Utbildning avgörande för att B2B-företag ska lyckas i sociala medier

Det är viktigt att utbilda medarbetare i sociala medier, men det måste vara utbildningar som är anpassade för olika medarbetares behov. Här är några exempel

En fråga som engagerar både marknadsförare och andra kompetenser i B2B-företag är hur man ska förhålla sig till sociala medier från företagets sida. Ofta finns det samsyn kring att företaget ska vara aktivt i sociala medier, men exakt hur detta ska ske, vilka som ska vara inblandade och inte minst vad man kan förvänta sig för resultat diskuteras ofta.

Både när jag skriver om sociala medier i olika sammanhang och när jag jobbar direkt med B2B-företag hamnar jag ofta rakt i dessa diskussioner, och det är några saker som jag återkommande blir medveten om. Och de flesta av dem landar i en och samma slutsats – det finns ett stort behov av utbildning kring sociala medier för medarbetare i företagen. På olika sätt och för olika syften.

Lär dig att göra bättre innehåll i text, video, ljud och bild – Köp Contenthandboken

 

Ta inte sociala medier för givet

Min första insikt är att i många företag tas det för givet att både anställda i allmänhet och marknadsförare/kommunikatörer i synnerhet ska behärska sociala medier. Alternativt att det inte är någon särskild kunskap som krävs för att arbeta med dem.

Min andra insikt är att det finns orimliga förväntningar kring sociala medier – på flera områden. Till exempel vad som kan åstadkommas via dem, och vad man kan förvänta sig av medarbetarna i dem.

Som jag ser det är det enda sättet B2B-företag kan få ett realistiskt och användbart förhållande till sociala medier att man börjar utbilda sina medarbetare.

Det jag förordar är förstås inte någon enstaka inspirationsföreläsning, utan anpassade utbildningsinsatser gentemot olika delar av organisationen. Här är fyra varianter:

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

 

1. Utbilda för den egna närvaron

Det är inte en självklarhet att den som fått ansvar för sociala medier på ditt företag faktiskt vet hur eller till vad de ska användas ur ett företagsperspektiv. I större B2B-företag kan det finnas specialister som enbart arbetar med sociala medier, men i de flesta små och mellanstora företag ska marknadsföraren kunna allt mellan himmel och jord, och har kanske andra spetskompetenser. Situationen kan vara densamma i andra delar av företaget som också arbetar med sociala medier, som HR eller kundsupport.

Som jag ser det finns det två alternativ – antingen utbildar man de som ska arbeta med sociala medier, utifrån deras ansvarsområden, eller så lägger man ut hela arbetet på en extern part. Jag är helt och hållet för det första alternativet. I slutändan finns ändå ansvaret internt och då måste kompetensen finnas där också. Det är bättre att utbilda sig till en högre kompetens, och lägga ut avgränsade uppdrag.

 

2. Utbilda säljare

För allt fler B2B-företag blir sociala medier en viktig del av arbetet för att nå möjliga och befintliga kunder. Framför allt säljare kan använda sociala medier för att effektivisera och förbättra sitt arbete – bland annat för att man når fler företag och kan ta sig bakom olika gatekeepers hos kunderna.

Här kan t.ex social selling-utbildningar göra nytta, under förutsättning att de verkligen levererar värde för just ditt företags säljare. Min erfarenhet är att en ordentlig social selling-utbildning behöver ta fasta på just ditt företags marknad och situation, inte leverera generella kunskaper.

 

3. Utbilda experter och specialister

Det är inte bara säljare som kommunicerar med kunder och potentiella köpare. Företagets egna experter och specialister är mycket viktiga i detta arbete, och behöver även de förstå hur sociala medier kan hjälpa dem nå fram och bygga starkare relationer med t.ex kunder. Inte minst för de företag som vill arbeta med tankeledarskap – thought leadership – är detta ett måste.

Även här är det viktigt att de utbildningsinsatser som genomförs är anpassade till behovet. En social selling-utbildning blir tex helt fel. För de här rollerna handlar det mycket mer om att kunna visa upp sin expertis, utbilda mottagaren och svara på frågor.

 

4. Utbilda medarbetarna

Till sist behövs även en generell utbildning för ett större antal medarbetare. Det kan vara alla i ett mindre företag, och ett brett urval i större (framför allt de som redan är aktiva i sociala medier). Orsaken att en sådan utbildning behövs är enkel: Många företag vet om att medarbetare som är aktiva i sociala medier är en viktig faktor för att skapa genomslag. Självklart vill man gärna få tillgång till den kraften i olika sammanhang, men man saknar både en tydlig plan för hur detta ska göras och insikten att man måste ge något tillbaka till medarbetaren som förväntas använda sitt privata konto i företagets tjänst.

En grundläggande utbildning är en insats som i slutändan gynnar företaget. Det blir hjälp till självhjälp. Om du vill göra ännu mer för att mobilisera dina kollegor kan en utbildning som hjälper dem skapa och sprida bra innehåll vara lämpligt.

 

Vad du ska ta med dig

En viktig lärdom jag gjort från att ha tagit fram sociala medier-utbildningar både som anställd på företag och som konsult, är att alla fyra versionerna är avgörande för att nå verklig framgång. Utan utbildning blir det svårt att nå framgång på något sätt, och att enbart utbilda delar av organisationen ger begränsade resultat.

Mitt råd till dig som arbetar på ett B2B-företag och vill förbättra närvaron i sociala medier både för företaget i sig självt och för medarbetarna är att ta fram en plan för utbildningsinsatser i olika steg. De ska utgå från de övergripande målen ni har, och reflektera de olika syften ni har med sociala medier (och därmed vilka medarbetare som berörs) samt hitta ett sätt att utbilda alla medarbetare som även gynnar dem konkret.

Och mitt sista råd är detta:

Ta hjälp av ett proffs

Vill du ha hjälp att komma igång eller genomföra detta, hör av dig! Det är inte alltid helt enkelt att få de här delarna på plats –  det kan vara svårt för dig att hitta tiden eller få mandatet ovanifrån.

Jag har stor erfarenhet av att hjälpa B2B-företag med sociala medier. Jag kan hjälpa dig och dina kollegor att komma igång på ett bra sätt, eller förbättra det arbete ni redan gör.

Skicka ett mejl så pratar vi vidare!

0 kommentarer på Utbildning avgörande för att B2B-företag ska lyckas i sociala medier

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.