LinkedIn-statistik för 2019

Lär dig mer om hur LinkedIns användare och användning ser ut globalt i början av 2019. Jag har hittat färsk statistik

Nyfiken på lite data kring LinkedIn? Socialpilot har ställt samman en massa intressanta statistik, inte bara om LinkedIn utan flera sociala medier.  Jag har valt ut några godbitar kring världens största professionella yrkesnätverk.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Användare

LinkedIn har runt 600 miljoner användare, men bara drygt var sjätte är aktiva på månadsbasis (fortfarande nätverkets största enskilda problem). Som du ser är ålderspannet någorlunda jämt fördelat i spannen 18-29 och 30-49, med sannolikt den sista knappa tredjedelen i 50-60 årsåldern. Viss övervikt för män:

Användning

Aktiva användare är där 17 minuter per dag. Intressant att konstatera att användning via dator fortfarande dominerar stort:

Engagemang

Länkar ger bra utdelning, men video ger större engagemang. Bara ett fåtal användare delar innehåll, så det finns fortfarande goda möjligheter att få genomslag:

Hos Socialpilot hittar du ännu mer information, bl.a om annonsering.

Svenska siffror

I Sverige använder runt 30% Linkedin enligt Svenskarna och Internet 2018. Men även här är en aktiva användningen låg – 4%. Det är främst i ålderspannet 36-55 som användarna finns, och även i Sverige dominerar män.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med digital marknadsföring, content marketing, account based marketing eller sociala medier? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

0 kommentarer på LinkedIn-statistik för 2019

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.