Sociala medier i Sverige 2021

Behöver du snabbt få koll på hur användningen av sociala medier ser ut i Sverige 2021? Jag har gjort en översikt av siffrorna från Svenskarna och Internet 2020

UPPDATERING 10/1/2022: Här hittar du siffror för 2022

Hur ser användningen av sociala medier ut i Sverige så här i början av 2021? Vi kan ta hjälp av undersökningen Svenskarna och Internet 2020 från Internetstiftelsen för att få en bättre bild av detta. Denna fantastiska undersökning som kommer varje år hittar du här. Och jag rekommenderar verkligen att du tittar igenom hela rapporten, den är mycket bra!

Men om du som marknadsförare behöver en snabb överblick av hur det ser ut övergripande och för de största nätverken så har jag satt ihop den här korta beskrivningen. Och lagt till några snabba reflektioner kring vad jag tror är viktigt just ur marknadsföringsperspektivet.

Observera att Svenskarna och Internet undersöker ett urval av befolkningen från 16 år och uppåt. Det betyder att det är svårare att få en bild av användare under 16, förutom i fallet TikTok där undersökningen gick ned till 12 års ålder.

 

Vill du lära dig mer om att göra innehåll för sociala medier? Köp Contenthandboken här

 

Övergripande siffror

Nästan 90% av svenskar från 16 och uppåt är aktiva i sociala medier ”minst någon gång”. Den faktiska siffran är 89%.

De som använder sociala medier varje vecka är 82%, och de som använder sociala medier dagligen är 74%.

 

Facebook

Facebook är det största nätverket enligt undersökningen definition, och 81% av svenskarna använder Facebook någon gång.

De som använder Facebook varje vecka är 68%, och de dagliga användarna är 58%.

Det är något fler kvinnor än män som använder Facebook. Användarna finns i alla åldrar, varav den största delen i spannet 26-45 år.

Facebook är inte bara det största nätverket, det har även flest dagliga användare. Att unga inte är lika aktiva på Facebook vet vi sedan länge, men det som är intressant för marknadsförare att ha koll på är att användningen sedan ett par år mest ökar bland äldre, från 60 år och uppåt. Framför allt är det förstås kring grupper och event som de flesta aktiviteter sker.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

 

Instagram

Instagram är fortfarande det nätverk som växer snabbast, och nu är de svenskar som använder det någon gång uppe i 71%.

De som använder Instagram ligger på 60%, och de dagliga användarna är 50%.

Något fler kvinnor än män använder Instagram, och precis som för Facebook finns den största användningen i spannet 26-45 år.

Precis som på Facebook är det fr.a äldre som nu strömmar till Instagram, men här är min bild att även yngre finns kvar i högre grad. Det är intressant att Instagram närmar sig Facebook i användning i alla tre kategorier.

 

Snapchat

Snapchat fortsätter att växa, och nu använder 42% det någon gång.

Användare som går till Snapchat minst varje vecka ligger på 30%, och dagliga användare på 22%

Även här är det lite fler kvinnor än män. Flest användare finns i spannet 16-25 år.

En användarskara kring 40% kanske inte ser så imponerande ut, men det är värt att påminna om att de som använder ofta verkligen gör det i mycket hög grad. Det finns fortfarande en tydlig övervikt av unga användare, och jag tror inte detta kommer att förändras nämnvärt.

LinkedIn

Även användningen av LinkedIn ökade en del under 2020. De som använder yrkesnätverket någon gång ligger på 37%.

De som använder LinkedIn varje vecka ligger på 14%, och de dagliga användarna på 5%.

Det är något mer män än kvinnor som använder det, och de flesta finns i spannet 30-55 år.

Siffrorna för LinkedIn är inte så höga sett över hela befolkningen och åldersgrupper, inte om man jämför med Facebook och Instagram. Men det finns vissa kategorier där närvaron är betydligt större. Jag kommer att återkomma till detta i en särskild artikel.

 

Twitter

Användningen av Twitter ökar lite, och de som använder det någon gång ligger på 24%.

De som använder Twitter varje vecka ligger på 11%, och de dagliga användarna på 7%.

Även här är det fler män än kvinnor. Den största gruppen användare finns i spannet 16-25 år.

Twitter har hämtat upp lite av sina låga siffror på senare år, men är fortfarande inte ett framgångsrikt nätverk i Norden. Det som förvånar mig, och som är värt att hålla i huvudet, är att den största skaran användare är mycket unga – 16-25 år. Detta trots att vi oftast talar om Twitter som en tummelplats för opinionsbildare, journalister, marknadsförare mm.

 

TikTok

Denna omtalade app fortsätter att växa. De som använder TikTok någon gång ligger på 14%.

De som använder TikTok varje vecka är 9%, och för dagliga användare är siffran 6%

Det är fler kvinnor än män bland användarna, och de flesta av dem finns i spannet 12-25 år.

Det finns tydliga mönster i TikTok-användningen. Användningen är förstås störst bland de riktigt unga, men växer även bland de från 25 och upp till 40. Däremot är det nästa ingen tillväxt bland de över 40.

 

YouTube

Huruvida YouTube verkligen ska räknas in bland sociala medier finns det olika åsikter om. Internetstiftelsen räknar inte med det, men jag tycker det är relevant att se på användningen.

Det är helt klart den största kanalen, med 91% som använder YouTube någon gång.

De användarna som går in varje vecka ligger på 58%, och de som besöker YouTube varje dag är 31%.

Att YouTube har tittare i alla åldrar syns tydligt i undersökningen, och i spannet 16-55 år ligger användarna på över 90%.

Det är svårt att inte bli imponerad av YouTubes fortsatta tillväxt, där användningen i vissa grupper närmar sig 100%. Viktigt att tänka på att hit kommer vi både för att bli underhållna och för att lära, i alla åldrar.

 

Fler nätverk

Om du är intresserad av hur det ser ut för nätverk som Pinterest, Reddit och Twitch hänvisar jag dig till undersökningen.

 

Några insikter

  • Alla sociala medier har ökat i användning under 2020, otvivelaktigt beroende på pandemin.
  • Fler och fler över 55-60 år kliver in i sociala medier, fr.a på Facebook och Instagram. De blir ofta flitiga användare
  • Sociala medier är inte ett homogent begrepp. Det är mycket viktigt för företag och organisationer att undersöka hur och av vilka ett nätverk används innan man bestämmer sig för att satsa på det
  • Det är väl värt att titta närmare på möjligheterna med YouTube, som fortsätter att växa rejält

 

Ifall du vill läsa mer om intressanta saker jag hittat i Svenskarna och Internet 2020 så skriver jag om åtta spaningar här.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med sociala medier eller digital marknadsföring? Jag kan hjälpa er med strategier och analyser för ökad effektivitet och bättre genomslag. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Sociala medier i Sverige 2021

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.