Sociala medier – Checklista för poster

I takt med att sociala medier används allt mer av företag, och i olika syften, blir fler personer inblandade i arbetet. Om det gäller för din organisation är det en bra idé att ta fram en checklista för att posta i sociala kanaler.

Postande i sociala medier på företag har länge skötts av en person (social media manager) eller en grupp inom kundservice. Men i takt med att kanalerna blir fler och alltfler personer blir involverade är det viktigt att säkra att alla vet vad de gör vid en publicering. Det är här en checklista fyller en funktion. Den ser till att det finns en enhetlighet i allt som görs som är bra för företaget. Det ska vara tydligt vem som är avsändare.

Samtidigt är en av de saker som värderas högst i sociala medier när ett företag låter sina medarbetare vara personliga, visa att de är individer och inte hårt drillade automater. Riskerar man inte att ta bort det genom att införa en checklista? Inte alls, det går fortfarande alldeles utmärkt att ge medarbetare som vill det utrymme för improvisationer och personlighet. Men alla som postar i sociala medier vill inte arbeta så, och då är en checklista bra att ha. Plus att det sätter en konsekvent lägstanivå.

Olika kanaler

Många företag finns använder idag olika sociala medier, som är mycket olika sinsemellan. Detta betyder att du kan behöva arbeta med mer specialiserade checklistor, där en del av informationen är unik för just en kanal. Men det är fortfarande en hel del som gäller för samtliga sociala medier.

Lätt att använda

Ibland innehåller strategier och andra dokument för sociala medier information som behövs i det dagliga arbetet. Konsekvensen är ofta att denna information inte används. Försök därför bryta ut den och göra den så lättanvänd som möjligt, genom att t.ex lägga den som ett separat dokument. Själva strategidokumentet kan sedan referera till checklistan, för att undvika dubbelarbete eller att viktiga ändringar inte tas in.

Vad ska checklistan innehålla?

Exakt vad som ska vara med i en checklista kan förstås variera från organisation till organisation. Generellt för en checklista som är till för postningar skulle jag rekommendera följande:

 • Vilka sociala medier ska posten gå i – anpassa den för var och en
 • Är stavningen rätt?
 • Har posten rätt tonfall, och stämmer den överens med företagets tonalitet?
 • Är texten för lång?
 • Ska det vara en länk med? Är den korrekt?
 • Vilken bild, film, Gif eller liknande ska vara med (se mer om detta nedan)
 • Är hashtagen eller nyckelorden rätt?
 • Om posten ska auto-postas, kolla att den går från rätt konto och vid rätt tidpunkt
 • Ska den enbart gå ut till en särskild målgrupp – kolla att inställningen är rätt
 • Om posten läggs upp i ett verktyg, är den tillfixad för rätt kanal? (se mer om detta nedan)

 

Här är ett exempel på en checklista som Buffer har tagit fram. Den innehåller lite andra punkter än min:

social-media-checklist-buffer

Två förklaringar

Det var två saker i mitt exempel på vad en checklista kan innehålla som behöver förklaras lite mer:

 1. Bild/film/Gif mm – Om du använder sociala medier som Instagram, Snapchat, Vine m.fl så är detta förstås helt onödigt, där är bilden eller filmen det centrala. Men för kanaler som Facebook, LinkedIn och Twitter är det viktigt att du har med någon form av visuellt innehåll för att din post ska synas och skapa intresse. Poster utan bilder går alltid sämre än de med en illustration
 2. Om ditt företag använder ett verktyg för att schemalägga poster i flera kanaler – som t.ex Buffer, Hootsuite eller specialinköpta verktyg – så behöver ni se till att de anpassas för varje kanal. Justera dem för Facebook, LinkedIn eller Twitter, annars tappar ni bort det unika med de kanalerna.

Vad saknas?

Finns det något du tycker borde finnas med på checklistan, men som saknas idag? Hjälp till att göra den bättre genom att lämna ett tips i kommentarerna.

Vill du läsa mer om praktiskt arbete med sociala medier så är den här posten från Buffer bra.

 

Har du frågor eller funderingar kring sociala medier kan du förstås också lämna en kommentar, eller mejla mig.

Ifall du vill att ditt företag ska börja jobba mer planerat med sociala medier, eller skaffa en ordentlig strategi så kan jag hjälpa er. Kontakta mig direkt så berättar jag mer.

 

0 kommentarer på Sociala medier – Checklista för poster

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.