Vill du ta hjälp av kollegorna för att göra content? Här är nio tips

Värdefullt och relevant innehåll är kärnan i content marketing, och för att ta fram det behöver vi ofta ta hjälp av våra kollegor. Men då måste vi göra det på ett sätt som fungerar för dem. Här är nio konkreta råd för hur du kan ta hjälp av andra på jobbet

Det här är en vanlig utmaning för marknadsförare, inte minst för oss som arbetar med B2B-företag. Vi behöver hjälp med att ta fram innehåll, att nå fram till kunder, att identifiera rätt kanaler och rätt sammanhang att kommunicera i. Och den här kunskapen finns hos olika kollegor. Det kan vara produktägare som sitter inne på stora kunskaper om de lösningar vi säljer. Eller säljare som möter kunderna direkt och vet vad som händer i deras värld. Och det kan vara kollegor som möter kunderna i vardagen, för att lösa problem eller se till att de får service eller liknande.

Ifall vi bara håller oss till innehållsproduktion, för content marketing eller inbound marketing, är det absolut avgörande för marknadsförare att möta olika kollegor regelbundet för att få idéer och uppslag till olika typer av content. Men de här personerna har ofta massor att göra, och upplever ofta våra önskemål som ännu mera press på dem. För att lyckas få deras hjälp behöver vi bli bättre på att anpassa oss till deras rytm och rutiner. Inte kräva att de ska stöka runt i sin vardag för att matcha våra scheman.

Gör inte det här misstaget

Med jämna mellanrum stöter jag på B2B-företag som har bestämt sig för att ta hjälp av medarbetarna för att börja göra innehåll. Det är lika vanligt bland företag som säljer tjänster – t.ex. konsultföretag – som bland tillverkande företag. Och risken är tyvärr rätt stor att de inte kommer att lyckas.

Bara för att man bestämmer sig för att kollegorna ska skapa innehåll betyder inte det att något content magiskt kommer att uppstå. De som ska leverera har redan fullt upp. Och om de har tid så finns det ofta annat de prioriterar. Eller så förstår de inte vad som menas med att de ska göra innehåll. De kanske har svårt att skriva. Det finns en hel massa skäl till varför det där efterfrågade innehållet aldrig uppstår.

Det är heller inte dina kollegors jobb att göra ditt arbete. Ett mycket bättre sätt att jobba är att du som ansvarig marknadsförare eller tillsammans med andra hittar sätt och processer som gör det lätt för experterna, säljarna och teknikerna att ge dig idéer eller uppslag som du sedan kan arbeta vidare med. Det är trots allt din expertis att ta fram rätt innehåll.

Här är nio saker du kan göra

Om du känner igen dig i den här situationen har jag nio konkreta råd som kan hjälpa dig att få fram content från kollegorna:

1. Var tydlig

Kom inte med vaga önskemål eller halvfärdiga förslag. Då är risken stor att du stressar dem och de börjar undvika dig. Jag har märkt att ju mer konkret jag är i vad jag är ute efter, och när jag även förklarar varför jag behöver något, desto bättre respons får jag.

2. Använd sånt de har

Istället för att insistera på att de ska skriva något nytt till dig, fråga om de redan har har något på det tema du är ute efter. De kan ha svarat på frågor från en kund som tar upp samma områden som du behöver. Eller så finns svaren du söker i presentationer för kundmöten eller mässor. Genom att ta del av det får du vad du behöver utan att de behöver jobba särskilt mycket.

3. Gör det lätt att mötas

Istället för att försöka boka en timma med dem, se om ni kan ta en kopp kaffe tillsammans eller prata lite kort mellan två möten. Ifall du försöker snö dig in i deras fullproppade kalender är risken stor att ditt möte blir uppskjutet till en vacker dag (dvs aldrig). Fem minuter kan vara nog för att ge dig flera uppslag på bra content. Man hinner med mycket på den tiden, särskilt med väl förberedda frågor och genom att spela in pratstunden.

4. Använd deras styrkor

Jag har stött på människor som tycker det är jättesvårt att skriva. Medan det går hur lätt som helst att be dem prata om ett ämne, framför en kamera eller en mikrofon. Om du vill ta hjälp av en kollega, börja med att ta reda på vilket sätt hon eller han är mest bekväm med att dela med sig av sin kunskap. Låt dem skriva, prata, rita, ge dig tre punkter med stödord – vad som helst som gör det enkelt för dem att dela med sig. Du når mycket längre då än om du insisterar på att de ska leverera på ett sätt som du har bestämt.

5. Be inte om för mycket

Du kommer att ha ett mycket mer framgångsrikt samarbete med dina kollegor om du börjar med att be dem om små saker, som att svara på ett par frågor, än om du kräver en massa av dem. Vartefter ni får mer förtroende för varandra blir det lättare att samarbeta på större bitar innehåll.

6. Få ut så mycket som möjligt

Om du faktiskt skulle lyckas få din expert att ge dig mer än fem minuter, se då till att du får ut mesta möjliga av den tiden. Lägg inte bara tid på de frågor eller ämnen som är uppe nu, gör en lista på andra frågor eller vinklar som du kan klara av vid samma tillfälle. Samma sak om ni t.ex. ska spela in en video med henne eller honom. Finns det tid över, ställ fler frågor så du får mer material.

7. Fördela jobbet rätt

Dina kollegor är experter på sina områden, inte på marknadsföring. Där är det du som är experten. Därför är det inte deras jobb att bestämma hur något ska formuleras, i vilket format eller kanal. Det är ditt. Slösa inte deras tid på såna detaljer, utan fokusera på vad som ger mest värde till era kunder.

8. Hitta effektiva vägar att kommunicera

Om du vill få hjälp regelbundet från t.ex. produktägare eller säljare behöver du göra det lätt för dem att dela med sig av sina idéer. De har ofta inte tid att sitta på regelbundna möten, men ni kanske kan dela ett dokument där de slänger in sina förslag och tankar. Eller, ännu enklare, låt dem skicka ett meddelande eller ett mejl till dig. Allt du kan göra för att underlätta för dem kommer att betala sig.

9. Ge dem feedback

Det är ett bra tips att förklara varför du vill ha något av en kollega, men det är ännu viktigare att du återkommer till dem och berättar hur det har gått. Ibland betyder det att du får säga att det inte blev något alls, men betydligt ofta kommer du att kunna visa vad du tagit fram med deras hjälp och hur det gått. Det kommer att göra dem betydligt mer intresserade av att hjälpa till igen. Och det kan till och med vara så att du får fler kollegor som vill bidra framöver. Återkoppling och kommunikation är viktigt.

Där har du de nio tipsen. Förhoppningsvis hjälper de dig att komma igång, och hitta dina egna bästa sätt att samverka internt för att skapa bra content!

Vad du ska ta med dig

Att ta hjälp av kollegor är ett mycket bra sätt att ta fram både mer innehåll och få upp kvaliteten på ditt content. Men för att lyckas måste du ha en plan för hur du ska jobba, och du måste vara medveten om att det är du som är ansvarig för att processen och samarbetet fungerar. Lägg ned tid på att hitta sätt ni kan jobba ihop, och var lyhörd för deras behov och situation.

Behöver du hjälp att komma igång?

Jag kan hjälpa dig att ta fram både processer och arbetssätt som gör att du och dina kollegor kan samarbeta mer effektivt kring innehåll. Jag har stor erfarenhet av att hjälpa både små och stora B2B-företag med deras marknadsföring, och särskilt content eller inbound marketing. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på Vill du ta hjälp av kollegorna för att göra content? Här är nio tips

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.