera.

Men vilka är det som använder LinkedIn? Jag tänkte titta lite närmare på det, först i Sverige och sedan globalt, samt dra några slutsatser kring vad detta innebär för B2B-marknadsföring.

Låt oss börja på hemmaplan:

Lär dig att göra bättre innehåll i text, video, ljud och bild – Köp Contenthandboken

 

LinkedIn-användare i Sverige

Enligt LinkedIns egen statistik finns det drygt tre miljoner användare i Sverige, vilket stämmer rätt väl med Svenskarnas och Internets siffra på 37% av svenskar från 16 år och uppåt. Som du kan se av grafen här nedan, från just Svenskarna och Internet 2020 har antalet användare ökat under 2020, och det ser likadant ut i jämförelse med undersökningen från 2019, där användningen låg på 31%.

 

Så LinkedIn ökar sitt användartal, om än långsamt, i Sverige. Men precis som tidigare år är det stor skillnad på antalet användare och hur ofta de befinner sig på nätverket. Runt 14% besöker det minst varje vecka och 5% besöker LinkedIn varje dag. Detta är en viktig insikt kring hur LinkedIn fungerar.

Av undersökningen framgår även att det är något vanligare att män använder LinkedIn än kvinnor, procentsatserna är 40% relativt 34%

Om vi däremot vill ta reda på hur LinkedIn-användningen ser ut i olika åldrar måste vi gå tillbaka till 2018 års undersökning:

Där kan vi se att det är under perioden 26-35 år som de flesta börjar använda LinkedIn, och att användningen är som störst mellan 36-55 år, varpå en avmattning sker bland de från 56 och uppåt.

I samma rapport, från 2018, kan vi även se vilka yrkeskategorier som det finns mest av på LinkedIn:

 

Och till sist, om vi vill ta reda på fördelningen stad och land bland användare får vi gå till undersökningen för 2019. Föga överraskande visade det sig att relationen var 35% av stadsbor mot 23% för boende på landet.

 

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Svenska användare på djupet

Svenskarna och Internet 2020 går även in mer i detalj på vilka som använder LinkedIn. De tittar på fyra områden: Inom vilken sektor man arbetar, vilken yrkesroll användarna har, hur deras utbildning ser ut och hushållets månadsinkomst.

Här kan du se resultatet:

Det som blir väldigt tydligt är att LinkedIn används betydligt mycket mer av vad undersökningen definierar som tjänstemän, att det är fler högutbildade och att det är fler som bor i  höginkomsthushåll. Och mycket slående är att det är avsevärt fler som jobbar i privat sektor till samt personer som jobbar i privat sektor.

Två av tre tjänstemän (65%) berättade när undersökningen gjordes i tredje kvartalet 2020 att de använde Linkedin minst någon gång. Detta är en stor skillnad gentemot arbetarna,  där motsvarande siffra var 22%. Visserligen hade bägge grupperna ökat sin användning av LinkedIn under pandemin, men tjänstemännen hade gjort det i högre utsträckning.

Det jag tycker är allra mest intressant med den här fördjupade undersökningen är den stora skillnaden i användning mellan privat och offentlig verksamhet. Mer än hälften av de som jobbar i privat sektor använde LinkedIn under tredje kvartalet 2020, medan motsvarande siffra för de som arbetar inom offentlig verksamhet är en dryg tredjedel. Precis som i fallet tjänstemän och arbetare har bägge grupperna har ökat sin användning under pandemin, men i betydligt högre utsträckning för de som arbetar i privat sektor.

Om vi går ett par år tillbaka, till undersökningen

Sammantaget går det alltså att konstatera att majoriteten av de som använder LinkedIn i Sverige är:

  • Jobbar på företag, och är tjänsteman snarare än arbetare
  • Är i åldern 35-55 år, och med en liten övervikt är man
  • Bor i en tätort
  • Arbetar med IT, finans, kommunikation eller försäljning

 

Och med den kunskapen i bakfickan tar vi en titt på hur det ser ut i världen i stort:

 

LinkedIn globalt

I skrivande stund har LinkedIn över 700 miljoner användare globalt, och som du kan se speglar spridningen den digitala utvecklingen i stort. Det vill säga LinkedIn används av många på mogna marknader som Europa, Nord- och Sydamerika, delar av Asien mm, medan användningen är lägre i Afrika och delar av Asien:

Det är drygt 310 miljoner användare som är aktiva på månadsbasis, så mer än hälften av användare går alltså in mer sällan. Nästan 60% av användarna är mellan 25-34 år. Och precis som i Sverige är det fler män (57%) än kvinnor som använder LinkedIn.

Nästan 60% av av användningen sker via en smartphone.

Fyra av fem användare säger sig vara delaktiga i sina företags köpbeslut. 61 miljoner av användarna är ”senior level influencers” medan 65 miljoner är beslutsfattare.

I de länder där det finns statistik på användare, t.ex USA, framgår det att de flesta har en högre utbildning och högre inkomst är genomsnittet. Detta tyder på att det finns en överensstämmelse med de svenska siffrorna som visade att det var fler som arbetade på företag och var tjänstemän som använder plattformen.

Vad du ska ta med dig

 

Här är några viktiga insikter jag tycker du ska ta med dig från den här genomgången:

  • Jobbar du med B2B-marknadsföring bör LinkedIn vara din främsta sociala medier-kanal. Det är där du har störst möjlighet att nå de personer hos dina kunder som är beslutsfattare och påverkare.
  • Jobbar du på ett globalt företag eller ett med kunder på flera olika marknader är LinkedIn relevant, men det finns delar av världen där det inte har större genomslag. Som i delar av Afrika och Asien.
  • Om Sverige är din marknad och offentliganställda din målgrupp är LinkedIn sannolikt inte din bästa möjlighet. Om du inte är ute efter särskilda yrkesroller, som IT, finans mm.
  • Samma sak med B2C-marknadsföring. Så snart den privata hatten åker på är Facebook och Instagram starkare.
  • Din målgrupp är sannolikt inte på LinkedIn varje dag. Detta betyder att om du postar en hel mängd innehåll så kan posterna kliva på varandra. Försök att ta reda på när de du vill prata med faktiskt använder nätverket.

 

Om du vill läsa mer om hur sociala medier-användningen ser ut generellt i Sverige så hittar du det här

Och här kan du vill läsa om åtta intressanta saker jag hittade i Svenskarna och Internet 2020.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med sociala medier eller digital marknadsföring? Jag kan hjälpa er med strategier och analyser för ökad effektivitet och bättre genomslag. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Vilka använder LinkedIn – I Sverige och globalt?

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.