Är sociala medier alltid kostnadseffektiva?

Det kan vara kostnadseffektivt för företag att använda sociala medier, men det är inte en så enkel sanning som det ofta framställs.

Från tid till annan dyker påståendet ”Sociala medier är kostnadseffektivt” upp, inte minst i sociala medier. Det ligger en hel del i detta, men det finns även anledning att titta på när det inte stämmer.

Nyhetsbrev

Vill du ha alla poster från staunstrup.se i ett enda nyhetsbrev varje vecka? Fyll i din e-postadress så kommer det raka vägen till inkorgen.

Det är inte alltid kostnadseffektiviteten ställs i relation till något annat, vilket gör det svårt att belägga. Men när detta görs är det ofta ”traditionella kanaler” man jämför med, såväl egna som köpta och förtjänade. Här finns det en sanning i jämförelse med t.ex trycksaker och fr.a de flesta former av köpta media – i bägge fallen är grundkostnaderna lägre om man satsar på en närvaro i sociala medier.

Men det finns även en övertro på att det är billigt att skapa konton och aktiviteter i sociala kanaler, samt att det är lätt att få till stånd stora mängder delningar – alltså någon slags viral effekt. Detta stämmer inte enligt min erfarenhet.

Billigt att skapa konton

Det kan se förrädiskt billigt ut att kliva in i ett sociala medier-nätverk. Att öppna kontot tar bara ett par minuter, och sedan har ditt företag gjort hela Facebook, Instagram eller LinkedIn till sitt. Men det är då det verkliga arbetet börjar, och det är också då kostnaderna kommer.

Det behövs bra innehåll för att få ett genomslag i sociala medier. Det behövs en aktiv närvaro på kontot för att svara, diskutera och öka intresset. Det behövs ett aktivt lyssnande för att förstå vad som sägs om ditt företag. Allt detta kostar pengar. Och då har vi inte ens räknat in de verktyg som allt mer blir nödvändiga för att lyckas i sociala medier.

Med andra ord – billigt att skapa konton är ett relativt påstående.

Viral spridning

Jag skrev om begreppet viralitet nyligen, så jag ska inte gå in i detalj på det. Men även idéen om att viralitet är ett kostnadseffektivt sätt att nå genomslag är inte helt enkel. Förutom att du ska ringa in vilken målgrupp du vill försöka få att dela ditt innehåll så krävs det precis som i förra avsnittet riktigt bra innehåll för att nå stort genomslag. Och det är inte billigt. Det finns gott om exempel på innehåll som kostat väldigt lite att ta fram och som fått stor spridning, men få av dem – om något – har haft ett företag som avsändare.

Kostnadseffektivitet på riktigt

Några exempel på vad jag menar är verklig kostnadseffektivitet när det handlar om sociala medier är dessa:

  • Du kan bedriva en mer effektiv kundservice via sociala medier, med kontakter som både är snabbare och ger ett större värde än alternativ som telefon eller mejl.
  • Du kan föra en direkt dialog med dina målgrupper på ett sätt som inget annat medie tillåter
  • Du har möjlighet att lyssna till vad som sägs om ditt företag och det ni gör på ett billigare sätt än nästan all annan analys och kunskapsinsamling.

Detta utöver det faktum som jag var inne på i början, att sociala medier många gånger är billigare än en del typer av ägda eller köpta medier. Med andra ord ligger inte vare sig den verkliga kostnadseffektiviteten eller nyttan i att starta ett konto eller satsa på viral spridning. Den ligger i att noga tänka igenom vad som har störst möjlighet att skapa en värdefull, pågående relation med en eller flera målgrupper.

Sätt en strategi

För att verkligen få till stånd den här kostnadseffektiviteten krävs att du sätter en strategi för vad du vill att ditt företag ska vara och göra i sociala medier. I en sådan har du dessutom möjlighet att se till att innehållsproduktion, distribution och mätningar sker på ett planerat och strukturerat sätt – en annan viktig del för att hålla kostnaderna nere.

Här kan du läsa mer om vad som bör finnas med i en strategi för sociala medier.

Vad du ska ta med dig

Ta påståendet om att sociala medier är billigt med en nypa salt. Det finns verkliga vinster att göra och användningen av sociala medier kan hjälpa er bli bättre på att skapa relationer till era målgrupper. Men det finns aldrig några gratis luncher.

Med en ordentlig plan kan du skapa verklig nytta och kostnadseffektivitet med sociala medier.

 

Vill du att ditt företag ska bli bättre på att arbeta med sociala medier eller digital marknadsföring? Jag kan hjälpa er med allt från strategi till genomförande och uppföljning. Här hittar du mer information om mina föreläsningar och workshops. Och här kan du se vilka tjänster du kan få hjälp med. Kontakta mig så berättar jag mer.

 

0 kommentarer på Är sociala medier alltid kostnadseffektiva?

Skriv en kommentar

Din e-post adress kommer inte att visas.